Zorgpersoneel
13/12/2022
Personeel en Organisatie Financiering Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Extra premie voor meer dan 40.000 Vlaamse zorgverleners

De sociale partners bereikten een akkoord om meer dan 40.000 zorgverleners uit de private sector een premie van 445 euro te geven. In 2021 sloot de Vlaamse Regering een sociaal akkoord met de sociale partners voor de zorg- en welzijnssectoren. Dit akkoord zorgde onder meer voor belangrijke koopkrachtverhogingen.

De sociale partners van de private sectoren (paritair comité 330) van woonzorgcentra, dagverzorgingscentra … zijn overeengekomen om de resterende middelen van 2022 uit het sociale akkoord toe te kennen aan de personeelsleden van deze sectoren, onder de vorm van een eenmalige premie, een “VIA6-toeslag 2022”. Het gaat om een premie van 445 euro bruto voor wie voltijds werkt (600 euro inclusief werkgeversbijdragen). Voor wie niet voltijds werkt, wordt de premie verrekend pro rata de contractuele arbeidsduur. Deze premie wordt ten laatste eind januari 2023 uitbetaald.

Het gaat concreet over personeelsleden uit de private woonzorgcentra, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden; de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatiecentra, de multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen.

Deze premie geldt niet voor de publieke voorzieningen, het VIA6-akkoord heeft voor deze personeelsleden andere koopkrachtmaatregelen vastgelegd.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro verwelkomt het akkoord: "We zijn zeer blij met deze premie. Het is een belangrijke blijk van waardering voor onze medewerkers in de woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatieziekenhuizen. Door de aanhoudende personeelsschaarste hebben zij het – ook post-covid - heel moeilijk om het vele werk gedaan te krijgen. De werkdruk in de sector ligt bijzonder hoog. Deze erkenning is meer dan welkom in deze moeilijke tijden.