29/06/2020
Personeel en Organisatie Kwaliteit Zorgbeleid Financiering Woonzorg

Woonzorgcentra in Vlaanderen: Zorgnet-Icuro pleit voor stevig investeringsplan

De ouderenzorg stond tijdens de coronacrisis fel in de schijnwerpers. De crisis fungeerde als katalysator voor een aantal inzichten die in de sector al lang gekend waren, maar nu plots ook voor iedereen zonneklaar werden. Zorgnet-Icuro vraagt om de lessen uit de crisis niet te vergeten en pleit voor een stevig investeringsplan voor de sector in de komende tien jaar. Nog deze legislatuur is het absoluut noodzakelijk om 500 miljoen euro te investeren in een forse versterking en diversificatie van de personeelsequipes. Na 2025 zal er opnieuw een uitbreidingsbeleid nodig zijn om de golf van verzilvering op te vangen.