06/06/2019
Kwaliteit

Boek verklaart hoe Mangomomenten de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren

Met een klein gebaar of onverwachte attentie een moment van grote waarde creëren voor een patiënt. Sinds enige tijd staat dat fenomeen in België en Nederland bekend als een Mangomoment. Een team van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (KU Leuven) onderzocht hoe die momenten ontstaan en welke impact ze hebben. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in het boek Mangomoment, met een klein gebaar naar een warmere zorg.

Het fenomeen Mangomoment maakt almaar meer naam, zowel in de Belgische als de Nederlandse gezondheidszorg. Het gaat om momenten van grote waarde die ontstaan via kleine, onverwachte gebaren die geen of weinig tijd, geld of moeite kosten. De KU Leuven, die het concept ontwikkelde, onderzocht nu ook de impact van Mangomomenten.

Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid verzamelde meer dan 1000 verhalen: van patiënten, maar ook van familieleden en zorgverleners. Op basis van 120 diepte-interviews ging het op zoek naar de diepere betekenis van het Mangomoment.

Persoonsgerichte zorg

“Uit onze analyse van de verhalen en interviews blijkt dat Mangomomenten niet zomaar en op eender welk moment ontstaan”, zegt professor Kris Vanhaecht, bezieler van het project. “Alle betrokkenen moeten hun rol vervullen om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. De persoonlijkheid van de patiënt speelt een rol. Die moet openstaan voor het gebaar van de andere. Ook de zorgverlener moet op zijn of haar beurt professioneel en persoonlijk de ruimte hebben voor zulke gebaren. Het management van de zorgorganisaties kan dit bevorderen door persoonsgerichte zorg te ondersteunen.”

Persoonsgerichtheid wint aan belang in de gezondheidszorg, maar patiëntveiligheid blijft uiteraard de eerste bekommernis. “Een arts of verpleegkundige moet in de eerste plaats de juiste zorgen toedienen”, geeft professor Vanhaecht aan. “Daarbovenop kunnen Mangomomenten wel een meerwaarde zijn, op verschillende vlakken. Ze leiden tot hogere tevredenheid bij patiënten en familie. De zorgverleners voelen zich meer betrokken en de vertrouwensband met de patiënt groeit.”

Inspiratie en motivatie  

In het boek Mangomoment, met een klein gebaar naar een warmere zorg delen Vlamingen en Nederlands hun waargebeurde verhalen. Daarnaast delen internationale experts hun visie op de zin en haalbaarheid van mangomomenten. Ook managers en beleidsmakers kunnen inspiratie putten uit het boek, zo zegt professor Herman Daems, voorzitter van de Raad van Bestuur van de KU Leuven. “Mango’s komen alleen voor in tropische en subtropische gebieden, waar het klimaat geschikt is voor hun ontwikkeling. Ik denk dat zoiets ook geldt voor Mangomomenten. Het organisatieklimaat bepaalt of er ruimte is voor zulke momenten.”

Ook professor Luc Sels, rector van de KU Leuven en expert in arbeidsmarktbeleid, sluit zich daarbij aan. “Echte Mangomomenten zien we nog te weinig op de werkplek; verrassende, ontwapenende en gewoon hartverwarmende gebaren. Ik hoop dat veel mensen dit boek zullen lezen, ook buiten de wereld van zorg en welzijn. Zeker de personen die verantwoordelijkheid dragen in onze bedrijven en organisaties, en werken aan een great place to work.”

Professor Kris Vanhaecht: “We hopen dat ons boek mensen kan inspireren in de zoektocht naar een warmere zorg, meer veerkracht en positiviteit. De talrijke verhalen tonen hoe je in het dagelijkse leven kleine momenten van grote waarde kan creëren. Zo vergroten Mangomomenten niet alleen het geluk van de mensen om je heen maar ook jouw eigen voldoening.”

Wat is een Mangomoment?

Mangomomenten zijn momenten van grote waarde die ontstaan via kleine, onverwachte gebaren die geen of weinig tijd, geld en moeite kosten. Het fenomeen ontstond naar aanleiding van een televisiereportage waarin een journaliste aan een ernstig zieke patiënt vraagt waar ze naar uitkijkt. Het verrassende antwoord was “een mango”. Enige tijd later bracht de journaliste de patiënt een mango en zowel de journaliste als de patiënt waren emotioneel geraakt door dit kleine gebaar. De reportage werd opgepikt door het onderzoeksteam van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid en ze noemden het concept Mangomoment.

Meer informatie

Op www.mangomoment.org vind je meer info over het concept, het boek, voorbeelden van Mangomomenten en het Mangomoment Fonds van de KU Leuven.