Forse uitbreiding
24/04/2015

Meer dan 8000 bijkomende woongelegenheden in Vlaamse woonzorgcentra

Vandaag besliste de Vlaamse regering op initiatief van minister Jo Vandeurzen dat er tegen eind 2018 meer dan 8000 bijkomende woongelegenheden kunnen bijkomen in de Vlaamse woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Om de groei van het aantal woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in kaart te brengen, nam minister Vandeurzen eind 2013 het initiatief van een erkenningskalender. In totaal werd, voor de eerstvolgende jaren, een aanvraag voor 11.018 woongelegenheden door de initiatiefnemers ingediend

De Vlaamse regering heeft vandaag formeel beslist over het maximaal toe te kennen aantal woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf voor de periode 2015-2025. Het gaat om woongelegenheden gaat met "ROB"-statuut, van RVT is hierbij op dit moment geen sprake.  Basis was de KCE-studie “Toekomstige behoefte aan residentiële ouderenzorg in België: projecties 2011-2025”.

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist dat voor de jaren 2015 en 2016 alle ingediende erkenningskalenders worden toegekend. Dat wil zeggen dat de Vlaamse Regering zich verbindt tot een meerjarenplanning voor de aangroei van woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Voor 2015 gaat dit over 2.348 woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf en voor 2016 gaat het om 3.287 woongelegenheden.

Voor de ingediende erkenningskalenders van 2017 (in totaal 5.383 woongelegenheden) worden vooraf bepaalde prioriteringscriteria toegepast, en dit voor maximaal 1.389 woongelegenheden per jaar.

Gezien de actuele trends in de samenleving (vergrijzing, verzilvering, groeiende zorgzwaarte) wil de Vlaamse overheid in de komende jaren verder werk maken van een toekomstgericht en vernieuwd ouderenzorgbeleid. Zorgnet Vlaanderen wil hier samen met alle betrokken actoren zijn schouders onder zetten.