Zorg aan Zet
04/02/2019
Personeel en Organisatie Kwaliteit Ethiek en zingeving Technologie en innovatie Zorgbeleid Communicatie Financiering Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Groot maatschappelijk debat over de zorg van morgen

4 februari 2019

ZORG AAN ZET

GROOT MAATSCHAPPELIJK DEBAT OVER DE ZORG VAN MORGEN

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij die nodig heeft. En toch is zorg niet echt een topthema in de media of een gegeven waarmee de meeste partijen naar de kiezer trekken. De grote publiekscampagne Zorg aan Zet, die op 29 januari werd gelanceerd, wil daarin verandering brengen. 

OOK JOUW MENING TELT!

Zorg aan Zet is een groot maatschappelijk debat over de zorg van morgen. De campagne www.zorgaanzet.net wil zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, van de man in de straat … Wat vinden burgers belangrijk? Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over? Zorg aan Zet wil de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg hoog op de politieke agenda komt in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

Waarom een participatietraject? Zorg is complex en gelaagd. Alleen door de input van een grote diversiteit aan ervaringen en perspectieven kunnen we zicht krijgen op wat er leeft in de samenleving, wat de noden zijn en waar we in de toekomst naartoe moeten. Want het zijn die persoonlijke ervaringen die zorg tastbaar en concreet maken. 

We willen aan de beleidsmakers duidelijk maken dat de hervormingen die we vragen een breed draagvlak hebben. We willen de signalen oppikken zodat we actief en tijdig kunnen inspelen op veranderende contexten. Het opzetten van deze grootschalige dialoog met de samenleving en andere stakeholders, leidt tot een breed gedragen rapport dat bij de parlementairen en beleidsmakers de verandering in de zorgsector moet voeden.

Zorg aan Zet is een initiatief van Zorgnet-Icuro met de steun van een hele reeks partners. Je vindt de volledige lijst op www.zorgaanzet.net

ZES PUBLIEKSVRAGEN: BREED MAATSCHAPPELIJK DEBAT

Aan de hand van zes grote publieksvragen wil Zorg aan Zet tussen 29 januari en 4 maart zoveel mogelijk ideeën verzamelen over de zorg van morgen. Iedereen kan deelnemen. Je kan eenvoudig jouw antwoord op één of meerdere vragen posten op www.zorgnaanzet.net of reageren op de ideeën van andere deelnemers. Jouw mening is ook welkom op sociale media via de hashtag #zorgaanzet. 


ZES PUBLIEKSVRAGEN

1. Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan beschouwen?
Lichamelijke, geestelijke en sociale kwetsbaarheid maken deel uit van het leven. Toch hebben we vaak moeite om daarmee om te gaan. Hoe maken we dat bespreekbaar op de werkvloer, in scholen, buurten, wijken, verenigingen, gezinnen … ? 

2. Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?
De financiering van de gezondheids- en welzijnszorg staat onder druk. Er gaat steeds meer budget naar de zorg, maar toch zijn er veel behoeften die onbeantwoord blijven. Hoe duurzaam is ons systeem en hoe solidair willen we zijn met elkaar? 

3. Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?
Iedereen die zorg nodig heeft, heeft het recht op toegang tot zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid. Toch slagen we er niet altijd in om dat voor iedereen waar te maken. Hoe werken we de drempels weg? 

4. Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?
Wie zorg krijgt, wil graag dat die zorg naadloos verloopt. De overgang van de ene zorgverlener naar de andere of van de ene zorgvorm naar de andere moet vlot gaan. Zonder breuklijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen geen hindernissen ervaren?

5. Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?
Te weinig jongeren kiezen voor een zorgberoep. Het zal de komende jaren steeds moeilijker worden om zorgpersoneel aan te werven. En dat terwijl de werkdruk nu al hoog is. Medewerkers in de zorg geven aan dat ze met te weinig zijn om goede en warme zorg te kunnen geven. Hoe houden we de zorgberoepen aantrekkelijk? 

6. Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond houdt?
Onze gezondheidzorg focust sterk op het ‘genezen’ of ondersteunen van wie ziek is. Preventie krijgt veel minder aandacht en middelen. Moeten we niet veel meer de nadruk leggen op ‘voorkomen’ dan genezen of behandelen?


ORGANISEER ZELF EEN ZORG AAN ZET-GESPREK

Je kan ook zelf een Zorg aan Zet gesprek organiseren: met vrienden, buren, collega’s, in de organisaties waarvan je deel uitmaakt … Daarvoor kan je gebruik maken van vijf hiervoor speciaal ontworpen methodieken. Dat kan in de cafetaria, de wachtzaal, aan het ziekbed, tijdens de les, een teamvergadering, aan de keukentafel …

Het kan in een gesprek tussen twee mensen, in kleine groepen of in een grotere groep. Dat kan heel kort tijdens een bezoekje, een pauze of een event, iets langer als agendapunt tijdens een vergadering of aan het begin van een les. Het kan ook tijdens een speciaal daarvoor opgezet event.

3 goede redenen om een debat op te zetten:

 • Je laat mee je stem klinken in het debat over hoe de zorg van de toekomst er uit zou moeten zien. 
 • Uit de gesprekken haal je inzichten die interessant kunnen zijn voor jezelf of voor je organisatie.
 • Als je ons laat weten waar en wanneer je iets organiseert, zetten we jullie initiatief op de nieuwspagina op www.zorgaanzet.net. Als je vragen hebt in verband met de aanpak of organisatie, mail naar info@zorgaanzet.net

Methodieken voor een debatmoment:

 • Zorg aan Zet-postkaart: een postkaart die je zelf kan invullen, eenvoudiger kan niet
 • Zorg aan Zet-interview: een één-op-één gesprek
 • Zorg aan Zet-tafel: een tafelgesprek
 • Zorg aan Zet-gedachtestroom: een creatieve, uitdagende werkvorm die verrassende resultaten oplevert
 • Zorg aan Zet-café: een werkvorm voor grotere groepen, waarbij verschillende gesprekstafels tegelijk doorgaan

Alle uitleg en templates vind je op www.zorgnaanzet.net. Als je een Zorg aan Zet-gesprek organiseert, laat het ons dan weten via info@zorgnaanzet.net. Dan kondigen we dat aan op de website. En vergeet nadien niet om de resultaten van jouw Zorg aan Zet-gesprek in te voeren op de website zodat we het zeker kunnen meenemen in de verwerking van alle gegevens in ons rapport. Je kan de resultaten van je debat ook bezorgen op info@zorgnaanzet.net.

 
AVONDEN VAN DE ZORG

Tijdens de eerste twee weken van maart verwerken we alle ideeën en reacties in een tussentijds verslag. Dat verslag gebruiken we als basis voor vijf provinciale Avonden van de Zorg. Op die avonden reflecteren we met een breed publiek op de resultaten van het breed maatschappelijk debat. Daarna gaan we opnieuw aan de slag. De reflecties van de Avonden van de Zorg op de gezondheids- en welzijnszorg worden dan vertaald in concrete ideeën en te nemen maatregelen voor het beleid. Noteer alvast de data van de Avonden van de Zorg in je agenda:

 • Dinsdag 19 maart in de provincie Antwerpen
 • Woensdag 20 maart in de provincie Oost-Vlaanderen
 • Maandag 25 maart in de provincie West-Vlaanderen
 • Dinsdag 26 maart in de provincie Limburg
 • Donderdag 28 maart in de provincie Vlaams-Brabant

Vanaf midden februari kan je je via www.zorgaanzet.net inschrijven voor een van deze avonden.

ZORG AAN ZET FESTIVAL

Na de Ronde van Vlaanderen brengen we alle resultaten, zowel van het breed maatschappelijk debat als van de provinciale Avonden van de Zorg samen in een eindrapport met aanbevelingen en conclusies voor de toekomstige parlementen, regeringen en ministers. Dat eindrapport staat centraal op het groots interactief Zorg aan Zet Festival op 9 mei in Tour & Taxis in Brussel (10u00 - 17u00). We sluiten het festival af met het grote Zorgdebat tussen de partijkopstukken waarbij we hen onze resultaten voorstellen en hun reactie vragen.

WAT KAN JIJ DOEN?
 • Surf naar www.zorgaanzet.net en reageer op onze uitdagingen.
 • Verspreid onze oproep om deel te nemen aan het debat.
 • Daarvoor kunnen we jou communicatie­materiaal bezorgen. 
 • Organiseer in je eigen organisatie kleine dialoog­momenten en laat ons de resultaten weten. Ook daarvoor kunnen we jou een toolkit bezorgen. 
 • Noteer de provinciale debatavonden in jouw agenda. 

Vragen? Suggesties? Mail ze naar info@zorgaanzet.net 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.