02/12/2021

Vlaams Kwaliteitsmodel FlaQuM: Duurzaam werken aan kwaliteit in de algemene ziekenhuizen

In deze publicatie stellen we het FlaQuM: Flanders Quality Model voor. Het is ondertussen een beschermde naam met als ondertitel Towards Sustainable Quality of Care; samen naar duurzame kwaliteit van zorg. Het model is het resultaat van de door Zorgnet-Icuro opgerichte leerstoel Future of Hospital Quality aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB).

De leerstoel kon rekenen op de input van een uitgebreide klankbordgroep van Vlaamse experten uit de ziekenhuizen, overheid, universiteiten en patiëntenorganisaties. Daarnaast was er een groep van internationale adviseurs die de ontwikkeling van het FlaQuM-model heeft ondersteund. Het LIGB kon onderdelen van het FlaQuM-model ontwikkelen en testen dankzij de ondersteuning van de Sint-Trudo Leerstoel Naar een duurzaam kwaliteitsbeleid. De ontwikkeling van de verschillende modellen werd ondersteund via drie doctoraatstrajecten van Jonas Brouwers, Astrid Van Wilder en Fien Claessens.

FlaQuM bestaat uit drie delen: een visiemodel, een cocreatiemodel en een beleidsmodel. Het visiemodel helpt om als individueel ziekenhuis, of misschien onmiddellijk als netwerk, een koers te kiezen waarop men wil inzetten en kijken hoe kwaliteit past binnen zowel de strategie, als bij de waarden en normen. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de externe klant, de patiënt en zijn omgeving, maar ook met de interne klant: de medewerkers. Het cocreatiemodel, een managementmodel, bepaalt hoe die visie op kwaliteit zal voortbouwen in de eigen organisatie via drivers, bouwstenen en actievelden. Hierin staat beschreven hoe men zichzelf kan evalueren, projecten kan opbouwen en borgen in de eigen organisatie, maar ook in partnerorganisaties. Ten slotte is er het beleidsmodel. Dat model zorgt voor de nodige begeleiding om keuzes te maken over transparantie, maar ook over maatschappelijke verantwoording en Vlaamse kwaliteitsprioriteiten.

Het Flanders Quality Model moet ons helpen om samen te evolueren naar duurzame kwaliteit, rekening houdend met de internationale adviezen maar ook met de lokale ervaring. Voor updates over FlaQuM verwijzen we naar www.flaqum.org