Vormingen

Bijvoorbeeld: 20/03/2018

Bijvoorbeeld: 20/03/2018

Levenseindezorg is een complexe vorm van zorg, waarbij vele uiteenlopende dimensies van hulpverlening aan bod kunnen komen. De meeste aandacht gaat naar de ethische aspecten van levenseindezorg voor terminaal zieke patiënten. Een bijzondere ethische problematiek stelt zich in de geestelijke gezondheidszorg waar hulpverleners worden geconfronteerd met vragen rond het levenseinde van niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening.

Er bestaat een groep van psychiatrische patiënten met een zware, complexe, meervoudige pathologie die chronisch is en therapie-resistent...

Wanneer? 26/03/2018
Waar? Provinciehuis Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Op 25 mei 2018 zal de ‘GDPR’ of ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in werking treden. Zorgnet-Icuro organiseerde hierrond eind vorig jaar studiedagen voor de algemene ziekenhuizen (7 en 14/11/17) en voor de andere voorzieningen (21 en 23/11/17). Aangezien niet alle voorzieningen in de gelegenheid waren een van deze studiedagen bij te wonen en er een aanhoudende interesse is voor dit thema organiseert Zorgnet-Icuro een extra studiedag. Het programma is hetzelfde als de vorige keren. Deze keer kunnen wel alle sectoren deelnemen. Ook deze keer zal de door Zorgnet-Icuro ontwikkelde...

Wanneer? 29/03/2018
Waar? Husa President Park Hotel, Koning Albert II laan, 44, 1000 Brussel

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen zal normaliter nog dit jaar door het parlement worden goedgekeurd. De vzw’s en stichtingen krijgen daarin een eigen plaats. Dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de vzw’s. Zorgnet-Icuro organiseert hierover een intersectorale studiedag, waarop de wijzigingen en de impact van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen grondig zullen worden uitgespit. Niemand minder dan minister Koen Geens, die het initiatief nam voor deze hervorming, zal op deze studiedag persoonlijk de belangrijkste wijzigingen aan de vzw-wet duiden en in...

Wanneer? 26/04/2018
Waar? Flagey gebouw, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel

De vorming van locoregionale ziekenhuisnetwerken is brandend actueel. Ook los daarvan stellen zich vandaag verschillende onduidelijkheden inzake samenwerking en is er nood aan informatie over wat vandaag wettelijke mogelijkheden en good practices zijn.

Zorgnet-Icuro organiseert daarom een grote studiedag over verschillende aspecten van samenwerking tussen ziekenhuizen, zowel juridisch, financieel als organisatorisch. Het is de bedoeling om de deelnemers een overkoepelend zicht te geven over deze verschillende aspecten, met mogelijke oplossingen en constructieve formules,...

Wanneer? 07/06/2018
Waar? KBC havenlaan, Brussel