Vormingen

Bijvoorbeeld: 14/12/2017

Bijvoorbeeld: 14/12/2017

EHSAL Management School, een samenwerking tussen KU Leuven en Odisee, organiseert reeds gedurende meer dan een decennium de opleiding Postgraduaat Management in de gezondheids- en welzijnszorg. Ook het vormingscentrum Guislain is partner in deze opleiding die zich richt tot actoren uit de gezondheids- en welzijnszorg met interesse voor beleids- en managementvraagstukken, die zich verder willen bekwamen in leidinggeven aan zorgorganisaties in een continu wijzigende omgeving.

De opleiding, die compleet werd vernieuwd, biedt concrete managementkennis en leiderschapsvaardigheden op...

Wanneer? 19/01/2017 tot 14/12/2017
Waar? Deels te Gent: Vormingscentrum Guislain, J. Guislainstraat 43, 9000 Gent, deels te Brussel: Odisee/KU Leuven Campus Brussel, Stormstraat 2 , 1000 Brussel (op wandelafstand van het station Brussel- Centraal)

Het Zorgloket organiseert in samenwerking met de zes erkende mantelzorgorganisaties ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers in Londerzeel. Mantelzorgers krijgen een plek om elkaar te ontmoeten en dit met een lekker kopje koffie en
een stukje taart. Tijdens de praattafels zijn mantelzorgers welkom rond een bepaald thema. Dit thema dient als rode draad, er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en jouw verhaal te vertellen.

Wanneer? 06/03/2017 tot 15/12/2017
Waar? Raadzaal OCMW Mechelsestraat 55 1840 Londerzeel

Steeds meer professionele hulp- en zorgorganisaties schakelen onlinehulp in. Dit postgraduaat belicht relevante onlinehulptoepassingen en  leert je hoe je ze kan implementeren in je organisatie.

Welke onlinehulpcompetenties heb je nodig? Hoe werk je aan mediawijsheid? Hoe  professioneel chatten, e-mailen, serious games, beeldbellen, onlinedagboeken, zelftesten of monitoringtools inzetten? Hoe onlinehulp positioneren ten aanzien van andere hulp en zorg en hoe onlinehulp implementeren je in je organisatie?

Start:...

Wanneer? 19/09/2017 tot 05/06/2018
Waar? Gent, Arteveldehogeschool, Campus SInt-Annaplein, Sint-Annaplein 31

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel
Wanneer? 05/10/2017 tot 07/06/2018
Waar? De lesdagen gaan door in leslokalen van KU Leuven en UPC Kortenberg

Mag ik erop vertrouwen dat het resultaat van mijn bloedanalyse correct is? Bevat dit doosje het medicijn dat vermeld staat op de verpakking? Dit zijn maar enkele van de vragen en uitdagingen die de basis vormen van de opleiding “Kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving”.

De opleiding is multidisciplinair en praktijkgericht, en speelt in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden wetenschappelijk gefundeerde denkkaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen...

Wanneer? 10/10/2017 tot 26/06/2018
Waar? Centrum Leuven

De sociale zekerheid is een kathedraal, maar dan eentje die misschien aan renovatie toe is...
Wie heeft op wat recht? Hoe krijgen we het allemaal betaald? Hoe bouw je rechten op? Welke plichten staan daar tegenover?

Tussen 10 oktober en 8 maart 2018 komen negen eminente sprekers ons een inzicht verschaffen hoe volgens hen de sociale zekerheid in de toekomst moet evolueren.
De sprekers behoren allen tot de belangrijkste actoren in dit maatschappelijk debat. Zo kunnen we volgende sprekers begroeten:

10 oktober 2017
Vincent Van Quickenborne - Open VLD...

Wanneer? 10/10/2017 tot 08/03/2018
Waar? Diverse locaties

Een herstelverlener kan het best omschreven worden als een ‘relatiedeskundige met een specifieke deskundigheid’.

van Os, 2016

Onder impuls van vermaatschappelijking beweegt behandeling zich steeds meer in de richting van herstelondersteunende zorg. De definitie van gezondheid is in verandering. Gezondheid gaat niet langer over de afwezigheid van ziekte, ook de WHO (2005) omschrijft het als:

‘A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and...

Wanneer? 13/10/2017 tot 29/06/2018
Waar? Hogeschool UC Leuven-Limburg (Sociale Hogeschool Heverlee)

Voor een studie rond patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn we op zoek naar hulpverleners en (ex)-patiënten die ervaring hebben met dit thema en bereid zijn deze ervaringen te delen onder de vorm van een expertpanel.

Meer informatie: zie bijgevoegde brochure.

Wanneer? 20/10/2017 tot 31/01/2018
Waar? Tienen

Na alweer een succesvol jaar stellen wij u met genoegen het programma van de vierde jaargang Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg voor.

Wij bieden u een boeiende mix van cursussen, studiedagen en seminaries over organisatie, financiering en kwaliteit. Het programma vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op zorg en verzorging. Nu zowel op federaal als Vlaams niveau de nieuwe plannen en beleidsinitiatieven verder worden ontrold, willen we ook hier vooral houvast en inzicht bieden. Ervaringen uit het buitenland en uit andere sectoren kunnen...

Wanneer? 16/11/2017 tot 01/12/2018
Waar? diverse data en locaties

Een goed beeld vertelt meer dan 1.000 woorden. Met de hedendaagse mogelijkheden van digitale fotografie, smartphone en sociale media ligt visuele storytelling binnen ieders handbereik. Of niet? Een mooie, pakkende en beklijvende foto maken blijft ook vandaag een kunst. In deze praktische workshop leert fotograaf Filip Erkens je de kneepjes van het vak.

Na dag één krijgen de deelnemers een foto-opdracht om in de eigen organisatie te realiseren. Twee weken later bespreken we samen de resultaten, geven we feedback en krijgen de deelnemers nog wat extra tips naar huis mee.

...

Wanneer? 05/12/2017, 19/12/2017
Waar? Gent, Kwadraet (vlakbij station Gent Sint-Pieters)

Op 19 december 2017 organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een studievoormiddag rond Kwaliteit van Leven in de Vlaamse woonzorgcentra. Deze studievoormiddag vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van het sectorrapport Kwaliteit van Leven 2016.

Het Vlaamse indicatorenproject woonzorgcentra (VIP WZC) heeft de voorbije 3 jaar de kwaliteit van leven gemeten in alle Vlaamse woonzorgcentra. Dat gebeurde via een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door TNS Dimarso. Dit onderzoek is nu afgerond. Tijdens deze studiedag zullen we de...

Wanneer? 19/12/2017
Waar? Auditorium Hadewych van het Hendrik-Consciencegebouw in Brussel, vlakbij het treinstation Brussel-Noord.

Dit jaar heeft POOLL ervoor gekozen het jaarlijks event in een ander jasje te steken.

We werken met een beperkt aantal plaatsen. 20 deelnemers zullen worden toegelaten op basis van selectiecriteria en in volgorde van aanmelding.

De geselecteerde deelnemers kunnen het volgende verwachten:

  • Een duidelijk begrip van het ‘high impact learning’ model
  • Een concrete vertaling van de bouwstenen die impact creëren
  • Frequente interactie met trainers
  • Hoge interactie in een multidisciplinair team
  • Concrete handvaten...
Wanneer? 10/01/2018 tot 11/01/2018
Waar? Auditorium Sociale Wetenschappen (SW.00.113), Parkstraat 45, 3000 Leuven

Zoals je op de website kan terugvinden biedt Present een gevarieerd vormingsaanbod voor vrijwilligers actief in zorgvoorzieningen. Ze plannen ook een interessante vorming om jou als vrijwilligersverantwoordelijke zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze organiseren deze vorming op zes momenten en kiezen voor kleine groepen zodat interactie mogelijk is. Snel inschrijven is de boodschap!

Gehandicaptensector:...

Wanneer? 01/02/2018, 27/02/2018, 06/02/2018, 22/02/2018, 22/03/2018, 27/03/2018
Waar? diverse locaties

Wat in 2015 begon met een kleine workshop over erfgoed en dementie groeide gestaag maar zeker uit tot de publicatie- en vormingsreeksen ‘Erfgoed en Dementie’ (2015) en ‘Meer dan Erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn’ (2016). Hierop verder bouwend zette FARO samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector enkele langetermijnpiloottrajecten op. Al deze trajecten focussen op het inzetten van erfgoedcollecties om het welzijn en...

Wanneer? 15/02/2018
Waar? FARO Priemstraat 51 Brussel

In het voorjaar van 2018 komen een aantal internationale wetenschappers naar Leuven voor een interdisciplinaire samenwerking rond de...

Wanneer? 20/02/2018
Waar? Diverse locaties in Leuven

Wil je weten, waarom mondgezondheid belangrijk is voor de hersenfunctie, de behandeling van diabetes, de levenskwaliteit, …. ? en ben je zorgverlener in de ouderenzorg (verpleging, zorgkunde, logopedie, kinesitherapie, diëtiek... )?

Dan nodigen we je uit voor een interessante opleiding van 3 uur. Tegelijkertijd neem je ook deel aan onze studie.

Programma:

  • Presentatie over de relatie mondgezondheid - algemene gezondheid
  • Korte inleiding over BelRAI en het onderdeel gebit en mond
  • Uitleg over ons onderzoek: ontwikkeling van het nieuwe...
Wanneer? 22/02/2018, 01/03/2018, 08/03/2018
Waar? Opleidingscentrum KU Leuven Dekenstraat 2, Leuven (1,1km van het station)

Voor wie?

- Zorgverleners in de ouderenzorg (verpleging, verzorging, logopedie, diëtiek, kinesitherapie …)

Programma

- Presentatie over het belang van mondgezondheid voor de hersenfunctie, behandeling van diabetes, levenskwaliteit, ….
- Korte inleiding over BelRAI en het onderdeel "gebit en mond"
- Uitleg over ons onderzoek: verbeteren van het onderdeel “gebit en mond” van de BelRAI
- Deelnemers kijken naar een aantal foto’s van de mond met de vraag om deze te beoordelen

Praktische...

Wanneer? 22/02/2018, 01/03/2018, 08/03/2018
Waar? Dekenstraat 2, Leuven

Op dinsdag 6 maart 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid voor de elfde keer het symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid met als titel: Mijn zorg = onze zorg!.

Het thema van dit symposium is shared decision making (SDM), een proces waarbij de patiënt en zijn naasten samen met de zorgverlener een beslissing nemen over de meest passende behandeling. De keuze voor het zorgtraject wordt enerzijds gemaakt op basis van de voorkeuren van de patiënt en anderzijds het...

Wanneer? 06/03/2018
Waar? Pacheco Center Brussel

Internationaal is er al een tijd een evolutie aan de gang naar meer ‘vermaatschappelijking’ in de zorg. Dat wil zeggen dat de maatschappij én het beleid ernaar streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven… een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

Samen sterk

Als gevolg van steeds toenemende vragen en nieuwe uitdagingen zoekt de zorg- en...

Wanneer? 06/03/2018
Waar? FARO Priemstraat 51 1000 Brussel