Zorgjob
08/09/2023
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Overstappen naar een zorgjob? Het structureel instroomkanaal maakt het je makkelijker

Sinds 1 april 2023 krijgen werknemers zonder de juiste kwalificaties de mogelijkheid om tijdens hun baan een opleiding te volgen voor een veelgevraagd beroep in de zorg- en welzijnssector. Dit met dank aan het structureel instroomkanaal.

De volgende functies zijn beschikbaar via het structureel instroomkanaal:

  • Verzorgende (PSC 318.02 en publieke sector)
  • Zorgkundige (PSC 330.01.20 en publieke sector)
  • Kinderbegeleider voor baby's en peuters (PC 331 en publieke sector)
  • Kinderbegeleider voor buitenschoolse kinderopvang (publieke sector)
  • Logistiek assistent in de zorg (PSC 330.01.20 en publieke sector)
  • Persoonsbegeleider/opvoeder (PSC 319.01 en publieke sector)

Wie komt in aanmerking?

Het structureel instroomkanaal is bedoeld voor iedereen die wil werken in de zorg- en welzijnssector, zelfs als ze nog niet gekwalificeerd zijn voor een zorgberoep. Belangrijk om te weten is dat kandidaten niet werkloos hoeven te zijn op het moment van aanwerving. Ook zijinstromers uit andere sectoren kunnen deelnemen. Zelfs medewerkers die al bij een zorg- of welzijnsorganisatie werken, kunnen dankzij deze maatregel snel een zorgberoep met een ander of hoger niveau bereiken, zelfs binnen dezelfde organisatie.

Er is echter een uitzondering: kandidaten mogen geen kwalificerend vormingstraject volgen dat gefinancierd wordt met middelen van de Fondsen Sociale Maribel of andere sociale akkoorden voor de social-profitsectoren.

Beschikbare opleidingstrajecten

De volgende korte opleidingstrajecten (op het niveau van secundair onderwijs) komen in aanmerking:

  • Logistiek assistent in de zorg
  • Verzorgende – zorgkundige
  • Kinderbegeleider voor baby's en peuters en schoolgaande kinderen (de laatste is alleen beschikbaar in de publieke sector)
  • Persoonsbegeleider (gericht op jeugd- en gehandicaptenzorg)

Graduaats-, HBO5- en bacheloropleidingen vallen niet onder de korte trajecten en zijn uitgesloten.

De werknemer wordt aangemoedigd om bij voorkeur voltijds onderwijs te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan ook een deeltijds opleidingstraject worden gevolgd, naast het bestaande arbeidscontract. Het is ook mogelijk om de opleidingsduur te verkorten door vrijstellingstrajecten, EVC-erkenningstrajecten en EVK-trajecten.

Ondersteuning en begeleiding

De werkgever biedt begeleiding en coaching op de werkvloer en ontvangt hiervoor een vergoeding van €6900 per traject. Deze vergoeding omvat ook een eenmalige forfaitaire studiebeurs van €600 voor de werknemer.

Sociaal overleg

Het structureel instroomkanaal is onderdeel van het actieplan "(Zij)instroom in de zorg- en welzijnssector" dat is ontwikkeld door de Vlaamse regering in samenwerking met sociale partners. Het doel is om in totaal 3.300 mensen op te leiden voor een van de gedefinieerde knelpuntberoepen.

Meer informatie

Voor de aanvraag van de coachingsvergoeding kun je contact opnemen met vzw VIVO via IKA@vivosocialprofit.org. Voor al je vragen kun je terecht bij Patricia Daems op 02 227 62 07.