Vormingen

Bijvoorbeeld: 19/11/2019
Bijvoorbeeld: 19/11/2019

De impact van Europese staatssteunregels op sociale ondernemingen

Georganiseerd door VLEVA

Hoe zat het ook weer met de Europese staatssteunregels? In de Europese eengemaakte markt is staatssteun in de regel verboden. Steun kan immers marktverstorend werken. Sommige bedrijven krijgen dan voordelen die anderen niet hebben en dat werkt marktverstorend.

Staatssteun omvat erg...

Meer lezen

10 jaar re-integratie in Vlaanderen - 7 stappen naar werk

Georganiseerd door VDAB

Op 24 april 2009 organiseerde de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde voor het eerst een studiedag over arbeidsmarkt en reïntegratie. Dit initiatief illustreerde de complementariteit van de verschillende actoren en resulteerde eind 2009 in een intentie tot nauwere...

Meer lezen

Postuniversitaire vorming: Zorg voor zorg

Georganiseerd door KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

De zorgsector is in beweging en staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen.

Deze evoluties en de bijhorende uitdagingen vragen een grote en veelzijdige professionele competentie om de veranderende processen binnen een zorginstelling te beheren en te sturen.

De “...

Meer lezen

Interuniversitair symposium gezondheidsrecht: de kwaliteitswet

Georganiseerd door KU Leuven

De nieuwe Kwaliteitswet legt aan alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg een hele reeks nieuwe verplichtingen op. Denk maar aan het bijhouden van een portfolio en een register om nauwkeurig aan te tonen hoe men zijn kennis en ervaring op peil houdt. Sommige handelingen zullen enkel nog...

Meer lezen

De ‘tree of life’ en ‘wortelen in nieuwe aarde’: inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren op de vlucht

Georganiseerd door Kenniscentrum gezinswetenschappen

De methodiek ‘Tree of life’ vindt zijn oorsprong in het narratieve gedachtegoed en gebruikt de boom als creatieve metafoor voor het leven. Via het tekenen van ‘de boom van mijn leven’ worden kinderen en jongeren uitgenodigd om te verhalen over vroeger en nu, over de toekomst en over het leven...

Meer lezen

Minisymposium 'ik, jij samen MENS'. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

“Behandel mensen met dementie als gewone mensen, zoals jullie. Bekijk hen niet als mensen met dementie. Geen vooroordelen. Praat gewoon met hen. Er is onvoldoende kennis over wat dementie betekent. Stop niet bij het geven van een pilletje, maar help ons mee zoeken naar wat...

Meer lezen

IC Verzekeringen infosessie ouderenzorg

Georganiseerd door IC Verzekeringen

IC Verzekering nodigt u uit op haar infosessies over ouderenzorg om u op de hoogte te houden over de recente ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. Er worden 4 sessies voorzien over heel Vlaanderen.

Programma

  • Verwelkoming en voorstelling IC...
Meer lezen

Vlaams-Nederlands congres 'Liever zo! (Organisator: De Lovie vzw, WIV vzw en Vives)

Georganiseerd door Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw

Vlaams-Nederlands congres 'Liever zo! Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag' op 21 november 2019 te Kortrijk
Een initiatief van De Lovie vzw, het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw en Vives...

Meer lezen

Liever zo! Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag

Georganiseerd door De Lovie vzw

Hoe kun je in jouw visie op mensen met probleemgedrag rekening houden met brede maatschappelijke veranderingen? Met aandacht voor kwaliteit van leven, een goed bestaan. Met warme bejegening zorg voor mensen organiseren, door anders vasthouden, platgetreden paden te verlaten. Dit congres is een...

Meer lezen

Dialoog over dementie - thema "Door zijn ogen..." - De wereld van dementie

Georganiseerd door ECD Meander

Dialoog rond dementie waarin je samen met andere professionelen de kans krijgt om na te denken over de zorg voor personen met dementie. De focus ligt vooral op uitwisseling tussen collega zorgverleners. De uitwisseling wordt steeds begeleid door een medewerker van het expertisecentrum Meander....

Meer lezen

Mantelzorgcafé: zorgen voor jezelf als je zorgt voor een ander

Georganiseerd door S-Plus vzw

S-Plus vzw (seniorenorganisatie) organiseert sinds vorig jaar, in samenwerking met enkele partners, infosessies voor mantelzorgers. Telkens wordt 1 specifiek thema behandeld waar mantelzorgers (mensen die voor een ziek familielid zorgen) baat bij hebben. Deze infosessies zijn gratis, en bedoeld...

Meer lezen

Opleiding Zorgvastgoed

Georganiseerd door KU Leuven

De behoefte aan kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed blijft acuut. Het aantal personen dat nood heeft aan aangepaste en moderne ‘zorg’voorzieningen in ons land blijft stijgen, maar ook het zorglandschap en het profiel van de patiënt of bewoner evolueert snel.

Hoe kunnen uitbaters van...

Meer lezen

VAD-studiedag 22 november 2019

Georganiseerd door VAD

Programma

Zero tolerance en festivals. Een goeie mix?

Jochen Schrooten, stafmedewerker VAD, uitgaan

Sinds 2014 wordt er in Vlaanderen een zerotolerancedrugbeleid op festivals uitgerold om het drugfenomeen in te dijken....

Meer lezen

Praktijkevent “krapte in de zorg- en welzijnssector": Mogelijkheden van inclusief tewerkstellen en sociale economie

Georganiseerd door Vlaamse overheid

De zorg- en welzijnssector komt handen te kort om aan de groeiende zorgvraag te beantwoorden. De klassieke instroomkanalen drogen op, vacatures raken niet ingevuld en de sector zoekt alternatieve mogelijkheden voor de instroom van nieuwe medewerkers.

Op dit event gaan we op zoek naar...

Meer lezen

Krapte in de zorg & welzijnssector

Georganiseerd door Verso

De zorg- en welzijnssector komt handen te kort om aan de groeiende zorgvraag te beantwoorden. De klassieke instroomkanalen drogen op, vacatures raken niet ingevuld en de sector zoekt alternatieve mogelijkheden voor de instroom van nieuwe medewerkers.

Op dit event gaan we op zoek naar...

Meer lezen

Dementievriendelijke woonomgeving: hoe het wonen en leven vorm en invulling geven

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

De invloed van de materiële omgeving op ons welbevinden en functioneren is groter dan vermoed. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare mensen, zoals personen met dementie. De vraag rijst hoe we de persoon met dementie kunnen ondersteunen via architectuur en inrichting van de...

Meer lezen

CHi-opleiding: Angst bij en na kanker (2-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Tijdens deze tweedaagse vorming worden concrete handvaten aangereikt om aan de slag te gaan met (existentiële) angst voor herval en ziekteprogressie bij kankerpatiënten.

De vorming is praktijkgericht en interactief. Er wordt voldoende ruimte vrijgemaakt voor casusbespreking.

... Meer lezen

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Discipline: Sociaal werker

Prijs: 0,00 euro : Gefinancierd door het Kankerplan voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis

Programma:

DAG 1:
Rol en Taak sociaal werker in de oncologie, communicatie in...

Meer lezen

Interuniversitair symposium gezondheidsrecht: de kwaliteitswet

Georganiseerd door Universiteit Gent

De nieuwe Kwaliteitswet legt aan alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg een hele reeks nieuwe verplichtingen op. Denk maar aan het bijhouden van een portfolio en een register om nauwkeurig aan te tonen hoe men zijn kennis en ervaring op peil houdt. Sommige handelingen zullen enkel nog...

Meer lezen

Comfortzorg in ziekenhuizen

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Tijdens deze vormingstweedaagse gaan we heel praktijkgericht aan de slag rond comfortzorg bij personen met gevorderde dementie. Op vraag van ergotherapeuten uit ziekenhuizen organiseren we deze vormingsreeks heel gericht naar hen, want ook in een ziekenhuissetting word je geconfronteerd met deze...

Meer lezen