Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Forfaitaire kilometervergoedingen

PC 330/331

De kilometervergoeding wordt geïndexeerd op jaarbasis en bedraagt voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 0,4280 euro. De kilometervergoeding geïndexeerd op kwartaalbasis is voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 vastgelegd op 0,4237 euro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Financiering voor het jaar 2023 voor bijkomende tewerkstelling VIA6: BVR goedgekeurd

De Vlaamse geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van de CGG, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg en de revalidatievoorziening voor visuele revalidatie die niet verbonden is aan een universitair ziekenhuis, mogen binnenkort de financiering 2023 verwachten van de jobs gecreëerd in uitvoering van VIA6.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

CSRD: de EU-duurzaamheidsrapportering

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die bedrijven vanaf 2024 verplicht om hun impact op de mens en milieu te rapporteren volgens bepaalde standaarden is niet van toepassing op vzw’s en publieke voorzieningen die niet beursgenoteerd zijn.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Financiering IF.IC voor de geregionaliseerde sectoren: afrekening 2022

De uitrol van IF.IC wordt in de geregionaliseerde sectoren gefinancierd met een voorlopige methodiek bestaande uit een voorschot en afrekening. De maanden juni/juli zijn traditioneel maanden waarin uw organisatie/voorziening in de afgelopen jaren stortingen mocht ontvangen. Zo ook dit jaar, met o.m. de IF.IC afrekening voor het rechtenjaar 2022 in juli. We verduidelijken welke middelen u dit jaar al ontvangen heeft en wat u nog mag verwachten.

Info voor leden
Lees meer