Margot Cloet De markt
30/01/2023
Personeel en Organisatie Financiering Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen

Margot Cloet in De markt: "Mogen niet in tweesporengeneeskunde belanden"

De ziekenhuizen hebben niet alleen een tekort aan verpleeg- en zorgkundigen, maar ook aan andere profielen zoals medische technici, computerspecialisten en ook artsen. Steeds vaker kiezen verschillende soorten specialisten voor een privépraktijk en niet voor het ziekenhuis. Margot Cloet kaartte deze situatie, maar ook de huidige ziekenhuisfinanciering aan in ‘De markt’ (één) op 28 januari.

"Samen met heel wat ziekenhuisdirecteurs stelt Zorgnet-Icuro vast dat heel wat artsen hun vlucht uit het ziekenhuis nemen," steekt Margot Cloet van wal. "Daardoor komen er langere wachtlijsten voor bepaalde ingrepen. Twee voorname redenen liggen aan de basis van de keuze van specialisten om buiten het ziekenhuis te gaan werken: zo kunnen artsen enerzijds steeds vaker werken binnen kantooruren zodat zij geen wachtdiensten hoeven te doen – een ziekenhuis is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open. Anderzijds kunnen zij een hogere vergoeding vragen voor de ingrepen die zij doen."

Cloet benadrukt dat spoedeisende zorg altijd voorhanden zal zijn. "Maar voor bepaalde behandelingen zullen de wachtlijsten aangroeien en voor wie in een privépraktijk verzorgd wordt, zal de kost ook oplopen. Zo dreigt een tweesporengeneeskunde te ontstaan. Ik hoop dat we dat scenario kunnen afwenden. Iedereen heeft recht op goede, kwalitatieve gezondheidszorg."

Duale financiering

"Ziekenhuizen krijgen op twee manieren geld in het laatje: "Ziekenhuizen krijgen middelen van de overheid om te voorzien in de hotel- en verblijfskosten, maar ook in de verpleegkosten. Die middelen zijn echter ontoereikend, waardoor ziekenhuizen een deel van hun opbrengsten aan het ziekenhuis moeten afdragen. Dat laatste zorg ervoor dat sommige artsen extra supplementen aanrekenen aan de patiënt. Zulke supplementen mogen enkel aangerekend worden aan patiënten die voor een eenpersoonskamer kiezen, maar voor wie in privépraktijken behandeld wordt, dreigt the sky the limit te worden. Dat systeem is op vandaag end of life," maakt Margot Cloet duidelijk.

"Het is evenwel niet makkelijk om dat systeem te veranderen, het is een complex kluwen. De ziekenhuizen willen niet afhankelijk zijn van die supplementen. Onze vraag aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is om het totaalpakket aan te pakken."

Tip voor de patiënt

Patiënten kunnen een raming van de kosten opvragen vooraleer ze zich in een ziekenhuis laten behandelen, al kunnen daar steeds onvoorziene zaken bijkomen. Check ook steeds of je een hospitalisatieverzekering hebt. Tot slot kan je ook nagaan – hoewel dat niet altijd evident is – of je arts geconventioneerd is.

Herbekijk