Ventilatie
07/12/2022
Technologie en innovatie Woonzorg

Nieuw kwaliteitshandboek toont woonzorgcentra hoe goed te ventileren met aandacht voor energieverbruik

Zorg en Gezondheid heeft het kwaliteitshandboek 'Ventilatie in woonzorgcentra' gelanceerd. Het handboek verzamelt alle technische en praktische informatie over hoe een woonzorgcentrum zijn binnenruimtes goed kan ventileren met aandacht voor energieverbruik. Een goede ventilatie zorgt immers voor een betere luchtkwaliteit en minder kans op viruscirculatie.

Dat ventilatie belangrijk is, werd nog duidelijker tijdens de coronacrisis. Zonder verse lucht in de ruimtes krijgen virusdeeltjes vrij spel en besmetten mensen elkaar razendsnel. Dat is niet alleen zo voor het coronavirus, ook voor griep en verkoudheden. Ventileren en aanvullend verluchten is dus de boodschap.

Het kwaliteitshandboek geeft in 4 stappen aan hoe een woonzorgcentrum voor een goede ventilatie kan zorgen:

  1. De luchtkwaliteit meten met CO2-meters: het handboek geeft daarbij aanwijzingen hoe een CO2-meter te gebruiken, waar te meten en hoe vaak te meten;
  2. De CO2-metingen correct interpreteren en maatregelen nemen zoals ventileren en verluchten of het ventilatiesysteem aanpassen. In het handboek staat heel wat technische uitleg over hoe dat te doen met verschillende types van ventilatiesystemen;
  3. Het ventilatiesysteem beheren en onderhouden, met opnieuw de nodige technische info hoe dat te doen;
  4. Een ventilatieplan opmaken om goede ventilatie structureel te verankeren in de werking van het woonzorgcentrum;

Daarnaast geeft het handboek ook richtlijnen hoe te ventileren wanneer er meer risico op viruscirculatie is.  

Ventilatiescans

Het kwaliteitshandboek maakt deel uit van een kwaliteitskader over ventilatie in woonzorgcentra dat Zorg en Gezondheid en VIPA samen uitwerken met het VEB (Vlaams energiebedrijf). Bij dit kwaliteitskader hoort ook een risicoanalyse per voorziening. Dat gebeurt op basis van CO2-metingen, waardoor voorzieningen zelf hun ventilatie in kaart kunnen brengen. In februari hebben al 218 woonzorgcentra in Vlaanderen deze metingen uitgevoerd. Zo kregen ze een eerste indicatie of er voldoende ventilatie en verluchting is in hun ruimtes.

Wie nog meer op ventilatie wil inzetten, kan ook gebruik maken van een ventilatiescan. Voorzieningen kunnen hier gratis beroep doen op experts om hun ventilatiesysteem te laten doorlichten. Dit resulteert in aanbevelingen op maat van de woonzorgcentra om de kwaliteit van hun ventilatie te verbeteren en de energiekost maximaal te beperken. 

Ventilatieplan op maat van de voorziening

Nu het kwaliteitshandboek is afgerond, is de volgende stap het opmaken van een leidraad, die voorzieningen helpt om een ventilatieplan op maat te maken. Zo’n plan bevat de doelstellingen en een concreet plan van aanpak om de ventilatiekwaliteit te verbeteren.

Ook voor andere zorg- en welzijnsvoorzieningen

Het kwaliteitskader voor woonzorgcentra zal de komende jaren ook worden uitgebreid naar de andere voorzieningen in de ouderenzorg, naar voorzieningen voor personen met een handicap, lokale dienstencentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en kinderopvanginitiatieven. Per sector zal een kwaliteitshandboek met tips, aanbevelingen en richtlijnen worden aangeboden. Elke voorziening zal een ventilatiescan kunnen laten uitvoeren en een individueel ventilatieplan kunnen opstellen.

Het volledig kwaliteitshandboek vindt u hier

Het kwaliteitshandboek werd opgesteld door het agentschap Zorg en Gezondheid en het VIPA van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, i.s.m. de onderzoeksgroep bouwfysica en duurzaam bouwen van de KU Leuven.