25/09/2018
Zorgbeleid Technologie en innovatie

Beleef de toekomst van de gezondheidszorg

25 september 2018

HEALTH HOUSE IN LEUVEN

BELEEF DE TOEKOMST VAN DE GEZONHEIDSZORG

In maart 2018 opende in Leuven Health House, een demonstratiehub voor innovaties in de gezondheidssector. In Health House worden bezoekers ondergedompeld in de wereld van virtual reality, artificial medical intelligence en andere spitstechnologie die de toekomst van de gezondheidszorg danig zal veranderen. Initiatiefnemer en drijvende kracht is prof. Bart De Moor.

Met Health House is prof. Bart De Moor niet aan zijn proefstuk toe. Hij lag onder meer ook aan de basis van Technopolis, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en Vlaanderen in Actie, om maar enkele paradepaardjes te noemen. Als ingenieur is hij gebeten door technologie. Maar wat bracht hem ertoe om zich over de gezondheidszorg te buigen?

Prof. Bart De Moor: “Ik volg het wetenschapsbeleid en de technologische evoluties op de voet. Het fascineert me al jaren dat Vlaanderen met zijn universiteiten, onder­zoekscentra als imec en zijn ziekenhuizen top is. Onze wetenschappers zijn van wereldniveau. Helaas is dat bij het grote publiek en zelfs bij veel ingewijden nauwelijks bekend. Technopolis heb ik indertijd opgericht om kinderen warm te maken voor wetenschap en technologie. Vandaag gebeurt er gelukkig heel wat op dat gebied, denk maar aan alle STEM-initiatieven (Science Technology Engineering Maths). Maar er ontbrak nog iets: een platform om te tonen hoe goed onze wetenschappers en ingenieurs bezig zijn en hoe groot hun impact op de samen­leving van de toekomst wordt. Af en toe verschijnt daarover eens een artikel, maar voor de rest zie of hoor je daarrond weinig. Daarom zocht ik een gepaste formule. Gezondheid en geneeskunde leken me een mooi thema als vertrekpunt. Het is een maatschappelijk bijzonder relevant onderwerp en veel topinstellingen ontwikkelen innovaties voor de gezondheidssector. Eenmaal dat vastlag, heb ik partners gezocht en gevonden: imec, KU Leuven en UZ Leuven, de stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant. Later zijn daar nog andere partners bijgekomen. KBC, bijvoorbeeld, dat Health House wil gebruiken om gasten te ontvangen. Ook minister Jo Vandeurzen is ondertussen betrokken. Hij heeft ons gevraagd om in Health House ook een verhaal te brengen over het ziekenhuis van de toekomst.”

MAATSCHAPPELIJK BELANG

“Health House toont het maatschappelijke belang van technologische innovatie in een decor dat daarop is afgestemd: met 3D-projecties, virtual reality, een virtuele dissectietafel ... Het is een unieke plek waar bezoekers kennismaken met de aller­nieuwste technieken. Alles gebeurt digitaal. Zo kunnen we perfect om 14 uur een internationale delegatie van imec ontvangen en om 16 uur een van Gasthuisberg. Beide groepen kunnen een totaal andere ontvangst krijgen, in een andere setting. In enkele minuten tijd kunnen we alles aanpassen à la tête du client. Wie twee keer op bezoek komt, krijgt twee keer iets totaal anders te zien.”

Wie kan Health House bezoeken?
Prof. Bart De Moor: “Wij richten ons voorlopig niet op het grote publiek, maar op professionals. Imec ontvangt zowat dagelijks delegaties uit de hele wereld en kan als partner gebruikmaken van Health House. We krijgen ook veel vragen van bedrijven of artsenverenigingen. Ook andere groepen, bijvoorbeeld uit ziekenhuizen, zijn van harte welkom. Alleen op reservatie, welteverstaan. Onze capaciteit is voorlopig beperkt.”

“In de toekomst mikken we op een breder publiek. De plannen voor een Health House 2.0 in het centrum van Leuven krijgen stilaan vorm. Projectontwikkelaars en diverse partners zijn bezig om op de Hertogensite– de buurt van het Sint-Pieters­ziekenhuis, de Kapucijnenvoer, de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat – een project van stadsvernieuwing te realiseren met onder meer plaats en aandacht voor gezondheidszorg in al haar facetten. Health House 2.0 zal daarvan deel uitmaken.”

BOTSEN OP INERTIE

“Een van de grote uitdagingen is om de snelle evoluties op de voet te volgen. De wereld van de technologie staat geen seconde stil. Ook artsen ondervinden dat vandaag al. Ze happen naar adem, overweldigd als ze zijn door de reusachtige hoeveelheid medische data die ze plots ter beschikking krijgen om hun diagnose op te baseren. Maar ook de gewone burger en de patiënt moeten mee in die evoluties. Preventie wordt een belangrijk thema, met grote technologische mogelijkheden. Hoe gaan we onszelf daarin begeleiden? Hoe kunnen we ons eigen dossier beheren? Ook de overheid worstelt met de veranderingen die de gezondheidszorg dwingt te zoeken naar andere businessmodellen. Het is een van de taken van Health House om mensen te leren omgaan met die geweldige technologische dynamiek.”

“Die dynamiek en de ongelooflijke mogelijkheden dreigen in ons land wel te botsen op ons inert systeem. Meer dan in andere landen is ons systeem van sociale zekerheid na de Tweede Wereldoorlog ook ideologisch gekleurd. Begrijp me niet verkeerd: ik pleit niet voor een liberalisering. Maar we zullen drempels die de technologische vooruitgang tegenhouden, weg moeten werken. We evolueren in snel tempo naar een totaal nieuw kader. De behandeling van een patiënt zal letterlijk op het lijf zijn geschreven. Iemand met kanker en diabetes zal een gepersonaliseerde therapie krijgen. Gentechnologie zal ons toelaten om preventief in te grijpen. Dat zal de kostenstructuur van onze gezondheidszorg grondig veranderen. Alle aspecten van ons systeem moeten daarop zijn afgestemd. Men spreekt weleens van de 4 + 3 P’s: preventie, predictie, participatie en personalised als kenmerken + patiën­ten, professionals en policy makers als actoren. Elk zal zijn rol moeten spelen.”

Meer informatie: www.health-house.be

 

TEKST: FILIP DECRUYNAERE

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.