03/03/2023

Een rugzak voor het leven: wie helpt hem dragen? Zorg voor mensen met een langdurige psychische zorgnood

In deze publicatie bekijken we de zorg voor de groep cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening. We focussen op de mensen met een psychische kwetsbaarheid die een functionele uitval hebben op diverse levensdomeinen. Hun zorgnoden kunnen niet ingevuld worden door één zorg- of dienstverlener. Bovendien vormen hun snel wisselende zorgnoden een grote uitdaging voor de zorgorganisatie. Vanuit hun noden schetsen we de globale principes waaraan de zorg voor deze doelgroep idealiter zou moeten beantwoorden. Die toetsen we aan de realiteit door de hiaten in het huidige zorglandschap in beeld te brengen. We duiden de gevolgen van deze hiaten voor de cliënt, mantelzorgers, voor zorgverleners en voor de hele samenleving. Op basis daarvan formuleren we beleidsaanbevelingen om de zorgorganisatie voor deze doelgroep te verbeteren.