handen
04/08/2016
Ethiek en zingeving Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Naar een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

De Vlaamse samenleving is superdivers. Hulpverleners en zorg- en welzijnsorganisaties komen daardoor steeds vaker in contact met cliënten met heel diverse migratieachtergronden. Het is niet altijd eenvoudig voor hen om in te spelen op de noden die daarmee gepaard gaan. In het voorjaar van 2013 lanceerde VIVO het digitaal platform www.pigmentzorg.be. Op deze website vind je heel wat informatie over hulpverlening aan cliënten met een migratieachtergrond.

Verankeren van cultuursensitieve zorg in het beleid

Daarnaast geeft VIVO advies bij de verankering van cultuursensitieve zorg in Vlaanderen. Directie en middenmanagement van zorg- en welzijnsorganisaties hebben nog te vaak geen of weinig aandacht voor cultuursensitieve zorg. Leidinggevenden zijn echter onmisbaar in dit verhaal. Ze scheppen voorwaarden, dragen een visie uit, kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid, nieuwe werkwijzen bestendigen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij de andere stakeholders, een signaalfunctie hebben ten aanzien van de hele organisatie en samenleving.

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Om tot een samenhangend en duurzaam veranderproces te komen moeten de activiteiten op de werkvloer en het organisatiebeleid op elkaar afgestemd worden. Het boek Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie dat VIVO samen met het Agentschap Integratie en Inburgering en Uitgeverij Politeia ontwikkelde, focust op de mensen die invloed hebben op dat organisatiebeleid. VIVO wil directie en stafmedewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties warm maken om ook aan de slag te gaan met cultuursensitieve zorg. Cultuursensitieve zorg, de relatie tussen hulpverlener en cliënt, kan immers pas slagen als de organisatie ruimte en tijd vrijmaakt om hieraan te werken en als het beleid werkt aan de interculturalisering van de hele organisatie. Met dit boek biedt VIVO een kader om te starten met cultuursensitieve zorg: Waarom is het nú tijd om aan de slag te gaan? Hoe kan je er aan beginnen? Welke inspirerende praktijken bestaan er? Je leest het in Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie.

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie
Auteurs: Steffie Jalhay, Melissa Ceuterick, Dirk Geldof, Fanny Matheusen, Gunilla de Graef, Hans Bellaart, Philippe Degelin, Saar Casteels
ISBN: 978-2-509-02691-0
Meer info? Contacteer Steffie Jalhay, projectbeheerder diversiteit bij VIVO.