Ethische besluitvorming rond neonatologie

Wanneer kinderen geboren worden, is dat meestal een hele blijde gebeurtenis. Maar soms gebeurt het dat het pasgeboren kindje zo ernstig ziek of gehandicapt is of zodanig vroeg geboren wordt (verder ernstig zieke pasgeborenen genoemd), dat het zal overlijden als niet snel levensverlengende medische behandelingen worden toegepast.

Door de toenemende medische mogelijkheden in de neonatologie stelt de ethische problematiek rond de zorg voor ernstig zieke pasgeborenen zich almaar scherper en moeilijker. Enerzijds kunnen we kinderen in leven houden en behandelen die in vroegere tijden vrijwel zeker zouden zijn gestorven. Anderzijds worden we geconfronteerd met de vraag of initieel levensverlengende medische interventies wel verantwoord zijn indien later blijkt dat de kwaliteit van leven van het kind zeer slecht is.

De besluitvorming in de context van neonatologie heeft heel wat ethische connotaties. Als je daaromtrent meer wil weten, kan je hier terecht:

  • Lees Ethisch Advies 14 ‘Medische beslissingen omtrent het levenseinde van ernstig zieke pasgeborenen’.

Als je je verder wil verdiepen in de wetenschappelijke literatuur, kan je hier terecht:

  • Cavolo, A., de Casterle, B.D., Naulaers, G., Gastmans, C. (2021). Neonatologists' Decision-making for Resuscitation and Non-Resuscitation of Extremely Preterm Infants: Ethical Principles, Challenges, and Strategies - a Qualitative Study. BMC Medical Ethics 22(1). Verkrijgbaar op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be).
     
  • Cavolo, A., Dierckx de Casterlé, B., Naulaers, G., Gastmans, C. (2020). Ethics of Resuscitation for Extremely Premature Infants: a Systematic Review of Argument-Based Literature. Journal Of Medical Ethics 47(12). Verkrijgbaar op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be).
     
  • Cavolo, A., de Casterle, B.D., Naulaers, G., Gastmans, C. (2019). Physicians' Attitudes on Resuscitation of Extremely Premature Infants: A Systematic Review. Pediatrics 143 (6). Verkrijgbaar op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be).

Contact

Yvonne Denier