Groene zorg
15/03/2023
Technologie en innovatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Green Deal Duurzame Zorg van start

De zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. Terzelfdertijd dragen ze ook zelf bij aan deze problemen. Deze vicieuze cirkel willen ze doorbreken met de Green Deal Duurzame Zorg. Zorgnet-Icuro toont hierin zijn engagement.

Uitdaging

Inzetten op preventieve welzijns- en gezondheidszorg betekent dat ook de klimaatproblematiek wordt aangepakt. Duurzaamheid en zorg zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, zeker gezien de klimaatverandering een enorm gezondheidsrisico inhoudt. Wereldwijd - én ook bij ons – vallen er al heel wat slachtoffers, denk bv. aan oversterfte door hittegolven, de toenemende infectieziekten en de sterke opmars van klimaatangst. De nood is dan ook hoog om ook binnen de zorg- en welzijnssector een versnelling hoger te schakelen, en de eigen negatieve impact om te zetten naar een positief verhaal.

De Green Deal Duurzame Zorg wil noodzakelijke samenwerking stimuleren, net als het faciliteren van kennis- en ervaringsuitwisseling. Het is een oproep aan iedereen binnen de brede sector – van onthaalmoeder tot ziekenhuis – om zich te engageren tot het uitvoeren van concrete, duurzame acties aangepast aan de eigen mogelijkheid. De optelsom van deze acties, zowel klein als groot, kunnen gezamenlijk een positief signaal en de noodzakelijk duurzame versnelling creëren. Zorgnet-Icuro toont zijn engagement door de engagementsverklaring te ondertekenen.

De deal

Een Green Deal houdt een vrijwillige, ambitieuze overeenkomst in tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een duurzaam project te starten. Het opnemen van een engagement gebeurt vrijwillig en houdt een inspanningsverbintenis in, geen resultaatsverbintenis. De partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het project te realiseren.

Reeds 12 Green Deals werden op de rails gezet. De 13e, de Green Deal Duurzame Zorg, start  op 15 maart 2023 met een Kick-off in AZ Groeninge (Kortrijk). Deze Green Deal (en bijhorende engagementen) duurt 3 jaar.

Doelstellingen

In het kader van deze Green Deal zijn er vijf overkoepelende doelstellingen geformuleerd:

  1. Verduurzamen zorg en welzijnssector
  2. Promoten ‘One Health’ principe
  3. Opzetten lerend netwerk
  4. Verhogen kennis over duurzame zorg en welzijn
  5. Coherent en afgestemd beleid ontwikkelen die verduurzaming in de zorg en welzijnssector faciliteert

De werking van de Green Deal Duurzame zorg is opgebouwd rond vier thema’s waarvoor ook specifieke doelstellingen zijn opgenomen.

  • Thema 1: Natuur & Gezondheid
  • Thema 2: Klimaat & Infrastructuur
  • Thema 3: Materialen & Afval
  • Thema 4: Geneesmiddelen in water

Ontdek hier meer over deze thema’s

Downloads