Vormingen

Bijvoorbeeld: 30/06/2020
Bijvoorbeeld: 30/06/2020

Wondzorg: beenulcera en compressietherapie

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Een wonde aan het onderbeen kan vele oorzaken hebben en daarmee ook vele therapeutische mogelijkheden. Deze cursus gaat over veneuze en arteriële insufficiëntie, bijzondere oorzaken zoals vasculitis, necrobiosis lipoidica, micro-angiopathie, maligne huidaandoeningen, wonden na erysipelas en...

Meer lezen

Opleiding Expert valpreventie bij ouderen - 2020

Georganiseerd door Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de...

Meer lezen

Beroepsuitoefening en grensoverschrijdend gedrag

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Beroepsprofiel, IFIC, … Wet op de privacy, GDPR, beroepsgeheim, meldingsplicht, zwijgplicht, schuldig verzuim, …
Gebruik van elektronisch dossier: do’s en don’ts
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag: wetgeving, ethisch kader en praktijkcasussen

Meer lezen

Inspiratiesessies sociaal ondernemerschap

Georganiseerd door Verso

De bevolking vergrijst, ontgroent en verkleurt, financieringsmechanismen veranderen en technologische mogelijkheden zorgen voor tal van kansen en uitdagingen. Bovenal zijn de middelen schaars: besparingen en de arbeidsmarktkrapte maken dat we voortdurend op zoek moeten naar nieuwe manieren om...

Meer lezen

Behoudsdagen BBK-T OUDERENZORG

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg Intimiteit en seksualiteit maken een leven lang deel uit van de levenskwaliteit van mensen. Toch berust op vandaag nog steeds een taboe op dit thema. Er is vaak schroom en onwennigheid om dit thema met onze cliënten/...

Meer lezen

Cultuursensitief leertraject "Ziedet?" helpt hulpverleners

Georganiseerd door VIVO vzw

OMGAAN MET DIVERSITEIT

Diversiteit op de werkvloeren in de zorgsector is vandaag realiteit. Voor hulpverleners brengt dat uitdagingen met zich mee, zoals cultuursensitief omgaan met cliënten en collega's. Ziedet?, een leertraject op maat van hulpverleners én hun opleiders, helpt deze...

Meer lezen

Opleiding tot agressiecoach in je organisatie

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach
• medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ geven.
• nieuwe medewerkers introduceren in ‘...

Meer lezen

Bewaar de sonde voor de laatste ronde!

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Op deze vorming benaderen we de verschillende katheterisaties met de daarbij passende laatste richtlijnen. De verschillende katheterisaties omvatten: plaatsen transurethrale katheter- wisselen suprapubische katheter- toepassen éénmalige sondage waarbij intermittente als zelfsondage aan bod komen...

Meer lezen

Eerste hulp bij zorgplanning

Georganiseerd door De VoorZorg Antwerpen

Het is niet altijd eenvoudig om te praten over de zorg die je later wil. Waarop let je bij een ziekenhuisopname, na een ernstige val of bij een zware diagnose? Weet je welke zorgwensen of prioriteiten de persoon heeft voor wie je zorgt? Hoe bereid je je voor op een bezoek aan een zorginstelling...

Meer lezen

CHi-opleiding: Thematische intervisie voor verpleegkundigen in oncologie

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Intervisie heeft tot doel de werkbekwaamheid van de onco-verpleegkundige in het werken met kankerpatiënten en hun omgeving, te vergroten. Hoe werk je samen met anderen, hoe treed je op in moeilijke en belastende situaties, hoe ga je om met ernstige emoties, hoe maak je een oordeel of analyse......

Meer lezen

Collaborate and Engage in Personalised Rehabilitation

Georganiseerd door RIMS

ANNUAL RIMS CONFERENCE

Main European event for healthcare professionals, researchers and patient representatives to share knowledge and experiences, and collaborate on topics on rehabilitation in Multiple Sclerosis.
Who? Rehabilitation physicians and...

Meer lezen

Specifieke doelgroepen en voorzieningen

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Doelgroepgericht aanbod binnen de sociale en GGZ: een overzicht
Jongeren versus volwassen: transitie -18 > +18
Zorg voor mensen met een mentale beperking in de sociale en GGZ
Forensische psychiatrie
Recente wetgeving rond sociale uitkeringen
Aangepaste...

Meer lezen

VRP-voorjaarscongres 2020: Ruimte & Zorg

Georganiseerd door Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning

Lokale besturen en ruimtemakers worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoe ze zorg op een kwalitatieve manier kunnen inpassen in de ruimte. Het effect van de Coronamaatregelen op zorgbehoevenden confronteert ons vandaag des te meer met de beperkingen van de huidige ruimtelijke...

Meer lezen

Word Lean Expert in Zorg en Welzijn (Oost-Vlaanderen)

Georganiseerd door Zorgondersteuning vzw

! Door het coronavirus is deze leanopleiding tijdelijk opgeschort  Alle deelnemers uit de sessies die doorgaan in Oost-Vlaanderen en Limburg krijgen de keuze:

  • een opleiding op locatie in het najaar
  • een online...
Meer lezen

Training: afscheid dat verbindt

Georganiseerd door Afscheid dat verbindt

Wie weet dat zijn leven ten einde loopt, wil vaak iets nalaten voor de geliefden en zoekt daar woorden voor. Een (interview-)gesprek kan helpen om woorden te vinden voor wat diep vanbinnen leeft aan vragen, angsten, vreugde, dankbaarheid, spijt, verdriet en hoop bij het einde van het leven. In...

Meer lezen

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou?

Georganiseerd door Centrum Huisartsgeneeskunde UAntwerpen

Voor wie

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen wil op deze avond huisartsen in opleiding, Jong Domus, praktijkopleiders, VIHP’s en geïnteresseerde huisartsen informeren over het forfaitaire betalingssysteem in de eerstelijn. 

... Meer lezen

Opleiding Participatiegericht werken aan de hand van de ICF

Georganiseerd door Instituut Permanente Vorming Kinesitherapie (IPVK)

De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt steeds meer gebruikt in de revalidatiesector om klinisch te redeneren, gezondheidsgegevens te ordenen en interdisciplinair te communiceren. Bovendien wordt participatie bij kinderen*, volwassenen* en ouderen* naar...

Meer lezen

Ontmoetingsgroep familieleden van jonge mensen met dementie 2020

Georganiseerd door Regionaal Expertisecentrum Paradox

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. In de familiegroep kan je vragen stellen en zorgen uiten. Je vindt er een luisterend oor voor je eigen unieke verhaal en krijgt tips en ondersteuning van mensen die gelijklopende ervaringen delen. De nadruk ligt niet op het vormende, wel op de...

Meer lezen

Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)?

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze vorming kan je:
• Conflicten, die een grote impact hebben, op je groep, afdeling of in je organisatie aanpakken op een herstelgerichte manier
• Een hergo-certificaat ontvangen...

Meer lezen

Belevingsgerichte teamsessies in de zorg

Georganiseerd door Odisee

Doelgroep

We richten ons tot teams werkzaam binnen de zorgsector en dit in diverse domeinen (thuiszorg, residentiële ouderenzorg, ziekenhuis…).

WAT IS BELEVINGSGERICHT WERKEN?

Belevingsgericht werken gaat om het kunnen inleven in de leef- of...

Meer lezen