29/08/2013
Communicatie Zorgbeleid Woonzorg Eerste lijn

Inspiratieboek 'Dialoog tussen jong en oud'

De oudere van vandaag en morgen is niet langer die van gisteren. Mensen leven steeds langer, ouderen zijn mondiger en eisen kwaliteitsvolle zorgen. Terecht ook. De voorzieningen uit de ouderenzorg trachten, met de aanwezige middelen en mensen, dag in dag uit goede zorg te verstrekken. Maar de media zijn niet mals voor hen. Vooral de residentiële ouderenzorg moet opboksen tegen een terugkerende negatieve berichtgeving met schrijnende verhalen over kwetsbare ouderen en een tekortschietende hulpverlening.

Toegegeven: er lopen soms zaken fout en die dienen aangepakt te worden. Toch kleuren ze meteen ook het beeld dat wordt opgehangen van een hele sector. Dat is jammer, want er zijn gelukkig ook de zovele mooie verhalen in de zorg die onvoldoende het daglicht zien. Zorgnet Vlaanderen wil, samen met zijn leden-voorzieningen, een actieve bijdrage leveren om het overheersend negatieve beeld van de ouderenzorg om te buigen. Niet alleen door te reageren op bijdragen in de pers, maar ook door proactief naar buiten te treden en te tonen welke warme verhalen de zorg kleuren.

In 2013 tekenden we daarom in op de projectoproep ‘Vroeger nadenken over later – een dialoog tussen generaties over de latere levensjaren’ van de Koning Boudewijnstichting. Daarmee hoopt de organisatie de contacten tussen jong(er) en oud(er) te stimuleren en de dialoog over de oudere dag op te starten.

Zorgnet Vlaanderen diende het project ‘Dialoog tussen jong en oud – Uit het leven in het woonzorgcentrum gegrepen’ in. Concreet willen we hiermee de bereidheid in kaart brengen van de jongere generatie om de oudere generatie bij te staan, Inspiratieboek Dialoog tussen jong en oud 7 en omgekeerd. We deden een oproep bij onze leden om ons concrete en inspirerende voorbeelden aan te reiken van intergenerationele initiatieven in hun voorziening. De reacties stroomden binnen.

We tekenen ze voor u op in voorliggend inspiratieboek, waarin u per leeftijdsgroep ziet welke creatieve voorbeelden woonzorgcentra en scholen of andere organisaties samen uitdachten. Daarnaast maakten we ook vier hartverwarmende beeldreportages die u kan bekijken via het Youtubekanaal van Zorgnet Vlaanderen.

Het staat u uiteraard vrij om deze filmpjes te gebruiken en te delen via uw eigen socialemediakanalen. Meer nog, we hopen zelfs dat u dat doet! En dat u er eigen ideeën uit opdoet, net als uit voorliggend inspiratieboek, om zelf de verschillende generaties dichter bij elkaar te brengen…

Zonder de verfrissende initiatieven van onze leden, hun constructieve input en gewaardeerde samenwerking hadden we dit project nooit tot stand kunnen brengen. We willen hen dan ook van harte bedanken en nog veel succes toewensen met hun mooie werking!