Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Wijziging KB BFM 2022 en 2023

In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2024 verscheen het KB van 3 mei 2024 tot wijziging van het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. Hierdoor is het juridisch kader getrokken voor de financieringsregels voor het BFM 2022 en 2023 en kan de termijn voor bezwaarschrift van 30 dagen ingaan na officiële kennisgeving via Flash-Info door de Administratie.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Beslissingen van de Vlaamse Regering van 7 juni 2024 over de woonzorg

De Vlaamse Regering nam afgelopen vrijdag vijf besluiten aan met impact voor de woonzorgcentra, de groepen van assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging. Het gaat om beslissingen over o.a. dagprijzen, financiering, personeel, rol en vergoeding van de CRA en de boekhoudkundige rapporteringsverplichtingen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Pilootproject ‘(Op)nieuw aan boord’ – private ziekenhuizen

Recent ontving u een communicatie van FE-BI over ‘(Op)nieuw aan boord’. In het kader van dit project kunnen pilootprojecten worden ingediend die bijzondere aandacht besteden aan de terugkeer van langdurig zieken naar de werkplek. De projecten moeten uiterlijk op 1 september 2024 starten en uiterlijk op 31 oktober 2025 afgerond zijn.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Harmonisatie regelgevend kader VIPA bij herbestemming infrastructuur

De Vlaamse Regering heeft op 31 mei 2024 het nieuwe bestemmingsbesluit goedgekeurd, dat de VIPA-regelgeving rond de bestemming van gesubsidieerde infrastructuur harmoniseert. Dit besluit zorgt voor een uniforme aanpak en verduidelijkt de regels voor herbestemming van gesubsidieerde infrastructuur. Dat is een verbetering tegenover vroeger waarbij in sommige gevallen een minister geen afwijking kon geven op de bestaande regelgeving ook al was de objectieve noodzaak daartoe wel degelijk aanwezig.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verkiezingen 2024: alle partijstandpunten over zorg gebundeld

Op 9 juni trekken we naar de stembus voor de federale, regionale en Europese verkiezingen. Wil je de speerpunten van Zorgnet-Icuro nog eens nalezen of vergelijken wat de 7 grootste partijen (Vooruit, Vlaams Belang, Open vld, PVDA, cd&v, N-VA en Groen) over zorg zeggen? Dan kan je terecht op zorgneticuro.be/verkiezingen-2024 . Je vindt er een bundeling van alle standpunten over zorg in aanloop naar de verkiezingen.

Info voor leden
Lees meer