Ethische vorming

Ethiek in de zorg begint met de voortdurende ethische aanspreekbaarheid en weerbaarheid van hulpverleners en leidinggevenden in de concrete zorgpraktijk. Het komt er dus op aan om zin te hebben in zorgethiek. Om de ethische bekommernis en deskundigheid bij de medewerkers te voeden, aan te scherpen en te verfijnen is ethische vorming nodig. In Vlaanderen zijn er vele initiatieven en verschillende mogelijkheden om dat te doen.

Gespecialiseerde opleidingen

  • KU Leuven Aan de KU Leuven wordt de opleiding ‘Master of Bioethics aangeboden’, een eenjarige opleiding die diepgaand inzicht biedt in alle aspecten van de hedendaagse bio-ethiek. Zie website. Locatie: Leuven.
  • Ook binnen de opleiding ‘Master in Management en Beleid van de Gezondheidszorg’ is er veel aandacht voor de ethiek van zorgorganisaties. Zie website. Locatie: Leuven.
  • Aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht worden meerdaagse intensieve cursussen ethiek aangeboden. De cursus 'Verpleegkundige Ethiek' (wintercursus) vindt jaarlijks plaats in december. De cursus 'Ethiek van Dementiezorg' (zomercursus) in juli. Meer info bij Chris Gastmans Chris.Gastmans@zorgneticuro.be of op website. Locatie: Leuven.
  • Zorgnet-Icuro In de Masterclasses voor de ouderenzorg (voor beginnende directies, bestuurders, leidinggevenden …) wordt ook altijd veel aandacht besteed aan de ethiek. Voor de eerstvolgende editie, zie hier. Locatie: Brussel.
  • VIVES In de Hogeschool VIVES, campus Kortrijk wordt het postgraduaat ethiek aangeboden. De opleiding wil medewerkers binnen zorgorganisaties in staat stellen tot een zelfstandige ethische reflectie op en begeleiding van concrete zorgprocessen. Docenten zijn Henk Vandaele en Dr. Linus Vanlaere. Voor meer info, zie hier. Locatie: Kortrijk.
  • KU Leuven – KULAK Het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak biedt de opleiding ‘Ethiek op de werkvloer. Getuigschrift referentiepersoon ethiek’ aan. Algemene doelstelling is: zorgverleners vormen in het ethisch overleggen op de werkvloer. Docent is: Prof. Dr. Axel Liégeois. Meer info op deze website. Locatie: Kortrijk.
  • UC Leuven Limburg Aan de UCLL wordt de tweejarige opleiding ‘Postgraduaat referentiepersoon ethiek’ aangeboden. De opleiding heeft tot doel zorgverstrekkers met interesse in ethische probleemgebieden in hun werkveld te vormen en te versterken in hun denkproces. Meer info vind je hier. Locatie: Genk. Contactpersoon voor deze opleiding is Dr. Joke Lemiengre, verantwoordelijke Ethos, Programmalijn Zorg en Ethiek. Joke.lemiengre@ucll.be

 
Vorming op maat: sTimul

VIVES en UCLL brengen onderwijs en zorgpraktijk worden samen in een vormingsaanbod van workshops en inleefsessies. Het is de bedoeling om de ethische deskundigheid van zorgverleners en aankomende zorgverleners aan te scherpen en de ethische geladenheid van de dagelijkse zorg duidelijk te maken.

Meer informatie op het web: