06/10/2023

Wie beslist over zorg en vermogen? Overzicht van de beschermingsmaatregelen en vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

In ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en in andere zorgorganisaties verblijven heel wat mensen die al dan niet tijdelijk de
bekwaamheid verloren hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. Sommigen zijn op het moment van hun opname wel nog wilsbekwaam, maar verliezen hun wilsbekwaamheid tijdens hun opname of verblijf. Hoe zit het met hun rechten om te beslissen over de zorg en over hun vermogen? Wie moet of kan instaan voor het nemen van dergelijke beslissingen wanneer patiënten dat zelf niet meer kunnen?

Met deze publicatie wil Zorgnet-Icuro verder ingaan op de problematiek van wilsonbekwame meerderjarige patiënten en hun vertegenwoordiging. Alhoewel de regelgeving algemeen is en van toepassing is op de zorgvragers in de drie zorgsectoren, met name ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en woonzorg, focust de tekst meer op wilsonbekwame ouderen en patiënten met mentale gezondheidsproblemen.

Download hier de publicatie