Cover
03/02/2020

De organisatie van het ziekenhuislabo in de netwerken

Vanaf 1 januari 2020 zijn de ziekenhuizen verplicht deel uit te maken van een ziekenhuisnetwerk. Ziekenhuizen staan voor een belangrijke opdracht om na te denken over verregaande samenwerking en/of centralisatie van diensten binnen het ziekenhuisnetwerk. Er zijn echter heel wat uitdagingen, die de ziekenhuizen op zich af zien komen. De prioriteiten bevinden zich op verschillende domeinen: het opzetten van een nieuwe governance, het uitwerken van een zorgstrategie voor het netwerk, een veranderingsproces op poten zetten voor personeel en artsen…   

Naast deze macro-uitdagingen wordt er ook op het operationele niveau op zoek gegaan naar samenwerking. Samenwerking op het vlak van ziekenhuislabo’s is een van de mogelijkheden. Zorgnet-Icuro wil de ziekenhuizen hierbij ondersteunen en heeft samen met een stakeholdergroep van artsen, apothekers en directies van de ziekenhuizen en met de ondersteuning van het consultancybedrijf Möbius een toekomstvisie met mogelijke modellen van samenwerking binnen het netwerk uitgetekend. U vindt het resultaat daarvan in de publicaties in bijlage.

De publicatie gaat dieper in op de meerwaarde en risico’s van integratie. Er worden mogelijke organisatiemodellen voorgesteld, met verschillende fasen van integratie en bijhorende randvoorwaarden. Een afzonderlijk digitaal businesstool kan dienen ter ondersteuning van dit denkproces. Deze toekomstvisie geeft ook aan welke aanpassingen aan het regelgevend kader noodzakelijk zijn om tot een verregaande integratie te kunnen komen.

Op 12 maart (Gent) en 2 april 2020 (Leuven) worden er verdiepingssessies georganiseerd. Tijdens die interactieve workshop is het de bedoeling om enkele concrete kapstokken te geven voor de opmaak van een organisatiemodel en dieper in te gaan op het gebruik van de bijhorende businesstool. Indien u interesse hebt om met deze publicatie en de bijhorende tools aan de slag te gaan, noteer dan alvast deze data. Een afzonderlijke officiële uitnodiging voor deze sessies met het gedetailleerd programma volgt eerstdaags.

Download hier de volledige publicatie [enkel voor onze leden]