Vormingen

Bijvoorbeeld: 27/09/2020
Bijvoorbeeld: 27/09/2020

Afscheid dat verbindt, praten over het levenseinde: Livestream

Georganiseerd door Hilde Ingels

Veel boeken gaan over rouw na verlies van een geliefde. Minder boeken beschrijven de fase die aan dit definitieve afscheid voorafgaat. Het boek van Hilde Ingels, Afscheid dat verbindt, biedt een bijzonder antwoord op deze leemte.

Zij tekende op verzoek...

Meer lezen

Groeilabz: Bootcamp ‘Digitaal is het nieuwe normaal: hoe inbedden in je organisatie?’ (Leuven)

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Technologische innovaties en digitale transformatie zijn al lang niet meer voorbehouden voor de industrie alleen. De afgelopen decennia zagen we de digitalisering alle aspecten van onze samenleving beïnvloeden. Deze digitalisering heeft impact op gedrag en...

Meer lezen

Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten (kinderen en volwassenen)

Georganiseerd door FOD Volksgezondheid

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar aanbevelingen rond vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.
Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste nieuwe aspecten uit de verschillende deelgebieden besproken.

Het programma voor...

Meer lezen

Opleiding Expert valpreventie bij ouderen - 2020

Georganiseerd door Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de...

Meer lezen

Groeilabz: Bootcamp Financieel management als sleutel tot sociaal ondernemerschap voor gevorderden (Antwerpen)

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Heb jij reeds een financieel-economische achtergrond en wens je ervaringen en kennis te delen met gelijkgestemden die jou nog meer inzicht zullen geven in hoe je de financiële performantie van jouw sociale onderneming kan monitoren? Heb je...

Meer lezen

Groeilabz: Bootcamp 'Financieel management als sleutel tot sociaal ondernemerschap' (Antwerpen)

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Innovatieve financieringsvormen binnen sociale ondernemingen (bv. vraaggestuurde financiering, hybridisering, pay-for-succesmethoden zoals social impact bonds) maken dat jij als (financieel) verantwoordelijke van een sociale onderneming een kennissprong moet...

Meer lezen

'Waarom? Op zoek naar wat ons werkelijk drijft"

Georganiseerd door vzw Asster

WAAROM ? is voor iedereen die zich weleens afvraagt: waar zijn we eigenlijk mee bezig? Want werkt onze democratie nog wel? Komen we ooit af van racisme, egoïsme of hebzucht? Maken we baby’s verslaafd aan hun iPad? En waarom kocht iedereen die belachelijke Uggs? Maar ook: wat motiveert ons brein...

Meer lezen

Studiedag Algemene Intersectorale Richtlijn Diagnostiek

Georganiseerd door Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw

Ter introductie van de Algemene Intersectorale Richtlijn Diagnostiek organiseert het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek op 14 oktober 2020 een studiedag waarop deze richtlijn uitgebreid zal worden toegelicht. Verschillende sprekers zullen elk vanuit hun expertise een aspect van kwaliteitsvolle...

Meer lezen

Groeilabz: Bootcamp 'Financieel management als sleutel tot sociaal ondernemerschap' (Leuven)

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Innovatieve financieringsvormen binnen sociale ondernemingen (bv. vraaggestuurde financiering, hybridisering, pay-for-succesmethoden zoals social impact bonds) maken dat jij als (financieel) verantwoordelijke van een sociale onderneming een kennissprong moet...

Meer lezen

Radioprotectie

Georganiseerd door Odisee

SITUERING

Werken met ioniserende stralen is niet zonder gevaar. Een basiskennis om je eigen veiligheid én die van de patiënt te waarborgen is dan ook onontbeerlijk. De permanente vorming ‘Radioprotectie’ en ‘Nucleaire geneeskunde en radiotherapie’ beantwoordt aan de criteria die...

Meer lezen

Specialisatiedag Wondzorg

Georganiseerd door Odisee

SITUERING

Wonden zijn gemeenschappelijke problemen voor mensen wereldwijd. Zonder de juiste behandeling kunnen ze tot significante invaliditeit leiden. Een goed begrip van de fundamentele wondzorgprincipes zal je helpen om jouw patiënten zo snel mogelijk te genezen met het beste...

Meer lezen

Studiedag ASS

Georganiseerd door Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw

In het kader van de hernieuwde protocollen organiseerde het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw de studiedag ‘Diagnostiek van Autisme in Perspectief’. De studiedag was een succes en werd bijgewoond door een ruim en divers publiek. Hieronder vindt u een overzicht van...

Meer lezen

Groeilabz: Bootcamp 'Impact voor de durvers!' (Gent)

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Bezig zijn met maatschappelijke impact is voor durvers. Het is durven kijken naar wat jouw activiteit, organisatie, netwerk bedoeld én onbedoeld, zichtbaar en onzichtbaar teweegbrengt. Het is durven vragen stellen over het gewenste resultaat van wat je...

Meer lezen

Smartcare 2020

Georganiseerd door Pyxicare

12:00 - Ontvangst met netwerklunch

  • FoyeR4

13:30 - Keynote door Prof. Dr. Veronique Boscart, RIA Research Institute for Ageing, Conestoga College, University of Waterloo, Ontario, Canada

  • ...
Meer lezen

Sorrybox 2.0: eenvoudige manieren om met JONGEREN te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen:

Je ontwikkelt inzichten in concrete werkvormen om met kinderen/jongeren en hun begeleiders te werken rond het herstellen van conflicten. Je leert verschil maken tussen een sanctiebeleid en een “...

Meer lezen

CHi-opleiding: Thematische intervisie voor verpleegkundigen in oncologie

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Intervisie heeft tot doel de werkbekwaamheid van de onco-verpleegkundige in het werken met kankerpatiënten en hun omgeving, te vergroten. Hoe werk je samen met anderen, hoe treed je op in moeilijke en belastende situaties, hoe ga je om met ernstige emoties, hoe maak je een oordeel of analyse......

Meer lezen

Invloed, dé motor van leiderschap. Residentiële cursus voor verpleegkundig directeurs

Georganiseerd door Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (AccentVV)

De verpleegkundige directie bekleedt een unieke positie op vlak van kwaliteit van zorg. Hij of zij stuurt de grootste groep professionals in de zorg aan en is bovendien gemachtigd om op interne en externe beleidsorganen de aandacht voor kwalitatieve zorg hoog te houden. Dit vraagt het...

Meer lezen

Familie(ver)banden: sporen en weefsels

Georganiseerd door UPC Z.Org Leuven

Een psychose brengt zowel de patiënt als zijn familie in een crisis. Meer dan ooit beseffen psychiatrische hulpverleners de noodzaak om familie zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken en hen uit te nodigen tot een intensieve samenwerking.

De Multi Family Therapy...

Meer lezen

Sporen en weefsels: (familie)verbanden (Webinar)

Georganiseerd door UPC Z.Org Leuven

Diverse sprekers geven hun kijk op hun benaderingswijze van psychose waarbij ook de familie zo vroeg mogelijk wordt uitgenodigd tot een intensieve samenwerking.
De Multi Family Therapy, ontstaan in Argentinië en verder ontwikkeld in Italië, en...

Meer lezen

Verbinding: de sleutel tot een enthousiast en effectief team!

Georganiseerd door Zorg-Saam vzw

Verbindende communicatie voor leidinggevenden in de zorg

Als leidinggevende sta je voor de uitdaging om je team te coachen en te ondersteunen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je medewerkers in hun kracht staan en het beste van zichzelf geven? Dat zij met enthousiasme komen werken en ook...

Meer lezen