Zorgwijzer 46

  • Interview met Prof. Paul De Grauwe: “Onze kinderen zullen het ons nooit vergeven”
  • Roadbook informatisering van de woonzorgcentra uit de steigers
  • Leuvens eTCS-project zet in op elektronisch transferdocument
  • Publicatie ‘Netwerkzorg - een nieuw organisatieconcept voor personen met een complexe langdurige zorg- en ondersteuningsvraag’
  • Together we count: een voorstel voor een patiëntgerichte financiering van de algemene ziekenhuizen
  • Miet Smet over brugwonen voor psychiatrische patiënten
  • Chief listening officer Corine Jansen: “Ik luister alleen maar”
  • Ri De Ridder van het RIZIV maakt een stand van zaken van ons gezondheidssysteem
  • Menselijkere zorg dankzij robot ZORA
  • Reeks PREZO Woonzorg in de praktijk: het medicatieproces