Lid worden

Wie kan lid worden?

Zorgorganisaties kunnen lid worden van Zorgnet-Icuro op voorwaarde dat zij de principes onderschrijven van maatschappelijk verantwoord ondernemen en enkel winst nastreven om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen. De initiatiefnemers van deze zorgorganisaties kunnen behoren tot de privé-sector, openbare besturen of universiteiten.
Bekijk de huidige leden van Zorgnet-Icuro

 

Waarom lid worden van Zorgnet-Icuro?

Zorgnet-Icuro is het grootste netwerk van zorgorganisaties in Vlaanderen. Het biedt een platform waar je met collega’s uit andere zorgvoorzieningen kennis en ideeën kan uitwisselen. Zorgnet-Icuro geeft de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en is een belangrijke gesprekspartner van de overheid. Het ontwikkelt samen met zijn leden visies over de beste manier waarop onze gezondheidszorg wordt georganiseerd, en hoe we in de toekomst de bevolking op een duurzame manier kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg kunnen bieden. De werking van Zorgnet-Icuro valt samen te vatten onder vier grote noemers:
1) Informatieverspreiding: als lid word je dagelijks uit eerste hand op de hoogte gehouden van de recentste ontwikkelingen in de sector inzake regelgeving, erkenningen, cao’s, beleidsbeslissingen enz. Je krijgt toegang tot de documentendatabase waar je gericht kan zoeken naar de juiste informatie. Je kan deelnemen aan de opleidingen en cursussen die Zorgnet-Icuro organiseert.
2) Dienstverlening: je zit met specifieke vraag i.v.m. jouw voorziening? Je weet niet hoe je bepaalde regelgeving moet interpreteren? Bel of mail naar onze stafmedewerkers en zij formuleren een antwoord op maat.
3) Vertegenwoordiging en beleidsvoorbereiding: Zorgnet ontwikkelt standpunten over alle grote issues die voor de gezondheidszorg op politiek niveau worden behandeld.   
4) Zorgnet-Icuro is ook bezig met ethische reflecties, en dit voor verschillende levensbeschouwingen.

Geïnteresseerd?

Wenst u meer informatie over lidmaatschap en tarieven? Neem dan contact op met Kris De Koker, financieel-administratief directeur op 02 507 01 74 of 0479 630 721,