Vormingen

Bijvoorbeeld: 23/01/2019

Bijvoorbeeld: 23/01/2019

Dit najaar biedt Zorgnet-Icuro in samenwerking met Antwerp Management School een meerdaagse opleiding, specifiek gericht op leidinggevenden in de geestelijke gezondheidszorg. Directies of coördinatoren uit de sector kunnen zich hiervoor tot 30 juni kandidaat stellen.

Meer dan ooit heeft onze sector nood aan leidinggevenden met visie, met oog voor normen en waarden, met durf om te veranderen, die zowel visionair als praktisch kunnen denken, die zelfkritisch kunnen zijn, praktisch én strategisch denken…. Een niet limitatieve lijst die meteen ook bewijst dat...

Wanneer? 19/10/2018, 15/11/2018, 11/12/2018, 05/02/2019
Waar? De masterclass gaat telkens door op een andere locatie in Vlaanderen (de exacte locaties worden later meegedeeld).

In het voorjaar van 2019 organiseert Zorgnet-Icuro een Masterclass voor nieuwe directies van woonzorgvoorzieningen. De vorming die uit vijf opleidingsdagen bestaat, biedt een introductie in belangrijke thema’s voor het management van woonzorgvoorzieningen.

Doelgroep

Nieuwe directies van voorzieningen in de ouderenzorg of campusverantwoordelijken die beleids-matig de eindverantwoordelijkheid dragen voor een of meerdere woonzorgvoorzieningen en maximaal tot 2 à 3 jaar die functie uitoefenen.

De opleiding is enkel voorbehouden voor leden...

Wanneer? 01/02/2019, 15/03/2019, 26/04/2019, 17/05/2019, 21/06/2019
Waar? Alle opleidingsdagen vinden plaats in de vergaderzaal ‘Saturnus’ van Zorgnet-Icuro in Brussel.

Goede levenseindezorg in een woonzorgcentrum is complex en vraagt een deskundige en zorgzame begeleiding. Dat impliceert voor de zorgverleners heel wat kennis en vaardigheden over het wettelijk kader, de klinische praktijk, het omgaan met ethische, psycho-sociale en existentiële vragen… Zorgnet-Icuro wil op deze studiedag de deelnemers op een toegankelijke en praktijkgerichte wijze vertrouwd maken met basisbegrippen uit de vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg. We schetsen het juridische en ethische kader en stellen een aantal good practices voor. De deelnemers...

Wanneer? 05/02/2019
Waar? Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven

Zorgnet-Icuro organiseert op 3 april een nieuwe NIAZ-Trefdag. Na de succesvolle editie in het Tilburgse TweeSteden Ziekenhuis (NL) werken we deze keer samen met het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK). In het programma staat het streven naar duurzame, patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg over ziekenhuismuren heen centraal.

Doelgroep

De NIAZ-Trefdag is bedoeld voor alle accreditatieverantwoordelijken, verpleegkundige, paramedische, HRM, medische en algemene directies van NIAZ ziekenhuizen.

Locatie

AZ Turnhout...

Wanneer? 03/04/2019
Waar? AZ Turnhout, campus Sint-Jozef, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout