Inspiratieboek 'Dialoog tussen jong en oud'

De oudere van vandaag en morgen is niet langer die van gisteren. Mensen
leven steeds langer, ouderen zijn mondiger en eisen kwaliteitsvolle zorgen.
Terecht ook. De voorzieningen uit de ouderenzorg trachten, met de aanwezige
middelen en mensen, dag in dag uit goede zorg te verstrekken. Maar de media
zijn niet mals voor hen. Vooral de residentiële ouderenzorg moet opboksen tegen
een terugkerende negatieve berichtgeving met schrijnende verhalen over
kwetsbare ouderen en een tekortschietende hulpverlening. Toegegeven: er lopen
soms zaken fout en die dienen aangepakt te worden. Toch kleuren ze meteen
ook het beeld dat wordt opgehangen van een hele sector. Dat is jammer,
want er zijn gelukkig ook de zovele mooie verhalen in de zorg die onvoldoende
het daglicht zien. Zorgnet Vlaanderen wil, samen met zijn leden-voorzieningen,
een actieve bijdrage leveren om het overheersend negatieve beeld van
de ouderenzorg om te buigen. Niet alleen door te reageren op bijdragen in de
pers, maar ook door proactief naar buiten te treden en te tonen welke warme
verhalen de zorg kleuren.

In 2013 tekenden we daarom in op de projectoproep ‘Vroeger nadenken over
later – een dialoog tussen generaties over de latere levensjaren’ van de Koning
Boudewijnstichting. Daarmee hoopt de organisatie de contacten tussen jong(er)
en oud(er) te stimuleren en de dialoog over de oudere dag op te starten. Zorgnet
Vlaanderen diende het project ‘Dialoog tussen jong en oud – Uit het leven in
het woonzorgcentrum gegrepen’ in. Concreet willen we hiermee de bereidheid
in kaart brengen van de jongere generatie om de oudere generatie bij te staan,
Inspiratieboek Dialoog tussen jong en oud 7
en omgekeerd. We deden een oproep bij onze leden om ons concrete en inspirerende
voorbeelden aan te reiken van intergenerationele initiatieven in hun
voorziening. De reacties stroomden binnen.

We tekenen ze voor u op in voorliggend inspiratieboek, waarin u per leeftijdsgroep
ziet welke creatieve voorbeelden woonzorgcentra en scholen of andere
organisaties samen uitdachten. Daarnaast maakten we ook vier hartverwarmende
beeldreportages die u kan bekijken via het Youtube-kanaal van Zorgnet
Vlaanderen (www.youtube.com/zorgnetvlaanderen). Het staat u uiteraard vrij
om deze filmpjes te gebruiken en te delen via uw eigen socialemediakanalen.
Meer nog, we hopen zelfs dat u dat doet! En dat u er eigen ideeën uit opdoet, net
als uit voorliggend inspiratieboek, om zelf de verschillende generaties dichter
bij elkaar te brengen…

Zonder de verfrissende initiatieven van onze leden, hun constructieve input
en gewaardeerde samenwerking hadden we dit project nooit tot stand kunnen
brengen. We willen hen dan ook van harte bedanken en nog veel succes toewensen
met hun mooie werking!