BelRAI
17/02/2023
Kwaliteit Zorgbeleid Woonzorg

Nieuwe website bundelt alle info over BelRAI

De BelRAI-instrumenten zijn een reeks van inschalingsinstrumenten die het functioneren en de zorgnoden van een persoon met een zorg - en ondersteuningsnood op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze in beeld brengen. Het gebruik van BelRAI biedt verschillende voordelen. Een betere zorgplanning en een betere detectie van zorgnoden zijn belangrijke doelstellingen.  

Vanaf juni 2023 start een nieuwe fase in de uitrol van BelRAI: de residentiële ouderenzorg zal vanaf dan stap voor stap het BelRAI Long-Term Care Facilities instrumenten in gebruik nemen en de thuiszorg het BelRAI Home Care instrument (thuiszorg) en het (residentiële ouderenzorg). 

Ontdek op de nieuwe BelRAI-rubriek op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid alles over BelRai, zoals:

  • opleidingen en infosessies
  • wegwijs in de digitale instrumenten
  • de plannen voor de thuiszorg en de ouderenzorg

"Meerwaarde van BelRAI voor goede zorg is ontzettend groot"