Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro

Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro (cijfers 2021)    
Algemene en universitaire ziekenhuizen 53  
Revalidatieziekenhuizen 8  
Psychiatrische ziekenhuizen 31 10.006 bedden
Psychiatrische verzorgingstehuizen 23 1835 bedden
Initiatieven Beschut Wonen 41 3001 plaatsen
Centra Geestelijke Gezondheidszorg 19  
Psychosociale revalidatiecentra 20  
Woonzorgcentra 315 33.439 bedden
Groepen van assistentiewoningen 255 8111 woongelegenheden
Dagverzorgingscentra 151  
Lokale dienstencentra 39  
Zorgraden 51  
Netwerken palliatieve zorg 21  

Bekijk de contactgegevens van de aangesloten leden.