Vormingen

Bijvoorbeeld: 16/09/2019
Bijvoorbeeld: 16/09/2019

Studiedag deradicalisering

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

We brengen u via deze weg graag op de hoogte van de studiedag deradicalisering. De aanpak van deradicalisering of disengagement is nog steeds een complex gegeven. Woorden als radicalisme, extremisme, vervreemding, waarden, normen en identiteit kleuren het publieke debat over dit thema.  In...

Meer lezen

Studiedag ‘Het woonzorgdecreet in uitvoering: wat is er nieuw?’

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

De studiedagen zijn volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Na 10 jaar is het woonzorgdecreet aan een actualisatie toe. Het decreet zelf en zijn uitvoeringsbesluiten werden daarom net voor het einde van de...

Meer lezen

Investeren in innovatie

Georganiseerd door Hefboom cvba & vzw

Heel wat sociale en duurzame ondernemingen willen maar al te graag inzetten op innovatie. Maar hoe begin je daaraan? En waar haal je de financiële middelen vandaan? Daarover gaat deze Hefboomsessie.

Programma

  • 12u00: Ontvangst met broodjes....
Meer lezen

Maatschappelijke verandering en impact

Georganiseerd door Hefboom cvba & vzw

Velen voelen zich geroepen om mee te werken aan een transitie richting duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. De nood is hoog en de uitdagingen zowel op ecologisch als sociaal vlak zijn groot. Maar hoe je hierin verandering brengt en wat als sociale ondernemer je bijdrage kan zijn is niet zo...

Meer lezen

12de Ethiek-symposium 'Zorg met hoofd, handen en hart’

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseert de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie van Zorgnet-Icuro haar 12de symposium ‘Zorg met hoofd, handen en hart’.

Dit jaar willen we de focus leggen op wat op de werkvloer als een concrete morele spanning wordt aangevoeld. Namelijk het...

Meer lezen

Tubbemodel als inspiratie in woonzorgcentra

Georganiseerd door Koning Boudewijnstichting

Hoe maak je van een woonzorgcentrum een aantrekkelijke, aangename en functionele plek voor bewoners, voor hun familie en voor het personeel ? Hoe zorg je dat participatie, autonomie en relatiegerichte zorg centraal staan? Drie woonzorgcentra gingen aan de slag met Tubbe in Vlaanderen. Na...

Meer lezen

Studiedag ‘Het ABC van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in woonzorgcentra'

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Op donderdag 24 oktober 2019 vindt in het ARhus-gebouw te Roeselare de tweede editie plaats van onze studiedag ‘Het ABC van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in woonzorgcentra. Wat en hoe in de praktijk?’

Deze dag wordt georganiseerd voor iedereen die in de...

Meer lezen

Masterclasses voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen - november 2019

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, het intersectoraal samenwerken … Dat alles tegen de achtergrond van samenwerken in netwerken en de...

Meer lezen

Intensieve cursus verpleegkundige ethiek

Georganiseerd door Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven

Van 3 tot 6 december 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 8de editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde en de klinische ethiek.

...

Meer lezen