Goede zorg bij levensmoeheid

De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro heeft een grondige ethische reflectie verricht over Levensmoeheid bij ouderen (Ethisch advies 22).

Wil je met dat advies concreet aan de slag gaan in je eigen organisatie? Dan kan dit materiaal, aanvullend op de adviestekst, je een stukje verder helpen.

 • Lees Ethisch advies 22 
   
 • Lees het artikel Oud en moe van dagen. Levensmoeheid bij ouderen geschreven door de werkgroep palliatieve zorg en geriatrie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. De tekst biedt een praktische handleiding en flowchart om op een zorgzame manier met levensmoeheid om te gaan. U kan het artikel en de bijbehorende flowchart verkrijgen op aanvraag via e-mail: chantal.Tombal@zorgneticuro.be .
   
 • Lees het boek (2019) Levensmoeheid bij ouderen. Een praktische handleiding. (ed. Robert Geraert). Met dit boek willen wij ouderen antwoorden geven op hun vele vragen, en handvatten aanreiken aan eerstelijnszorgverleners (huisartsen, psychologen, zorgverleners in woonzorgcentra en thuiszorgvoorzieningen ...) om te kunnen omgaan met deze problematiek met respect voor de zelfregie en autonomie van ouderen, liefst in dialoog met naasten en zorgverleners. De diverse hoofdstukken in dit boek werden geschreven door zorgverleners en experten uit verschillende zorgsectoren. Een geïntegreerd zorgmodel is immers het enige dat echt kan inspelen op de noden van zorgbehoevende personen.”
   
 • Bent u geïnteresseerd in concrete voorbeelden en goede praktijken? Bekijk dan de reportage over zinvol leven, participatie, autonomie en relatiegerichte zorg in de woonzorgcentra in het kader van het Tubbemodel. Op de website kan u tevens concrete informatie en inspiratie vinden. 
   
 • Lees het inspirerende interview met Knack-journaliste Ann Peuteman naar aanleiding van haar boeken Verplant (2020) en Grijsgedraaid (2019) Het staat boordevol goede ideeën voor een warme en betrokken woonzorg waarin mensen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn en blijven. 
   
 • Vroegtijdige zorgplanning is essentieel voor goede zorg. Lees hier het boeiende interview met Joni Gilissen waarin ze vertelt over een gestandaardiseerde methode om VZP in de dagelijkse werking van het WZC te integreren. Een aanrader.
   
 • Om woonzorgcentra concreet te ondersteunen bij het implementeren van vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning gingen onderzoekers van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent), in samenwerking met het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven), op zoek naar een goede en duurzame manier om VZP te implementeren. Het resultaat kan u vinden in de VZP+Toolkit, waar u vrij kan beschikken over een brede waaier aan materialen en handvatten voor concrete VZP gesprekken, reflectiesessies en evaluatie-momenten
   
 • Ook deze twee zeer lezenswaardige boeken uit Nederland:
  • Paul van Tongeren. Willen sterven. Over autonomie en het voltooide leven. Kok, 2018.
  • Els van Wijngaarden. Voltooid leven. Over leven en willen sterven. Atlas Contact, 2016.

Iets breder georiënteerd kunnen de volgende dingen ook veel inspiratie bieden

 • Het artikel met fotografe en reportagemaakster Lieve Blancquaert over ouder worden en sterven
   
 • Op sociale media kan je lid worden van de facebookgroep ‘Er is nog leven in de woonzorgcentra!’ waarop hele mooie dingen worden uitgewisseld en gedeeld.

Met deze tools, tips en tricks willen we concrete handreikingen aanbieden die zorgvoorzieningen, medewerkers, en plaatselijke commissies en werkgroepen voor ethiek kunnen ondersteunen in het realiseren van zinvolle en waardevolle woonzorg zodat levensmoeheid zoveel mogelijk kan worden vermeden. Daarnaast willen we hiermee ook concrete ondersteuning bieden in het zoeken naar betekenisvolle antwoorden op ervaringen van levensmoeheid bij ouderen.

Contact

Yvonne Denier