Blijf op de hoogte

Zorgwijzer

  • Zorgnet-Icuro publiceert acht keer per jaar Zorgwijzer. Zorgwijzer is een kosteloos magazine voor leden, beleidsmakers, partnerorganisaties en andere geïnteresseerden. Het blad brengt interviews, reportages, opinies en getuigenissen over gezondheid en welzijn in de brede zin van het woord. Het magazine wil verbinden en de vele goede paktijken in zorgorganisaties voor het voetlicht brengen, evenals verschillende standpunten en visies over gezondheidsbeleid. Lees Zorgwijzer op www.zorgwijzermagazine.be
  • Heb je een vraag over onze website? Neem contact via communicatie@zorgneticuro.be.
  • Zorgwijzer lezen is gratis. Je kan Zorgwijzer digitaal lezen op www.zorgwijzermagazine.be; ontvang je graag de papieren versie? Stuur dan een mailtje naar evelien.deleeneer@zorgneticuro.be

Sociale media 

Pers 

Website en nieuwsbrief