01/06/2022
Personeel en Organisatie Kwaliteit Ethiek en zingeving Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Twee jaar covid. Aanbevelingen van de Vlaamse ziekenhuizen voor ‘pandemic preparedness’

De kans is groot dat de covidcrisis nog een tijdje aanhoudt. Experten zijn het er bovendien over eens dat we na de covidcrisis vroeg of laat opnieuw met een pandemie te maken krijgen. Hoe kunnen we ons hierop beter voorbereiden? Welke lessen trekken we uit de voorbije jaren? Wat kunnen ziekenhuizen en overheden vandaag al doen voor een betere ‘pandemic preparedness’? De ‘Werkgroep structurele aanpak bij covid’ boog zich over die vragen en formuleert adviezen voor overheden en ziekenhuizen.

Zorgnet-Icuro nam het initiatief voor de ‘Werkgroep structurele aanpak bij covid’. Hij is samengesteld uit directies en hoofdartsen van de Vlaamse ziekenhuizen. De werkgroep kwam begin 2022 twee keer online samen. Enkele experten die de beheersing van de covidcrisis van op de eerste rij meemaakten, gaven een voorzet voor een aantal aanbevelingen. De werkgroep discussieerde vervolgens grondig over een aantal thema’s: de capaciteitsplanning, noodplannen, dataverzameling, ethisch-juridische richtlijnen en de inzet van medewerkers en kwam tot een reeks aanbevelingen.

Die aanbevelingen bevatten zowel elementen voor de korte als voor de langere termijn. Ze vertonen vaak onderling een grote samenhang. Ze moeten dan ook als één geheel beschouwd worden. Een aantal aanbevelingen vergt acties op overheidsniveau, andere kunnen de ziekenhuizen zelf opnemen, nog andere moeten beide partijen ter harte nemen.