Ethisch advies 18: Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen

Aansluitend bij een jarenlange traditie en in het kader van het maatschappelijk debat over waardigheidsbevorderende zorg voor ouderen heeft de commissie voor ethiek een grondige bezinning doorgevoerd over intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen. Het resultaat van deze bezinning vindt u in de hiernavolgende visietekst.

De eerste twee delen van het advies hebben een fundamenteel karakter. Deze delen zijn eerder bedoeld als ethisch geïnspireerd denkkader waarbinnen diverse aspecten van de problematiek rond intimiteit en seksualiteit van ouderen op een verantwoorde wijze kunnen worden besproken. In het derde deel worden concrete aanbevelingen gegeven die van belang zijn in het vinden van een gepaste omgang met intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen.