Terugblik op het Feestsymposium 'Ethiek in Zicht'

31 maart 2022 was een heuse feestdag voor de ethische werking van Zorgnet-Icuro. We vierden die dag het 25-jarig bestaan van de Commissie ‘Reflectie & Visieontwikkeling’, die zorgt voor de gekende Ethische Adviesteksten. De Commissie ‘Vorming & Intervisie’, die zich inzet om ethiek heel concreet te maken op de werkvloer, heeft 15 jaar op de teller. 

Even nagenieten van deze mooie dag? Herbeleef dan hieronder het goedgevulde programma van het feestsymposium 'Ethiek in Zicht'. Of scroll hier nog eens door de mooiste foto's van de dag (klik op de pijltjes links en rechts om verder te gaan).

Programma

‘Ethiek & Zorg als een Never Ending Story

  • Video-gesprek met Joan Tronto, met korte introductie en uitleiding door Yvonne Denier over de essentie & het belang van ‘Ethics of Care’

‘Sprong in de tijd’

  • Duiding & historisch perspectief rond de praktijk van ethische reflectie in de zorg door Chris Gastmans & Stefaan Van Roey

Breakout sessies voormiddag

Breakout sessies namiddag

'Ethische vragen rond betekenisvol leven’

  • Hedendaagse kwesties rond ethiek van vroegtijdige zorgplanning. Door Lieve Van den Block, met reacties vanuit zorgbeleid en zorgpraktijk door Bernadette Van den Heuvel, in interactie met de zaal, gemodereerd door Chris Gastmans

Portretmontage: ‘Wat raakt mensen het meest?’

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EAJLMfEWg4k?si=OE4qoPh-C1azSBIn" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Muziek met SAMSHUWI

Hoe leeft 'Ethiek In Zicht' bij jullie?

Na het Feestsymposium vroegen we jullie de ethische vragenlijst in te vullen. Benieuwd hoe jullie antwoordden? Klik dan op onderstaande vijf vragen en krijg het antwoord gepresenteerd in woordwolkvorm.

Welke kernwoorden associeer jij met ethiek in de zorg? Wat is ethisch goede hulpverlening voor jou?

Waarom zouden we als zorgverleners -en organisaties überhaupt met ethiek en waarden bezig moeten zijn? Wat is volgens jou het 'nut' van ethiek? Welke mogelijkheden schept het?

Welke knelpunten of belemmeringen ervaar je? Wat maakt het moeilijk om met ethiek bezig te zijn?

Of omgekeerd: wat hebben we nodig om op een ethische manier bezig te zijn in de zorg? Wat helpt jou?

Hoe zie jij de ethiek evolueren in de toekomst? Wat hoop jij? Of verwacht jij? Op vlak van ethiek in de zorg?

 

Wil je extra leesvoer over ethiek? Klik dan door naar onze pagina met inspirerende boeken en artikels.

Via deze pagina vind je een overzicht terug van vormingen en opleidingen over ethiek

Contact

Yvonne Denier