Netwerk
16/03/2023
Kwaliteit Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen

KCE publiceert studie over borstkankerzorg

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) deed een uitgebreid onderzoek naar borstkankerzorg in ons land aan de hand van de gestelde diagnoses voor invasieve borstkanker in de periode 2014-2018. Ze onderzochten het verband tussen de erkenningsstatus van een ziekenhuiscampus en de overleving bij patiënten met invasieve borstkanker. Verder keken ze naar het verband tussen het campusvolume en de overleving.

Wetgeving

In 2007 werden bij KB de erkenningsnormen vastgelegd voor borstklinieken. De belangrijkste waren een minimumvolume van 150 nieuwe diagnoses per jaar en de aanwezigheid van een multidisciplinair team van specialisten. Vanaf begin 2014 werd een onderscheid gemaakt tussen de coördinerende borstklinieken, die een minimaal activiteitenvolume van 125 nieuwe diagnoses per jaar moeten hebben, en de satelliet-borstklinieken, die een minimaal activiteitenvolume van 60 nieuwe diagnoses per jaar moeten hebben. Satelliet-borstklinieken moeten een formele samenwerkingsovereenkomst hebben met een coördinerende kliniek. Zij hebben dezelfde medische coördinator. Elk locoregionaal netwerk moet minstens één coördinerende borstkliniek hebben. Momenteel zijn er in Vlaanderen 27 coördinerende en 8 satelliet-borstklinieken.

Borstkankerzorg kan echter ook gegeven worden buiten de erkende borstklinieken. Uit de KCE-studie blijkt dat in 2018 één op de vijf vrouwen met borstkanker behandeld werd in een centrum zonder erkenning voor borstkanker. In totaal zijn er 15 Vlaamse ziekenhuizen zonder erkende borstkliniek.

Resultaten van de studie

  • Vrouwen met invasieve borstkanker die behandeld werden in een ziekenhuiscampus zonder erkenning voor borstkanker, hebben een 30% hoger risico om te overlijden aan borstkanker  in vergelijking met vrouwen die behandeld werden in een coördinerende borstkliniek.
  • Het risico om aan borstkanker te overlijden is 44% hoger voor vrouwen met invasieve borstkanker behandeld in een ziekenhuiscampus met een laag volume (<60 nieuwe patiënten per jaar) en 30% hoger voor vrouwen behandeld in een campus met een medium volume (van 60 tot 125 nieuwe patiënten per jaar), vergeleken met campussen met een hoog volume (125 of meer nieuwe patiënten per jaar). Dat is een bevestiging van eerder onderzoek door KCE (2012).
  • Eén op de drie coördinerende borstklinieken haalt het wettelijk opgelegde activiteitenvolume niet (cijfers voor België).

Rol van de netwerken

De lijvige KCE-studie  toont helder aan op welke manier ziekenhuizen en artsen kunnen werken aan een betere borstkankerzorg. Cruciaal zijn de multidisciplinaire aanpak en een voldoende hoog volume. Zorgnet-Icuro is van mening dat in de reorganisatie een belangrijke taak is weggelegd voor de locoregionale ziekenhuisnetwerken. Zo kan er een evenwicht worden gevonden tussen kwaliteitsvolle zorg en regionale beschikbaarheid en toegankelijkheid. De borstkankerzorg dient met andere woorden georganiseerd te worden op het niveau van het netwerk vanuit de coördinerende borstklinieken.  Op die manier kunnen alle vrouwen met borstkanker multidisciplinaire, alomvattende en gepaste zorg krijgen.

Het volledige KCE-rapport en de samenvatting