Mondmasker
23/03/2023
Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen

Meer verantwoordelijkheden voor ziekenhuizen voor mondmaskerbeleid

De ministers van Volksgezondheid hebben beslist om de verplichting om een mondmasker te dragen in te ruilen voor aanbevelingen die rekening houden met de circulatie van het coronavirus. De zorgsector had daar zelf om gevraagd. 

De ziekenhuizen krijgen meer autonomie om te bepalen wanneer een mondmasker moet gedragen worden in hun voorziening. De overheid doet aanbevelingen op drie niveaus, die afhankelijk zijn van de hoeveelheid virus die circuleert.

  • Op niveau 1 is de epidemiologische toestand onder controle. Dan worden mondmaskers niet aangeraden, met uitzondering van bijvoorbeeld de zorg voor immuungecompromiteerde patiënten.
  • Op niveau 2 mikken de aanbevelingen op het gericht gebruik van de mondmaskers om zorggerelateerde overdracht naar patiënten, of naar zorgverleners, te voorkomen en verhoogde druk op het gezondheidszorgsysteem te vermijden. Patiënten in een wachtkamer wordt bijvoorbeeld aangeraden een mondmasker te dragen. Bij nauwe contacten in de thuisverpleging is dat ook het geval.
  • Op niveau 3 is sprake van een hoge virale circulatie met hoog risico op mogelijke overbelasting van het gezondheidszorgsysteem. Dan wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen voor iedereen in de zorgsector en in de hele zorginstelling.

Momenteel zouden we ons in tussenniveau 2 bevinden.

Margot Cloet is tevreden dat de overheid de algemene mondmaskerplicht in ziekenhuizen en in de thuiszorg afvoert: "We zijn tevreden dat er meer verantwoordelijkheid bij de ziekenhuizen wordt gelegd", zegt Cloet. "Ziekenhuizen zijn de voorbije jaren expert geworden in hoe ze moeten omgaan met mondmaskers. Het is goed dat er een wetenschappelijk referentiekader is."

Cloet zegt dat ziekenhuizen nu zullen beslissen op basis van de lokale situatie. Wellicht zal het mondmasker nog verder gebruikt worden bij bepaalde patiëntengroepen. "Vanzelfsprekend zullen de mondmaskers nog nodig zijn bij Covid-patiënten, maar bijvoorbeeld niet op de materniteiten", zegt ze.