Zorgwijzer 45

  • Prof. Paul Schotsmans: “We moeten keuzes maken in de gezondheidszorg”
  • Toelichting bij ethisch advies 17
  • Eén jaar wet op de overheidsopdrachten: Stand van zaken
  • Samenaankoop in de lift
  • Financiële transparantie voor de ziekenhuispatiënt
  • Interview met dr. Maaike Van Overloop van Domus Medica
  • Affichecampagne ter preventie van burn-out in de zorg
  • Softwarepakket PREZO Woonzorg zo goed als klaar
  • Psychotherapeutische interventies voor ouderen in de thuiszorg
  • Campagne over de rechten én plichten van patiënten