internering wzc
30/01/2024
Kwaliteit Ethiek en zingeving Zorgbeleid Woonzorg

Recht op zorg: geïnterneerde ouderen in woonzorgcentra?

Toolbox www.interneringbinnenwzc.be

Recht op zorg: geïnterneerde ouderen in woonzorgcentra?

Voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, kan het woonzorgcentrum een oplossing betekenen en de nodige zorg en hulp bieden. Ook bij ouderen met een interneringsstatuut kan het een logische stap in hun zorgtraject zijn. Dat is voor veel woonzorgcentra wel nog onbekend terrein. Daarom ontwikkelde Curando de website www.interneringbinnenwzc.be. De website gidst woonzorgcentra door het landschap en informeert hoe ze een belangrijke maatschappelijke rol kunnen spelen bij de zorg voor geïnterneerde ouderen.

Onbekend is onbemind. Doordat veel woonzorgcentra geen ervaring hebben met de opname van ouderen met een interneringsstatuut kunnen ze bij een opnamevraag veel bezorgdheden en vragen hebben. Toch hebben woonzorgcentra al veel in huis om een goede zorgomkadering te bieden. De basis blijft immers gelijk: zorg bieden aan ouderen. De website vertrekt vanuit die startrol en verduidelijkt welke zaken extra aandacht vragen.

“De basis blijft gelijk: zorg bieden aan ouderen”

dameElke oudere is anders. Iedereen heeft een eigen voorgeschiedenis, specifieke zorgnoden, een unieke context… Dat is bij personen met een interneringsstatuut niet anders. De website is daarom geen handleiding die je stap voor stap kan volgen. Wat je er wel vindt, is een beknopte uitleg over belangrijke thema’s. Zowel de voorbereiding voor woonzorgcentra die nog helemaal niets over de doelgroep kennen als de verdieping voor woonzorgcentra die met een concrete opnamevraag aan de slag willen, komen aan bod. Vijf hoofdstukken lichten de volgende thema’s toe.

1)    Wat is internering?
2)    Waarom horen personen met een interneringsstatuut in een wzc?
3)    Kunnen we in ons eigen wzc ook geïnterneerden opnemen?  
4)    Waar moet ik op letten bij een opname?
5)    Wie zijn de betrokken partners?

De website biedt handvaten om elke mogelijke opnamevraag grondig te exploreren en te evalueren of de geschikte zorgomkadering kan geboden worden. 

“Een zorgtraject krijgt onder meer vorm op basis van de onderliggende problematiek, niet louter op basis van de ernst van de feiten”

De website is ontwikkeld door twee projectmedewerkers van Curando O.L.V. van 7 Weeën vzw in samenwerking met het Departement Zorg. Het project werd opgestart vanuit het recht op zorg op maat voor ouderen met een psychische of verstandelijke beperking met een interneringsstatuut. Door een gebrek aan alternatieven én het stigma dat ze vaak krijgen opgeplakt, verloopt doorstroom naar reguliere zorg niet altijd makkelijk. Ook is er onvoldoende capaciteit binnen de gespecialiseerde zorg en verblijven sommige geïnterneerden helaas nog in de gevangenis. België werd dan ook al herhaaldelijk op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de schrijnende toestand van geïnterneerden in Belgische gevangenissen. Vlaanderen en Curando hopen om samen met de zorgsector oudere geïnterneerden zorg en doorstroming te kunnen bieden waar dat haalbaar en aangewezen is.

Curando is actief binnen de (ouderen)zorg en biedt geïntegreerde zorg aan in vijf woonzorgzones. De organisatie engageert zich voor een compleet zorgtraject, gaande van ondersteuning in de thuissituatie via thuisverpleging en gezinszorg, warme maaltijden aan huis, lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging en -opvang, (oriënterend) kortverblijf en herstelverblijf tot residentiële zorg met assistentiewoningen en woonzorgcentra. 

Geïnterneerde ouderen in woonzorgcentrum?
Ben je op zoek naar meer informatie over de opname van geïnterneerde ouderen in het woonzorgcentrum?
Op deze website lees je er alles over!

www.interneringbinnenwzc.be

 

TEKST: DELPHINE BAELE & LISSA BOONE

internering wzc

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.