Vormingen

Bijvoorbeeld: 17/12/2018

Bijvoorbeeld: 17/12/2018

Dit najaar biedt Zorgnet-Icuro in samenwerking met Antwerp Management School een meerdaagse opleiding, specifiek gericht op leidinggevenden in de geestelijke gezondheidszorg. Directies of coördinatoren uit de sector kunnen zich hiervoor tot 30 juni kandidaat stellen.

Meer dan ooit heeft onze sector nood aan leidinggevenden met visie, met oog voor normen en waarden, met durf om te veranderen, die zowel visionair als praktisch kunnen denken, die zelfkritisch kunnen zijn, praktisch én strategisch denken…. Een niet limitatieve lijst die meteen ook bewijst dat...

Wanneer? 19/10/2018, 15/11/2018, 11/12/2018, 05/02/2019
Waar? De masterclass gaat telkens door op een andere locatie in Vlaanderen (de exacte locaties worden later meegedeeld).

Op woensdag 19 december nodigen we de leden van Zorgnet-Icuro graag uit voor de terugkoppeling van de MARA-resultaten over de boekjaren 2014 – 2017 van de Vlaamse VZW woonzorgcentra.

(Opgelet, in informatienota 2018/179 staat 20 december. Die datum is verkeerd.)

In de voormiddag doorlopen we met u de belangrijkste exploitatieratio’s (balans, kost- en opbrengststructuur, investeringen, activiteiten …). Na de studiedag krijgen de MARA-deelnemers de individuele positionering van hun voorziening toegestuurd. Indien de bestuurders van...

Wanneer? 19/12/2018
Waar? Passage 44 Groot Auditorium Belfius Brussel

Goede levenseindezorg in een woonzorgcentrum is complex en vraagt een deskundige en zorgzame begeleiding. Dat impliceert voor de zorgverleners heel wat kennis en vaardigheden over het wettelijk kader, de klinische praktijk, het omgaan met ethische, psycho-sociale en existentiële vragen… Zorgnet-Icuro wil op deze studiedag de deelnemers op een toegankelijke en praktijkgerichte wijze vertrouwd maken met basisbegrippen uit de vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg. We schetsen het juridische en ethische kader en stellen een aantal good practices voor. De deelnemers...

Wanneer? 05/02/2019
Waar? Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven

Zorgnet-Icuro organiseert op 3 april een nieuwe NIAZ-Trefdag. Na de succesvolle editie in het Tilburgse TweeSteden Ziekenhuis (NL) werken we deze keer samen met het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK). In het programma staat het streven naar duurzame, patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg over ziekenhuismuren heen centraal.

Doelgroep

De NIAZ-Trefdag is bedoeld voor alle accreditatieverantwoordelijken, verpleegkundige, paramedische, HRM, medische en algemene directies van NIAZ ziekenhuizen.

Locatie

AZ Turnhout...

Wanneer? 03/04/2019
Waar? AZ Turnhout, campus Sint-Jozef, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout