Interne documenten voor de woonzorgsector

Hier vind je info over (enkel voor leden van Zorgnet-Icuro): 

  • Interne afsprakennota's
  • Opnameovereenkomsten
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Aanmaningsbrieven
  • Kosteloze borgtocht
  • Interdisciplinair overleg
  • Documenten Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA)

Contact

Johan Roels

Lien Van Riet