Vormingen

Bijvoorbeeld: 22/08/2019
Bijvoorbeeld: 22/08/2019

Leer- en coachingstraject 'Cultuursensitieve zorg' (Organisator: VIVO vzw)

Georganiseerd door VIVO vzw

Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig? Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?

Herkenbare vragen voor jou?...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communicatietraining voor artsen: 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten, een continue uitdaging'

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

In de zorg voor kankerpatiënten worden artsen vaak geconfronteerd met gesprekken waarin ze slecht nieuws dienen te brengen. Niet enkel bij diagnose, maar ook in gesprekken nadien. Met deze training willen we artsen ondersteunen bij deze uitdaging.

De eerste avond worden een aantal...

Meer lezen

Studiedag Vlaamse Ergonomie Vereniging

Georganiseerd door Vlaamse Ergonomie Vereniging

Op 08 oktober houdt VerV zijn Ergoday zorg waarbij gezonde medewerkers centraal staan. In de voormiddag staan plenaire sessies op het programma die het belang van ergonomie in de zorg duidelijk maken. In de namiddag zijn er vijf workshops waarin praktijk gedemonstreerd en geoefend wordt. Het...

Meer lezen

Van onmacht naar impact. Hulpverlening aan multi-probleemgezinnen

Georganiseerd door KdG

De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen, maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de opbouw van een vertrouwensrelatie. Dit leidt vaak tot teleurstelling en machteloosheid bij hulpverleners....

Meer lezen

Nieuw initiatief - Omgaan met levensmoeheid in woonzorgcentra

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

Steeds meer ouderen zijn levensmoe en verkiezen de dood boven een leven zonder kwaliteit. De deelnemers aan deze workshop krijgen handvatten aangereikt om levensmoeheid te vermijden en vroeg te detecteren. Zij leren hoe zij in multidisciplinaire samenwerking de oorzaken van levensmoeheid in...

Meer lezen

Basale contactmogelijkheden voor mensen met (ver)gevorderde dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Het begeleiden van personen met ernstige beperkingen en het aanbieden van een zinvol bestaan wordt door veel hulpverleners aanzien als moeilijk en problematisch. Basale stimulatie biedt een attitude en een methode die een invullen kan geven aan de uitgangspunten...

Meer lezen

Gekonkelfoes in organisaties: Waarom roddelen niet zo onschuldig is - Hasselt

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

We roddelen allemaal wel eens. Uw hart luchten en u gesteund voelen door anderen: het kan deugd doen. Weetjes over anderen intrigeren ons ook. Ze geven een inkijk in het leven van de mensen rondom ons en zelfreflectie. Toch is roddelen niet zo onschuldig als het lijkt. Vooral in bedrijven kan...

Meer lezen

Omgaan met onmachtgevoelens

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-omgaan-met-onmachtgevoelens

Heb je geregeld intense of langdurige contacten met je patiënten/cliënten? Loop je hierbij wel eens tegen gevoelens van onmacht aan of dreig je hierdoor uitgeblust te geraken? Dan is deze opleiding iets voor jou....

Meer lezen

Opleiding gezondheidseconomie EMS

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

In oktober 2019 start opnieuw een unieke opleiding Gezondheidseconomie van EHSAL Management School (EMS) die actoren uit de gezondheidszorg een breed inzicht biedt in de algemene gezondheidseconomie en in de gezondheidseconomische evaluatie.

Deze “expert class” loopt...

Meer lezen

Studiedag voorlezen aan ouderen (15/10)

Georganiseerd door Linc vzw

Dit jaar vallen Voorleesweek en Ouderenweek samen van 16 tot 24 november. Voor Linc-vzw de gelegenheid om de kracht van voorlezen aan - de zeer diverse groep - 'ouderen' in de verf te zetten. Daarom organiseren ze samen met Iedereen Leest een studiedag ‘Voorlezen aan...

Meer lezen

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

Georganiseerd door Kenniscentrum gezinswetenschappen

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over...

Meer lezen

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over...

Meer lezen

16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg: gevoelens in de laatste levensfase

Georganiseerd door Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Het is weer zo ver! Het programma van het 16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg is bekend en de inschrijvingen zijn van start gegaan. Het thema dit jaar is: gevoelens in de laatste levensfase. Het congres is een samenwerking met de netwerken palliatieve zorg in West-Vlaanderen en...

Meer lezen

CHi-opleiding: Werkgroep borstpsychologen

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Tijdens het eerste deel van deze werkgroep zal Vera Callebaut stilstaan bij 'Chronisch pijn als bijwerking van hormoontherapie'.
Ze zal vooral concrete handvaten aanreiken rond hoe hiermee om te gaan in de praktijk.
In het tweede deel van de namiddag wordt er ruimte gemaakt voor...

Meer lezen

Vormingsnamiddag “Juridische aspecten bij personen met dementie” (Organistor: ECD Paradox)

Georganiseerd door ECD Paradox

Deze vorming biedt inzicht in de juridische aspecten bij dementie. Wat zijn de rechten en de plichten van personen met dementie, hun naasten en de professionele hulpverleners? We bespreken de wettelijke omkadering rond onder andere patiëntenrechten, zorgplanning, euthanasie, volmachten,...

Meer lezen

Boekvoorstelling 'Meer dan mijn ziekte'

Georganiseerd door Vlaams Patiëntenplatform

Wat weten we over de kwaliteit van ons gezondheidssysteem? Is het de nieuwe standaard dat patiënten participeren of zijn er ook grenzen aan participatie? Zijn ervaringsdeskundigen betweters, pottenkijkers of experten?

In het boek ‘Meer dan mijn ziekte’ zoekt Ilse Weeghmans, directeur...

Meer lezen

CONGRES OUDERENPSYCHIATRIE: De schrik van je leven. Over angst bij ouderen (Organisator: UPC KULeuven)

Georganiseerd door UPC KU Leuven

UPC KU LEUVEN nodigt u graag uit op de 6e editie van het 2-jaarlijks CONGRES OUDERENPSYCHIATRIE: De schrik van je leven. Over angst bij ouderen.

Donderdag 17 oktober 2019 – Provinciehuis Leuven
Van 9....

Meer lezen

CHi-opleiding: Angst bij en na kanker (2-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Tijdens deze tweedaagse vorming worden concrete handvaten aangereikt om aan de slag te gaan met (existentiële) angst voor herval en ziekteprogressie bij kankerpatiënten.

De vorming is praktijkgericht en interactief. Er wordt voldoende ruimte vrijgemaakt voor casusbespreking.

... Meer lezen

Studiedag BBT Pediatrie en Neonatologie: Luchtweginfecties bij kinderen (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Studiedag 1 - 16 september 2019: Pasgeborenen op de kinderafdeling en specifieke kinderziekten
• borstvoeding en kunstvoeding
• fototherapie
• specifieke kinderziekten: Kawasaki, HenochSchönlein, sikkelcelanemie, ...

Studiedag 2 - 21...

Meer lezen

Arktos: Ondersteuning preventief agressiebeleid

Georganiseerd door Arktos

Arktos ondersteunt kosteloos jouw organisatie bij het uitwerken of versterken van een preventief agressiebeleid. Met lerende netwerken, vorming op maat en procesbegeleiding. 

Stap vanaf oktober 2019 één jaar lang in het GINKO-traject. De start - tweedaagses zijn gepland op 21 en...

Meer lezen