Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro

Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro (cijfers van september 2022)

   
Erkenningsvorm Aantal
organisaties

Aantal bedden/ woongelegenheden/
plaatsen

Algemene en universitaire ziekenhuizen 52

29.045

Revalidatieziekenhuizen 7 940
Psychiatrische ziekenhuizen 30 10.002
Psychiatrische verzorgingstehuizen 23 2.000
Initiatieven Beschut Wonen 31 2.913
Centra Geestelijke Gezondheidszorg 18  
Revalidatiecentra GGZ 22  
Woonzorgcentra 318 34.110
Serviceflats en groepen van assistentiewoningen 291 9.742
Dagverzorgingscentra 155  
Lokale dienstencentra 49  
Zorgraden 52  
Palliatieve netwerken 20  
Andere 6  

Bekijk de contactgegevens van de aangesloten leden.