25/10/2022

Ethisch advies 23. Ethisch leiderschap in de zorg

Ethisch advies van 23 juni 2022 

DuidingDeze tekst is geschreven in de filosofie van het actief pluralisme en heeft als adviestekst geen specifiek overwegende levensbeschouwelijke kleur. Inhoud en grondprincipes zijn duurzaam geldend.

Goede zorg komt niet vanzelf. Ze vraagt om betrokken en bezielde hulpverleners die zich op basis van kennis, vaardigheden, zorgzaamheid en samenwerking inzetten voor de gezondheid en het welzijn van personen die aan hen zijn toevertrouwd.

Daar hebben we ook ethisch leiderschap voor nodig: mensen die elkaar wederzijds kunnen inspireren, aanmoedigen, ondersteunen en begeleiden in het geven van kwaliteitsvolle, rechtvaardige en betrokken zorg. Dat is een inherent ethische opdracht. Want goede zorg is een continue zoektocht naar het meest menswaardige antwoord op een situatie waarin mensen heel kwetsbaar zijn. Hierin kunnen rekenen op mensen die vanuit hun ethisch engagement en elk vanuit hun eigen rol, positie of functie in dit verhaal elkaar wederzijds blijven inspireren om het goed te doen, gericht te zijn op het goede, en dat om de goede redenen, is een waar geschenk dat bijdraagt tot het welzijn van alle betrokkenen en de samenleving in het geheel.

Dat geschenk willen we koesteren en voeden. Daarom heeft de Commissie voor Ethiek een grondige reflectie doorgevoerd over het thema van ethisch leiderschap in de zorg, wat het precies inhoudt, welke soort van waarden, normen en grondhoudingen hierin richtinggevend kunnen zijn, welke de ethische horizon is van waaruit we hierover kunnen nadenken, spreken en handelen, en welke concrete oriëntaties hieruit voort kunnen vloeien.

We hopen van harte dat dit advies zal bijdragen tot verdere reflectie over ethisch leiderschap in de zorg en dat het u kan inspireren om er zelf mee aan de slag te gaan. Het blijft immers een permanente opdracht om constructief-kritisch na te denken over de wijze waarop we een bezielde, betrokken en mensgerichte zorg kunnen realiseren voor iedereen. Nooit eerder dan tijdens de covid-19 pandemie werd wereldwijd duidelijk hoe belangrijk ethisch leiderschap is. Het is een essentiële dimensie van het antwoord op morele stress.

Enkele reacties op de adviestekst:

“Het advies schetst enerzijds een meer theoretisch kader maar maakt anderzijds ook op een zeer begrijpbare eenvoudige wijze de vertaling naar de dagdagelijkse praktijk.”
(directeur ouderenzorg)

“Met deze adviestekst word je uitgenodigd om fundamenteel te blijven kijken naar onze kwaliteit van zorg. Dat te blijven bevragen voor elke particuliere situatie en vanuit alle betrokken standpunten. Het is de kern van goede zorg.”
(directeur geestelijke gezondheidszorg)

“Het advies is een duidelijk signaal vanuit gedragen basiswaarden. Zorgnet-Icuro staat voor werkgevers waar ethiek het fundament is van leiderschap. Dat typeert immers de zorg, waar de drijfveer 'de best mogelijke zorg op maat van de patiënt' is.”
(directeur ziekenhuizen)