Affichecampagne gaat verder met derde in de reeks “Burn-out voorkomen is ook zorgen voor je medewerkers"

Met als thema “Burn-out voorkomen is ook zorgen voor je medewerkers”, stelt Zorgnet-Icuro de derde affiche voor in de sensibiliseringscampagne tegen burn-out in de zorgsector. Met de tien tips op de affiche willen we leidinggevenden inspireren om die heldhaftige taak op te nemen.

Na het succes van de affiches “Burn-out voorkomen is ook voor jezelf zorgen” en “Burn-out voorkomen is ook zorgen voor elkaar”, verspreidt Zorgnet-Icuro nu de derde affiche in de reeks. Op deze affiche springen directies, HR-verantwoordelijken en directe leidinggevenden net als superman en superwoman hun medewerkers ter hulp vanuit hun coachende HR-helikopter. De preventie en aanpak van burn-out zijn immers complex en vereisen een geïntegreerd organisatiebeleid vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. De optelsom van de drie affiches bevatten samen 30 concrete actiepunten om psychosociale risico’s aan te pakken.

De voorbije jaren zette Zorgnet-Icuro sterk in op de preventie en aanpak van stress en burn-out. In 2014 en 2015 organiseerden we voor de verantwoordelijken in zorgorganisaties hierover twee geslaagde studiedagen. We verspreidden relevante goede praktijken en stimuleerden expertisedeling. Tegelijk lanceerden we een uitgebreide sensibiliseringscampagne met de affiches die we tot ons genoegen in veel voorzieningen verspreid zien.

Alle voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro ontvangen eerstdaags een pakketje affiches in hun bus.  Ook nu weer moedigen wij alle voorzieningen aan om de campagne te ondersteunen en de affiches te verspreiden, om samen stress en burn-out in de zorgsector aan te pakken.

Wilt u de affiche ook ontvangen, of hebt u graag bijkomende exemplaren? Geef dan een seintje op post@zorgneticuro.be.

Bekijk de affiche online