Zorgwijzer 47

  • Tarsi Windey: "We moeten de opleidingen heroriënteren en andere klemtonen leggen"
  • Prijs Jules-Marie Heymans gaat naar Walter Sermeus: “Verpleegkunde staat op een kruispunt”
  • Opleidingen werken aan sterke verpleegkundigen van de toekomst
  • De passie van een driehoeksverhouding: focusgroepen Onderzoek, Onderwijs en Werkveld maken stand van zaken
  • Visitatierapport globaal positief over bacheloropleidingen Verpleegkunde in Vlaanderen
  • Publiek-private samenwerkingen in de ouderenzorg
  • Gesprek: ervaringsdeskundigen vragen een andere psychiatrie
  • Afschakelplan: Zorgnet Vlaanderen organiseert informatiedag voor zorgvoorzieningen
  • Contactkoren brengen mensen weer even dichter bij elkaar
  • Reeks PREZO Woonzorg in de praktijk: kwaliteitsbeleid samen met de raad van bestuur