Ethisch advies 21: Morele Stress in de Zorg

Een job in de zorg is een waardevolle job, waarvoor de meeste mensen doelbewust kiezen. Uit motivatie, uit idealisme, uit persoonlijk engagement. Toch stellen we vast dat zo’n job ook morele stress met zich kan meebrengen: een lang­durige stress met gevoelens van frustratie of onmacht omdat de hulpverlener zijn zorg­opdracht niet lijkt te kunnen uitvoeren zoals hij dat eigenlijk voor ogen heeft. De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-­Icuro heeft daarover een ethisch advies uitgewerkt, onder leiding van stafmedewerker ethiek prof. dr. Yvonne Denier.