Info voor leden

Zoek op datum
Thema
Sector
Info voor leden

Indexering vergoeding en tijdsregistratietool ASO

De vergoeding van de ASO wordt vanaf 1 januari 2023 opnieuw geïndexeerd. De precieze bedragen worden later meegedeeld. Voor het tijdsregistratiesysteem is de implementatie toegewezen aan TOBA HR Solutions.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Federale begroting 2023-2024 – uitwerking maatregelen

De principes en krijtlijnen van de maatregelen in de federale begroting krijgen verder vorm. In deze nota bezorgen we – met dank aan Unisoc – bijkomende info op basis van de lopende werkzaamheden, o.a. over de vermindering van 7,07% van de netto patronale basisbijdrage.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Instrument ter ondersteuning van de zorgorganisatie in de GGZ-netwerken: blauwdruk

Om tegemoet te komen aan de noden van de populatie in de regio wordt van zorgvoorzieningen verwacht dat ze binnen een werkingsgebied hun aanbod op elkaar af te stemmen. Zo ook binnen de netwerken geestelijke gezondheid. 
Ter ondersteuning van deze afstemming, ontwikkelde Zorgnet-Icuro een kader opdat de voorzieningen de verschillende zorgvormen van hun zorgaanbod kunnen positioneren en deze positionering uitwisselen en afstemmen met de andere netwerkactoren. 

Info voor leden
Lees meer