spoed
24/02/2014
Technologie en innovatie Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen

Nieuw basisinstrument voor de planning van de dringende medische hulpverlening

PERSBERICHT. Geavanceerde geografische software laat vanaf nu toe om de inzet, spreiding en interventietijden van de verschillende middelen in de dringende geneeskundige hulpverlening in kaart te brengen. Blinde vlekken kunnen zo objectief worden aangetoond en aanrijtijden kunnen worden gesimuleerd. Zorgnet Vlaanderen pleit ervoor dat dit instrument in de toekomst als uitgangspunt gebruikt wordt om de standplaatsen van de 112-ziekenwagens  en de inplanting van spoeddiensten efficiënt te plannen. 

Er bestaan vandaag verschillende soorten medische middelen die uitrukken in dringende gevallen. Enerzijds zijn er de 112-ziekenwagens (met enkel hulpverleners-ambulanciers), anderzijds de MUG’s (Mobiele Urgentie Groep, met een urgentiearts en een gespecialiseerde verpleegkundige spoed). Een tussenvorm zijn de PIT’s (Prehospitaal Interventieteam), met een 112-ziekenwagen, bemand door een hulpverlener-ambulancier en een gespecialiseerde verpleegkundige spoed. Dit team staat via de radio in verbinding met een urgentiearts in het ziekenhuis. Die PIT’s zijn vandaag in 17 ziekenhuizen actief als proefproject.

De toegankelijkheid van ons gezondheidssysteem wordt wereldwijd geroemd. Toch vinden geregeld heftige discussies plaats over de inzet en de spreiding van middelen, ook in de dringende geneeskunidge hulpverlening. Centrale vragen die telkens terugkeren zijn: Wat hebben we nodig? Hoe realiseren we een optimale programmatie? Hoe zorgen we voor een ideale spreiding? Het antwoord op die vragen moet rekening houden met drie cruciale factoren: de snelheid  van de zorg, de kwaliteit  en de betaalbaarheid. Er is maar één oplossing om het debat objectief te voeren en dat is door alles netjes in kaart te brengen. In samenwerking met de vakgroep Geografie van de Universiteit Gent ontwikkelde Frank Lippens, directeur  van het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, hiervoor een geografische software, in functie van het advies over de PIT’s voor de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Het is een  systeem dat  geografisch visualiseert welke gebieden en hoeveel inwoners  door een 112-ziekenwagen ,  een MUG of een PIT  binnen een bepaalde aanrijtijd kunnen worden bediend, en waar er hiaten zijn.

Op die manier worden de zones in kaart gebracht die vandaag onvoldoende snel kunnen bereikt worden. Hieruit blijkt dat de voorlopige PIT’s of studieprojecten goed ingepland zijn en effectief blanke zones bedienen. Maar er blijven zones die ondanks het feit dat er een spoeddienst van een ziekenhuis in de buurt is, toch niet afgedekt worden en waar een extra PIT dus noodzakelijk is. Zorgnet Vlaanderen is van oordeel dat de software het debat kan stimuleren rond echte leemtes en risico’s en gevarenzones in beeld kan brengen. Uit de kaarten blijkt ook dat sommige regio’s dubbel gedekt zijn. De cruciale vraag blijft uiteraard welk niveau van dienstverlening we willen en hoeveel middelen we daarvoor willen vrijmaken. De 15-minutennorm tussen de oproep en de aankomst ter plaatse, zoals die al jaren met succes in Nederland wordt gehanteerd  voor levensreddende interventies, is een goede leidraad in alle overheidsbeslissingen m.b.t. dringende medische zorg in de volgende jaren.