Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Samenwerking tussen zorg en sociale economie: oproep proeftuinen

De Vlaamse overheid voorziet financiële ondersteuning om samenwerking te onderzoeken voor organisaties uit de Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnssectoren. Aanvragen moeten uiterlijk op 31 mei 2023 (12u) ingediend zijn. De weerhouden samenwerkingen kunnen rekenen op een subsidiering van 12 maanden, van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Bevraging eenzaamheidsinitiatieven

Ben je betrokken bij initiatieven om eenzaamheid aan te pakken? Dan vragen we je medewerking. Vul de enquête van Thomas More in tot en met 3 maart 2023.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Uitzendarbeid en projectsourcing - – Nieuwe responsabiliseringsbijdrage voor uitzendarbeid

Op 16 januari 2023 informeerden we u via een persbericht over de stopzetting van de gesprekken met Federgon. We bundelden voor u de belangrijkste informatie uit deze gesprekken samen in een informatieve nota over uitzendarbeid en projectsourcing.
Specifiek voor uitzendarbeid zijn gebruikers vanaf 1 januari 2023 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd wanneer ze uitzendkrachten te vaak aanwerven met opeenvolgende dagcontracten.

Info voor leden
Lees meer