Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Indexering wedden en lonen private sector – AZ en GGZ – mei 2022

De spilindex werd overschreden in april 2022. Vanaf mei 2022 zijn er geïndexeerde lonen van toepassing (spilindex 116,04) voor de algemene ziekenhuizen, de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven beschut wonen en de revalidatiecentra.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Vergoeding pastores / Index mei-juni 2022

De spilindex werd overschreden in april 2022. De vergoeding voor personen die morele, religieuze of psychologische bijstand verlenen aan gehospitaliseerde patiënten wordt bijgevolg aangepast. Deze aanpassing gaat in vanaf 1 mei 2022 voor de private ziekenhuizen en vanaf 1 juni 2022 voor de publieke ziekenhuizen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Nieuwe conventies kinesitherapie (en logopedie) 2022-2023

De conventie kinesitherapie 2022-2023 is uitzonderlijk afgesloten door het Verzekeringscomité RIZIV in plaats van door de overeenkomstencommissie kine (“kinemut”). De conventie met de logopedisten krijgt een extra maand onderhandeltijd tot eind mei 2022. De nieuwe overeenkomst met de kinesisten omvat enkele tariefverhogingen en biedt de mogelijkheid om de conventiestatus aan te passen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Projectsubsidie voor ‘Groen-blauwe parels’ (ontharding en groen-blauwe inrichting)

Met de projectoproep ‘Groen-blauwe parels’ wenst het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid projecten te ondersteunen die gericht zijn op ontharding en groen-blauwe inrichting.
Inschrijven kan tot 8 augustus. Op 2 mei organiseert het Departement Omgeving hierover een online infomoment.
Deze info is relevant voor algemene directie, milieucoördinatoren, facilitaire diensten, duurzaamheidsmedewerkers.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

B4-pilootprojecten in BFM: indexatieprincipes

Het federale kabinet Volksgezondheid heeft de administratie de opdracht gegeven om voor deze regeerperiode de B4-pilootprojecten (art. 63 §§ 1, 2 en 3 van het BFM) die betrekking hebben op personeel, te koppelen aan de automatische indexering (met 1 jaar achterstand). Zo zullen de reële indexaties in 2022 vertaald worden in een aanpassing van de financiering van de betreffende pilootprojecten in 2023. De FOD Volksgezondheid zal zelf instaan voor de aanpassingen in de contracten en de bijhorende vereffening (desgevallend via een inhaalbedrag).

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Aanpassing richtlijnen OVAM voor de verwerking van COVID-19-afval

Voor sommige afvalstoffen van de behandeling/verzorging van COVID-19-patiënten was 72u quarantaine nodig om deze als niet-risicohoudend (NRMA) te kunnen beschouwen. Deze vereiste valt nu weg waardoor deze afvalstoffen onmiddellijk als NRMA kunnen worden verwerkt.  
Deze informatie is relevant voor logistieke en technische diensten, preventieadviseurs, milieucoördinatoren.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Vergoeding pastores / Index maart 2022

De spilindex werd overschreden in februari 2022. De website van de FOD Volksgezondheid publiceerde de aangepaste bedragen van de vergoeding voor personen die morele, religieuze of psychologische bijstand verlenen aan gehospitaliseerde patiënten. Die aanpassing gebeurde omwille van de overschrijding van de spilindex in februari 2022.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Verplichte elektronische facturatie voor overheidsopdrachten

Voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een geraamde waarde van 3 000 euro (excl. btw) of meer zullen uitsluitend elektronische facturen toegelaten zijn. Afhankelijk van de geraamde waarde en de datum van bekendmaking van de opdracht treedt deze verplichting in voege op 1 november 2022, 1 mei 2023 of 1 november 2023.

Info voor leden
Lees meer