Lid worden

 

Wie kan lid worden? 

  Zorgnet-Icuro vzw staat open voor alle zorgorganisaties die de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen. Dat betekent dat ze enkel winst nastreven om de continuïteit, de duurzaamheid en de kwaliteit van de zorg te garanderen. De initiatiefnemers van die zorgorganisaties kunnen behoren tot de privésector, openbare besturen of universiteiten. Alle levensbeschouwingen zijn welkom bij Zorgnet-Icuro. Raadpleeg onze statuten.
Momenteel zijn ongeveer 775 erkende zorgorganisaties lid van Zorgnet-Icuro. Bekijk het overzicht op kaart (het laden van de kaart kan eventjes duren). 
   

Waarom lid worden?

  Zorgnet-Icuro is het grootste netwerk van zorgorganisaties in Vlaanderen. Het biedt een platform waar je met collega’s uit andere zorgvoorzieningen kennis en ideeën kan uitwisselen. Zorgnet-Icuro geeft de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en is een belangrijke gesprekspartner van de overheid. Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt zijn leden-voorzieningen als representatieve werkgeversorganisatie in het sociaal overleg, zowel op Vlaams als op federaal niveau. We ontwikkelen visies over de manier waarop we onze gezondheidszorg willen organiseren en over hoe we in de toekomst de bevolking op een duurzame manier kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg kunnen bieden. De leden worden op een actieve wijze en via een democratische besluitvorming betrokken bij het uittekenen van visies en concepten. 
  

Welke dienstverlening bieden we?

 
  • Als lid ontvang je gespecialiseerde informatie uit eerste hand over alle relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg (wetgeving, beleidsdossiers, op til zijnde veranderingen…). Via een login tot de ledenzone krijg je toegang tot een uitgebreide documentendatabase waar je gericht kan zoeken. Je kan deelnemen aan de opleidingen en cursussen die Zorgnet-Icuro organiseert.
  • Heb je een specifieke vraag in verband met jouw zorgorganisatie? Bel of mail naar onze stafmedewerkers en zij formuleren een antwoord op maat. Specifiek voor de ouderenzorg is de werking en dienstverlening ook regionaal georganiseerd. Drie stafmedewerkers detecteren de problemen op het terrein, vormen de verbindingsschakel met de centrale staf en leggen zich toe op het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen organisaties.
  • Zorgnet-Icuro ontwikkelt standpunten over alle grote issues in de gezondheidszorg die op politiek niveau worden behandeld. De leden formuleren hun inbreng via bestuursorganen en werkgroepen. Zorgnet-Icuro verdedigt die standpunten in advies- en beleidsorganen. Bekijk hier de Vlaamse en federale mandaten van Zorgnet-Icuro. 
  

Tarieven en procedure aansluiting

  Leden van Zorgnet-Icuro betalen een jaarlijkse bijdrage. Die wordt berekend op basis van de grootte (aantal erkende bedden, plaatsen ...) en de exploitatiecijfers van de zorgorganisatie.    Elke aanvraag tot lidmaatschap start met een kennismakingsbezoek waarin gepeild wordt naar de wederzijdse verwachtingen. Daarna screent een erkenningscommissie de kandidaat-leden op de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en formuleert een advies voor de Raad van Bestuur, die de lidmaatschapsaanvragen formeel goedkeurt.    Een aanvraag tot lidmaatschap door een rechtspersoon impliceert dat alle voorzieningen en diensten die ressorten onder die rechtspersoon, en die gerelateerd zijn aan de sectoren actief binnen Zorgnet-Icuro, moeten lid worden (en dus aan de voorwaarden moeten voldoen). Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon verbonden aan een groep. Lidmaatschap van één van de rechtspersonen in een groep is alleen mogelijk indien alle leden uit de groep lid worden of dat al zijn.    Wil je graag meer informatie over lidmaatschap en tarieven? Neem dan contact op met Kris De Koker, financieel-administratief directeur, 02 507 01 74 of 0479 630 721, kris.dekoker@zorgneticuro.be. We bezorgen je graag een kennismakingspakket.