Vormingen

Bijvoorbeeld: 25/06/2018

Bijvoorbeeld: 25/06/2018

Steeds meer professionele hulp- en zorgorganisaties schakelen onlinehulp in. Dit postgraduaat belicht relevante onlinehulptoepassingen en  leert je hoe je ze kan implementeren in je organisatie.

Welke onlinehulpcompetenties heb je nodig? Hoe werk je aan mediawijsheid? Hoe  professioneel chatten, e-mailen, serious games, beeldbellen, onlinedagboeken, zelftesten of monitoringtools inzetten? Hoe onlinehulp positioneren ten aanzien van andere hulp en zorg en hoe onlinehulp implementeren je in je organisatie?

Start:...

Wanneer? 19/09/2017 tot 05/06/2018
Waar? Gent, Arteveldehogeschool, Campus SInt-Annaplein, Sint-Annaplein 31

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel
Wanneer? 05/10/2017 tot 07/06/2018
Waar? De lesdagen gaan door in leslokalen van KU Leuven en UPC Kortenberg

Mag ik erop vertrouwen dat het resultaat van mijn bloedanalyse correct is? Bevat dit doosje het medicijn dat vermeld staat op de verpakking? Dit zijn maar enkele van de vragen en uitdagingen die de basis vormen van de opleiding “Kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving”.

De opleiding is multidisciplinair en praktijkgericht, en speelt in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden wetenschappelijk gefundeerde denkkaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen...

Wanneer? 10/10/2017 tot 26/06/2018
Waar? Centrum Leuven

Een herstelverlener kan het best omschreven worden als een ‘relatiedeskundige met een specifieke deskundigheid’.

van Os, 2016

Onder impuls van vermaatschappelijking beweegt behandeling zich steeds meer in de richting van herstelondersteunende zorg. De definitie van gezondheid is in verandering. Gezondheid gaat niet langer over de afwezigheid van ziekte, ook de WHO (2005) omschrijft het als:

‘A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and...

Wanneer? 13/10/2017 tot 29/06/2018
Waar? Hogeschool UC Leuven-Limburg (Sociale Hogeschool Heverlee)

Na alweer een succesvol jaar stellen wij u met genoegen het programma van de vierde jaargang Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg voor.

Wij bieden u een boeiende mix van cursussen, studiedagen en seminaries over organisatie, financiering en kwaliteit. Het programma vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op zorg en verzorging. Nu zowel op federaal als Vlaams niveau de nieuwe plannen en beleidsinitiatieven verder worden ontrold, willen we ook hier vooral houvast en inzicht bieden. Ervaringen uit het buitenland en uit andere sectoren kunnen...

Wanneer? 16/11/2017 tot 01/12/2018
Waar? diverse data en locaties

De permanente vorming ‘Revalidatie multidisciplinair’ is een gespecialiseerde vorming voor verpleegkundigen en paramedici die zich wensen te verdiepen in locomotorische en neurologische revalidatie.

Deze  opleiding werd ontwikkeld door Odisee Advanced education in samenwerking met het Revalidatieziekenhuis RevArte, Edegem en met goedkeuring van de Belgische Vereniging voor Revalidatieverpleegkundigen (BVRV).

De ‘revalidatieverpleegkundige’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair team van de zorginstelling. Een gedegen inzicht in zowel...

Wanneer? 13/03/2018 tot 19/06/2018
Waar? Revalidatieziekenhuis RevArte Drie Eikenstraat 659 B-2650 Edegem

De geweldloze communicatiemethode van Marshall Rosenberg is een zeer interessant kader om meer verbindend en empathisch met anderen te communiceren, van hart tot hart, ook in een professionele setting. Tijdens deze introductiedag oefenen we met de bouwstenen van de geweldloze communicatiemethode en gaan we met voorbeelden uit je eigen praktijk aan de slag. Daarnaast is er ruimte voor o.a. de volgende vragen:

  • Hoe kan ik op een authentieke manier communiceren, ook in een professionele context?

  • Hoe kan ik nee zeggen en toch in...

Wanneer? 23/03/2018, 20/04/2018, 01/06/2018
Waar? Erasmushogeschool Brussel Zespenningenstraat 70 1000 Brussel

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als algemene leerdoelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven...

Wanneer? 27/03/2018, 05/06/2018, 16/10/2018, 04/12/2018
Waar? De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden bij de inschrijving verder meegedeeld.

Via deze cursus word je een creatieve duizendpoot die educatief aan de slag gaat met kinderen. Je

maakt kennis met verschillende voel-, drama- en muziektechnieken. Via praktische oefeningen

ontdek je de mogelijkheden van kijken, tekenen, werken met kleur en vorm, foto’s en film. Je leert

creatief werken met toonhoogte, ritme en tempo. Je leert spelen ontwerpen, uitvoeren en

evalueren, een speldidactiek hanteren.

 

Deze cursus is een echte aanrader voor elke begeleider in een buitenschoolse kinderopvang en voor

...

Wanneer? 26/04/2018 tot 14/06/2018
Waar? Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee. Een cursusdag loopt van 9u15 tot 16u10.

In deze cursus ga je via handvatten en oefeningen aan de slag met de principes en methodieken van

bemiddeling. Bemiddelen is zoeken naar verbindingen waar er enkel verschillen lijken te bestaan. Als bemiddelaar

reik je niet zelf de oplossingen aan maar ben je procesbegeleider. Je zal mensen uitnodigen,

stimuleren en helpen zoeken naar eigen oplossingen of aanpak van problemen en conflicten.

 

Voor alle professionals die met conflicten en dus bemiddelen te maken hebben.

 

Saskia Szepansky is zelfstandig...

Wanneer? 27/04/2018 tot 22/06/2018
Waar? Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee. Een cursusdag loopt van 9u15 tot 16u10.

Naast korte vormen van hulpverlening op één of meerdere levensdomeinen is het soms nodig om in te zetten op een langdurige hulpverleningsrelatie met mensen in armoede. Effectieve armoedebestrijding vraagt dat je ingaat op de verbintenisproblematiek: een langdurig traject biedt kansen om daaraan te werken.
Deze vorming biedt hulpverleners kaders en oefenkansen om dit proces met hun cliënten aan te gaan of te versterken. We werken met de verhalen en levenservaring van de coaches (vrijwillige ervaringsdeskundigen) en praktijkervaring van de cursisten. Kaders en handvatten worden via...

Wanneer? 15/05/2018, 31/05/2018, 14/06/2018
Waar? Karel de Grote-hogeschool, Brusselstraat, 2018 Antwerpen (op 8 min van station Antwerpen Zuid)

“Maaltijdcoaches dementie” zijn personen die binnen de organisatie als aanspreekpunt kunnen fungeren, om na te denken over en het implementeren van een kwaliteitsvol beleid rond maaltijdzorg, samen met een deskundig team. In de opleiding tot “maaltijdcoach dementie” verwerf je kennis en inzicht én krijg je de bagage en tools (een vormingspakket) om jouw collega’s te ondersteunen en te coachen. Ben jij iemand die het maaltijdgebeuren voor personen met dementie ter harte neemt en verder mee wil uitbouwen in jouw organisatie ondersteund door het ECD Paradox? Aarzel niet langer en schrijf je...

Wanneer? 28/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, 24/09/2018
Waar? ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent.

Slimmere zorg op maat van jouw cliënt en organisatie? SMART CARE 2018: de praktijkgerichte studiemiddag rond het BelRAI-instrument en de overkoepelende Pyxicare-app. Op maat van beleidsmakers, kwaliteitscoördinatoren en zorgverleners in de ouderenzorg. Ervaringen worden uitgewisseld, ideeën komen tot stand, de zorgkwaliteit stijgt. Leerrijk én ludiek. Afspraak op 29 mei 2018 in Gent. 

SCHRIJF NU IN

Inspirerende experts & collega’s...

Wanneer? 29/05/2018
Waar? Auditorium 4 – Sint-Denijslaan 485 – 9000 Gent

Je wil graag werken met mensen met een migratieachtergrond, maar slaagt er niet goed in die te bereiken of ze aan je organisatie te binden. Hoe komt dat? Wat kan je eraan doen? Binnen het ESF-project 'Ieder Talent Telt' geven Verso, VIVO, VDAB en Agentschap Integratie en Inburgering een antwoord op die vragen.
 
Programma

08u30    Onthaal 
09u00    Voorstelling project ‘Ieder Talent Telt (in de social profit)’ (VIVO)
09u20    Diversiteitschecklist:...

Wanneer? 30/05/2018
Waar? Vlaams-Brabant: 30 mei 2018, 8u30 tot 13u - Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven), Diestsepoort, 3000 Leuven Limburg: 6 september 2018, 8u30 tot 13u - VDAB Genk, Europalaan 37, 3600 Genk West-Vlaanderen: 11 oktober 2018, 8u30 tot 13u - VDAB Kortrijk, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk

Pyxicare is een handige app die de zorgsituatie bijhoudt en objectief evalueert met behulp van de BelRAI-instrumenten.

​De snelste manier om BelRAI in de vingers te hebben?

De Pyxicare-opleiding leert je op 2 dagen optimaal omgaan met deze wereldwijde, wetenschappelijke zorgstandaard. Tegelijk krijg je Pyxicare als gebruiksvriendelijke, overkoepelende app onder de knie. Praktijkgericht én persoonlijk. Gemotiveerde zorgcollega’s zijn zeker op het appel. Jij toch ook? 

DAG 1

    Leer BelRAI invullen

 ...

Wanneer? 31/05/2018, 28/06/2018
Waar? Syntra – Berchem (tegenover Berchem station)

Het thema: “Keep It Simple “: taboe in de
zorgtechnologie? zal kritisch de aangeboden
zorgtechnologie analyseren.

Ziekenhuizen en woon-en zorgcentra zijn
geëvolueerd naar hoogtechnologische gebouwen.
Rondom ons zien we meer en meer intelligente
apparaten ons dagelijks leven beïnvloeden. Wie
dacht dat we ooit over een “internet of things”
zouden praten?

In de zorg zien we de eerste zorg-robots
verschijnen! Een contradictie in de term toch?
Ook u wordt als technicus geconfronteerd
met nieuwe...

Wanneer? 01/06/2018
Waar? Kortrijk Xpo Doorniksesteenweg 216 8500 Kortrijk

Zorg dragen voor de zorgvrager én zorgverlener… Een realistisch haalbare kaart?

Vanuit de visie op ComfortZorg, met het accent op PDL zorgverlening, tonen we in deze vorming aan dat kwalitatieve zorgverlening bij een zwaar zorgbehoevend persoon met dementie op een comfortabele, efficiënte én ergonomisch verantwoorde manier kan uitgevoerd worden door de zorgverstrekkers.

We belichten in de inleiding van deze vorming de Sensorische (De)Integratie (Problematiek)Therapie bij personen met dementie: het verval van het eigen lichaamsgevoel en de...

Wanneer? 01/06/2018
Waar? Woonzorgcentrum De Wingerd, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

“Versterk uw coaching skills en stuw uw team vooruit”

Als leidinggevende in de ouderenzorg moet u steeds meer evolueren richting manager, met alle taken en uitdagingen die daarbij horen. Niet alleen moet u doelen stellen en resultaten meten, tegelijkertijd probeert u medewerkers ook uit te laten blinken in hun werk. Uw draaglast wordt dus alleen maar groter.

Oplossingsgericht leidinggeven en coachen (OGC) staat u hierin bij en wil een antwoord geven op bovenstaande vraag.

OGC betekent doelgericht en effectief leidinggeven en coachen en heeft twee belangrijke...

Wanneer? 05/06/2018
Waar? Holiday Inn Gent Expo Maaltekouter 3 9051 Sint-Denijs-Westrem

Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema; dat is het concept van de dialogen rond dementie.

Programma

11u30: Onthaal
12u00: Welkom. Kadering van het thema door ECD Paradox.
12u30: Dialoog. (moderator medewerker ECD Paradox).
14u25: Afronding

Wanneer? 07/06/2018
Waar? Tabor vzw Molenaarsstraat 26 9000 Gent