05/10/2022
Personeel en Organisatie Kwaliteit Zorgbeleid Bestuur Woonzorg

Medisch beleid in woonzorgcentra. Functie en rol van de coördinerend en raadgevend arts

Het nieuwe woonzorgdecreet vraagt de initiatiefnemers van woonzorgcentra om tegen begin 2023 een coherent zorgbeleid uit te tekenen voor een aantal thema’s met een uitgesproken medische zorgcomponent. Het medisch beleid wordt - met andere woorden - beschouwd als een integraal onderdeel van het globale zorgbeleid van een woonzorgcentrum. De covidpandemie toonde dat het medisch beleid van een woonzorgcentrum en de functie van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) cruciaal zijn bij het waarborgen van de gezondheid en de veiligheid van bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers.

In deze publicatie formuleert Zorgnet-Icuro zijn eigen visie op een duurzaam, kwaliteitsvol medisch zorgbeleid voor woonzorgcentra en expliciteert de rol van de CRA. Het is een noodzakelijke oefening in het licht van de huidige en toekomstige noden van de bewoners en de veranderende verwachtingen en trends in de (medische) zorgpraktijk. Het woonzorgcentrum vormt immers een schakel in een continuüm van (medische) zorg en ondersteuning aan ouderen, en is in die zin nauw verbonden met de ontwikkelingen in de eerste lijn en de ziekenhuizen. Het maakt op een geïntegreerde wijze deel uit van het gehele gezondheids- en welzijnssysteem.

We houden een aantal organisatiemodellen tegen het licht en wegen hun voor- en nadelen tegen elkaar af. Zorgnet-Icuro doet hierbij een reeks aanbevelingen die kunnen worden omgezet in regelgeving.