08/12/2016
Zorgbeleid

Revalidatiegeneeskunde

Er is heel wat in beweging op federaal en Vlaams niveau in de ziekenhuizen. Er is het plan van minister De Block over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de vorming van netwerken. Met de zesde staatshervorming was er een bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen, waaronder die over de revalidatieziekenhuizen en de revalidatie-overeenkomsten. Ook Vlaanderen is bezig met de uitwerking van een Zorgstrategisch Plan.

De publicatie Revalidatiegeneeskunde handelt over de “fysieke revalidatie”, d.w.z. over de “multidisciplinaire behandeling onder leiding van een arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie”, vaak ook omschreven als “revalidatiegeneeskunde”. Het ontwerp van functie, zorgprogramma en gespecialiseerd zorgprogramma bevat heel specifiek voor de musculoskeletale en neurologische revalidatie normen die we in de toekomst willen hanteren om het revalidatielandschap vorm te geven. Er wordt ook een financieringsvoorstel en netwerkmodel gepresenteerd.

Lees de volledige publicatie in bijlage.