Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Heroriëntatie regionale werking woonzorg

Vanaf september wordt de regionale ondersteuning van de leden woonzorg van Zorgnet-Icuro gereorganiseerd. Dat heeft implicaties voor de taakverdeling van het team woonzorg.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Actiedag 3 juni 2024

Op 3 juni 2024 vindt een intersectorale actiedag plaats tegen de Europese besparingsmaatregelen.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Outreachende zorg door geriaters, neurologen en (neuro)psychiaters aan bewoners van woonzorgcentra beter vergoed

Vele bewoners van een wzc hebben een zwaar zorgprofiel met verschillende (chronische) aandoeningen waaronder in toenemende mate dementie. Het is voor hen niet altijd evident om zelf naar een arts-specialist te gaan. Indien nodig, dan moeten artsen dus zelf naar het woonzorgcentrum kunnen gaan. Zij moeten hiervoor billijk vergoed worden want het gaat om tijdsintensieve bezoeken. Dat was tot nader order onvoldoende het geval.

Info voor leden
Lees meer