24/11/2021
Personeel en Organisatie Kwaliteit Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen

Aanwezigheid van externen in het operatiekwartier

De brochure 'Aanwezigheid van externen in het operatiekwartier' is een actualisering van de publicatie uit 2012. Daarin maakte een gemengde werkgroep van Zorgnet-Icuro, met vertegenwoordigers van de Vlaamse ziekenhuizen, de Vereniging van Vlaamse Operatieverpleegkundigen (VVOV) en de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën (beMedTech) een eerste leidraad met instructies om met de aanwezigheid van externen in het operatiekwartier (OK) om te gaan. In de nieuwe publicatie nemen we die leidraad onder de loep, we toetsen hem af aan de praktijk en stemmen waar nodig af op de veranderde situatie en de huidige regelgeving.

We zoomen uitgebreid in op de recente omzendbrief van het FAGG die enkele voorwaarden onderlijnt voor de aanwezigheid van externen in het operatiekwartier. Vervolgens geven we de overschouwende conclusie van prof. dr. Tom Goffin mee. Aansluitend vindt u een aantal elementen die we noteerden na een zevental interviews met Vlaamse ziekenhuizen. Zij werden uitgenodigd om in een open gesprek hun werkwijze en ervaringen met externen in het operatiekwartier met ons te delen.

Download hier een voorbeeld van raamovereenkomst over aanwezigheid in het operatiekwartier.