29/06/2016
Zorgbeleid

Revalidatieconventies Geestelijke Gezondheidszorg

In deze publicatie zoomen we in op de revalidatieconventies geestelijke gezondheid. In een eerste deel gaan we in op de gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende GGZ-conventies en de specifieke aandachtspunten per conventievorm. In een tweede deel stellen de GGZ conventies zich in een portfolio individueel voor. Hiermee wil Zorgnet-Icuro een inzicht geven in de diversiteit van de conventies, hun werking en doelstellingen, en de Vlaamse overheid input geven om een beleid te ontwikkelen, afgestemd met en ingepast in een breder beleid geestelijke gezondheid. Vlaanderen dient immers voor deze deelsector die recent onder zijn bevoegdheid kwam inhoudelijke en strategische keuzes te maken. De zesde staatshervorming creëert kansen om heel wat regelgeving en richtlijnen minder complex en rigide te maken en een integraal zorgconcept uit te tekenen voor de geestelijke gezondheid. De brochure vormt met andere woorden geen sluitstuk, maar een vertrekpunt bij de verdere vormgeving van het nieuwe Vlaamse beleid.