26/04/2002

Ethisch advies 1: Zorg voor een menswaardig levenseinde (geactualiseerde versie)

Ethisch advies van 26 april 2002 (destijds geactualiseerde versie van het advies van 26 april 1995)

Duiding: Deze tekst is geschreven in de christelijke filosofie van het Verbond der Verzorgingsinstellingen (met historische wortels in het Caritas gedachtegoed). Als adviestekst op het thema rond euthanasie in de christelijke verzorgingsinstellingen heeft de tekst een dienovereenkomstige levensbeschouwelijke kleur in de toenmalige tijdsgeest.


Aansluitend bij een jarenlange traditie en in het kader van het euthanasiedebat in België heeft de commissie voor ethiek een grondige en uitvoerige bezinning op gang gebracht over de problematiek van het menswaardig levenseinde. Het resultaat van deze bezinning vindt u in de hiernavolgende visietekst en leidraad aangaande de zorg voor een menswaardig levenseinde. In de visietekst worden de fundamentele opties omtrent het omgaan met sterven in onze samenleving en in verzorgingsinstellingen besproken. Met de leidraad wordt een vertaling van de visietekst naar de klinische praktijk beoogd. De raad van beheer van het VVI heeft dit advies goedgekeurd en heeft beslist dit advies als referentie- en richtinggevend document te aanvaarden in het raam van de eigen Verbondswerking rond de thematiek van het levenseinde. Omwille van de fundamentele waarden die in verband met de problematiek van het levenseinde in het geding zijn, verzoekt de raad van beheer u uitdrukkelijk dit advies te agenderen en te bespreken op uw raad van beheer, alsook op de directievergaderingen, zodanig dat deze visie ingang mag vinden in uw instelling. Omwille van de nadruk, in dit advies, op de verantwoordelijkheid van de artsen in verband met de problematiek van het levenseinde zullen de artsen bij de bespreking van dit advies worden betrokken. Het advies zal ten slotte ook overgemaakt worden aan de plaatselijke commissie voor medische ethiek en aan de ethische werkgroepen binnen de instelling. Moge dit advies bijdragen tot een versterkt ethisch bewustzijn omtrent de zorg voor het levenseinde van mensen die in de verzorgingsinstelling zijn opgenomen.