Vormingen

Bijvoorbeeld: 19/10/2017

Bijvoorbeeld: 19/10/2017

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK) van Zorgnet-Icuro zijn 10de symposium met als thema ‘Small is beautiful… in tijden van: globalisering / netwerking / fuseren…’

We zoemen dit jaar in op een thema dat de organisatie van de zorg op dit ogenblik heel erg in beslag neemt. Ook in de zorg is een tendens naar schaalvergroting, naar globalisering merkbaar. We zien met name dat ziekenhuizen zich organiseren in ...

Wanneer? 20/10/2017
Waar? PXL Hasselt Op de website www.pxl.be/Congress.html vindt u wegbeschrijvingen voor openbaar vervoer en auto.

Dit initiatief nodigt op de eerste plaats directies van WZC Woonzorgcentra en Welzijnsvoorzieningen uit. Maar iedere directie uit de zorgsector die zich door spirituele zorg weet aangesproken is van harte welkom.

Meer informatie over ZIN#WIJS voor pastorale medewerkers vind je hier

Wanneer? 26/10/2017
Waar? Dienstencentrum Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent (vlot bereikbaar met het openbaar of eigen vervoer)

Op 25 mei 2018 zal de ‘GDPR’ of ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in werking treden. Ook voor zorginstellingen brengt deze Europese Richtlijn nieuwe verplichtingen met zich mee. Om u te infomeren over de nieuwe regelgeving en de noodzakelijke voorbereiding van de implementatie organiseren we in het najaar, aangepast per sector, een aantal studienamiddagen. In voorbereiding daarvan werken we samen met een gespecialiseerd kantoor aan een gedragscode voor de sector die we zullen voorleggen aan de Privacy Commissie. Op de studiedagen zullen we deze code presenteren en met veel...

Wanneer? 07/11/2017, 14/11/2017, 21/11/2017, 23/11/2017
Waar? verschillende locaties

De ouderenzorg wordt geconfronteerd met vele uitdagingen: zorgverzwaring, nood aan competente medewerkers, toegenomen juridisering, digitalisering, noodzakelijke infrastructuurinvesteringen, kwaliteitseisen, … Deze uitdagingen zetten een grote druk op de organisaties en op de betaalbaarheid van de zorg. Vanuit Zorgnet-Icuro geloven wij zeer sterk in de kracht van de social profit en de samenwerking tussen sociale ondernemingen om deze uitdagingen aan te gaan.

Op vrijdag 10 november 2017 focussen we op de specifieke samenwerking tussen OCMW- en VZW- woonzorgvoorzieningen. We...

Wanneer? 10/11/2017
Waar? Husa Hotel, Koning Albert II-Laan 44, 1000 Brussel (dichtbij treinstation Brussel-Noord)

In het late najaar van 2017 organiseert Zorgnet-Icuro een Masterclass voor bestuurders van woonzorgcentra. Deze tweedaagse masterclass geeft een introductie in diverse actuele beleidsdomeinen binnen de residentiële ouderenzorg. Thema’s zoals het Vlaamse en federaal overheidsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, samenwerken in netwerken, kwaliteitszorg, financiering van werking en investeringen, ethisch onderbouwde beleidskeuzes, …  komen hierbij aan bod.  Tevens willen we voor een aantal thema’s de tendensen voor de toekomst weergeven.  

Data...

Wanneer? 24/11/2017 tot 25/11/2017
Waar? Novotel Leuven Centrum Vuurkruisenlaan 4 3000 Leuven