Vormingen

Bijvoorbeeld: 19/01/2022
Bijvoorbeeld: 19/01/2022

Workshop beeldend spreken over het leven(seinde)

Georganiseerd door Palliatieve Zorg Vlaanderen

Wie we ten diepste zijn en wat in ons leeft aan verlangen, gaat voorbij alle woorden. Een zorgvuldig gekozen en weergegeven beeld (een voorwerp, een foto, een tekening) kan een deur vormen naar binnen en openen naar ontmoeting en (blijvende) verbinding, met onszelf en met de ander. In deze...

Meer lezen

Wondzorg: Ontsmetten true or false?

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Deze vorming biedt een uitgebreid overzicht van de verschillende ontsmettingsmiddelen, hun toepassingsgebied en hun gewenste of ongewenste effecten. Welke (on)waarheden bestaan er t.a.v. ontsmetten en wat leert de wetenschap ons?

Iets voor jou? Deze studiedag richt zich naar alle...

Meer lezen

Lean in het woonzorgcentrum

Georganiseerd door Zorgnetwerk Trento vzw

LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM

Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden, moeten organisaties nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan teneinde klanten, cliënten, bewoners nog beter te kunnen bedienen. Hoe pak je dat het...

Meer lezen

Referentieverpleegkundige pijn

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

De ‘referentieverpleegkundige Pijn’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair pijnteam van de zorginstelling. Een uitgebreide kennis van zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van patiënten met acute of...

Meer lezen

Webinar 'Digitale inclusie voor ouderen'

Georganiseerd door Mediawijs

Werk je in een bovenlokale of Vlaamse organisatie of voorziening met ouderen en wil je inzetten op mediawijsheid en digitale inclusie? Wil je weten welke bestaande praktijken kunnen inspireren en welke drempels en uitdagingen digitalisering met zich meebrengt? Mediawijs organiseert een...

Meer lezen

Spiritualiteit en onmacht in de palliatieve zorg (DIGITAAL)

Georganiseerd door Palliatieve Zorg Vlaanderen

Patiënten, families en collega’s doen non-stop een appèl op ons. Elke dag opnieuw geven we het beste van onszelf, maar hoe graag we ook werken in palliatieve zorg, soms verliezen we in die zorg een stukje van onszelf. Hoe houden we het vol? Kunnen we een plaats geven aan alles wat onduidelijk en...

Meer lezen

Masterclass Deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg

Georganiseerd door Vanden Broele

Werken in ouderenzorg is onvoorstelbaar gevarieerd. Meer dan ooit worden ouderen geconfronteerd met moeilijkheden, kleine of grote beperkingen en verlieservaringen. Ze ervaren hierbij nood aan ondersteuning op mentaal, lichamelijk, sociaal en existentieel vlak en trachten de film van hun leven...

Meer lezen

Postgraduaat Neurologische Zorg

Georganiseerd door Odisee

Dit postgraduaat versterkt de competenties van neuroverpleegkundigen en andere paramedici in de zorg voor de neuropatiënt en zijn omgeving. Het is een modulaire opleiding bestaande uit een 'basisopleiding' en drie 'voortgezette opleidingen': beroertezorg, neurologische zorg en neurochirurgische...

Meer lezen

Basismodule Neurologische Zorg

Georganiseerd door Odisee

Basisopleiding Neurologische zorg De basisopleiding is een must voor elke zorgverlener die te maken heeft met patiënten met een neurologische aandoening, ongeacht de setting waarin de patiënt verblijft. In de basisopleiding neurologische zorg krijg je eerst de normale werking van het perifeer en...

Meer lezen

Word Lean Expert in zorg en welzijn (Oost- en West-Vlaanderen en Westkant Antwerpen)

Georganiseerd door Zorgondersteuning

De opleiding ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ biedt een methodiek die organisaties toelaat om kritisch de eigen processen te bekijken. Doel is om zo zorg- en ondersteunende processen efficiënter en effectiever te laten verlopen zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening....

Meer lezen

Permanente vorming Cardiologische verpleegkunde

Georganiseerd door Hogeschool Vives - Campus Brugge

Werk je als verpleegkundige op een dienst cardiologie of heb je een bijzondere interesse voor deze patiëntengroep en wens je je bij te scholen? Deze negendaagse permanente vorming houdt je kennis up-to-date. De opleiding focust zowel op aangeboren als verworven cardiale pathologie. Hierbij komt...

Meer lezen

Studiedag Oncologische wondzorg

Georganiseerd door Vives Roeselare

In de gezondheidszorg wordt u als verpleegkundige regelmatig geconfronteerd met uitgebreide wondzorg doordat patiënten meer en meer ambulant behandeld worden in het ziekenhuis en/of vroeger naar huis komen.

De studiedag is gericht op verpleegkundigen die tewerkgesteld zijn in een...

Meer lezen

Studiedag Neonatologie - ONLINE

Georganiseerd door VIVES Health Care School

Je bent als vroedvrouw/verpleegkundige betrokken bij de zorg voor de neonaat die aangepaste zorgen nodig heeft en je wenst je bij te scholen? Tijdens deze studiedag worden actuele zaken op gebied van zorg bij de zieke neonaat op verloskwartier/neonatologie verder toegelicht.

Deze...

Meer lezen

Word Lean Expert in zorg en welzijn (Oostkant Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg)

Georganiseerd door Zorgondersteuning vzw

De opleiding ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ biedt een methodiek die organisaties toelaat om kritisch de eigen processen te bekijken. Doel is om zo zorg- en ondersteunende processen efficiënter en effectiever te laten verlopen zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening....

Meer lezen

Hoe palliatieve zorgen integreren op kritieke diensten

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Tijdens deze interactieve vorming delen we tools en tips om palliatieve zorgen op jouw afdeling beter te integreren. Daarnaast maken we ook tijd en ruimte vrij om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Samen nemen we onderstaande en zoveel meer vragen onder de loop:...

Meer lezen

Webinar: GEZOND BEGINT IN DE MOND. OOK VOOR KWETSBARE OUDEREN.

Georganiseerd door Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid (of kortweg ‘Gezonde Mond’) nodigt u van harte uit op de webinar ‘Gezond begint in de mond. Ook voor kwetsbare ouderen’ op 3 februari 2022 om 20u.

DIT WEBINAR WORDT GEGEVEN VIA MICROSOFT TEAMS.
ACCREDITERING VOOR TANDARTSEN AANGEVRAAGD -DG2....

Meer lezen

Webinar: Gezond begint in de mond. Ook voor kwetsbare ouderen.

Georganiseerd door Vlaams Instituut Mondgezondheid

Op het moment dat ouderen zorgafhankelijk worden, gaat de mondgezondheid vaak ook achteruit. De mondgezondheid vankwetsbare ouderen is daarom jammer genoeg ook ontoereikend. Dit heeft met tal van factoren te maken. Zo is zowel de oudere zelfals de zorgomgeving zich vaak onvoldoende bewust van de...

Meer lezen
Gespecialiseerde vervolgopleiding palliatieve zorg voor artsen

Gespecialiseerde vervolgopleiding palliatieve zorg voor artsen

Georganiseerd door Palliatieve Zorg Vlaanderen

Wil je jezelf als arts graag meer specialiseren in palliatieve zorg en levenseindezorg in je klinisch werk? Dan brengen wij graag volgende opleiding onder de aandacht.

Deze opleiding is geschikt voor artsen uit alle sectoren die reeds een basiscursus palliatieve zorg volgden. De...

Meer lezen

Permanente vorming Stralingsprotectie

Georganiseerd door Hogeschool Vives - Campus Brugge

Personen die gebruik (helpen) maken van ioniserende stralingen bij medische toepassingen moeten bijkomende opleidingen in de stralingsbescherming volgen. (ARBIS, KB 20 juli 2001). Deze opleiding heeft betrekking op de aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan...

Meer lezen

Bind-Kracht vorming 'Van onmacht naar impact. Hulpverlening aan multi-problemgezinnen'

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

>> Tweedaags vormingstraject van Bind-Kracht op dinsdag 8 en 22 februari 2022

De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen, maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de...

Meer lezen