Zorgpersoneel
28/11/2022
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Over werkbaar werk en goesting in de social profit

Een werkbare job is belangrijk voor iedereen. De impact van de arbeidskwaliteit op de levenskwaliteit, de organisatie en de maatschappij is enorm. VIVO lanceert daarom tools voor wie in de social profit werkt: de website www.waardevolwerk.be geeft een heleboel tips over werkbaar werk, de Goestinggenerator legt de basis om in teams het gesprek aan te gaan over wat goesting geeft en wat die ontneemt.

www.waardevolwerk.be

De website waardevolwerk.be wil medewerkers, leidinggevenden en organisaties inspireren om binnen de eigen mogelijkheden, aan de slag te gaan. Zij krijgen te zien waar mogelijkheden liggen om je eigen werk, dat van medewerkers en dat van collega’s aangenamer en gezonder te maken. Bijvoorbeeld door aan preventie en continue verbetering te werken en het belang van goede dialoog en creativiteit naar waarde te schatten. Organisaties kunnen experimenteren op basis van de kennis die op de website vindbaar is.

Deze website maakt deel uit van het ‘actieplan werkbaar werk’ van VIVO. De bestaande werkbaarheids- en risico-indicatoren uit de werkbaarheidsmonitor werden concreet gemaakt door werknemers en werkgevers te bevragen naar concrete knelpunten op de werkvloer.

Bekijk de brochure met concrete tips voor medewerkers en leidinggevenden.

Naar de website

Goestinggenerator

Met de Goestinggenerator ontwikkelde VIVO een methodiek om in teams het gesprek aan te gaan over wat goesting geeft en wat die ontneemt, binnen een oplossingsgericht format, om vervolgens samen tot gedragen acties te komen. De Goestinggenerator werd begin 2022 gelanceerd voor de hele social profit en werd al door zo’n 700 organisaties besteld. Er is nog een kleine voorraad Goestinggeneratoren beschikbaar. Deze zijn gratis voor de social profitsector). Voor organisaties die nog wat drempelvrees ervaren is er een gratis online inspiratiesessie over ‘verbondenheid

Naar de Goestinggenerator