Vormingen

Bijvoorbeeld: 09/12/2019
Bijvoorbeeld: 09/12/2019

CHi-opleiding: Thematische intervisie voor verpleegkundigen in oncologie

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Intervisie heeft tot doel de werkbekwaamheid van de onco-verpleegkundige in het werken met kankerpatiënten en hun omgeving, te vergroten. Hoe werk je samen met anderen, hoe treed je op in moeilijke en belastende situaties, hoe ga je om met ernstige emoties, hoe maak je een oordeel of analyse......

Meer lezen

Specifieke verpleegkundige problemen en aanpak in de palliatieve zorg

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Programma: - gastro intestinale problemen; - ademhalingsproblemen; - vocht en voeding; - leverstoornissen; - urologische en gynaecologische problemen; - aromazorg in de Palliatieve zorg.

Meer lezen

Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

In het ziekenhuis kom je regelmatig in contact met personen met dementie. Zij stellen een hulpvraag, die niet altijd gemakkelijk te beantwoorden is. De context van een ziekenhuis heeft immers een eigenheid, die soms haaks staat op de ondersteuningsnoden van de persoon met...

Meer lezen

Verbindingen leggen met families vanuit het geweldloze communicatiemodel en contextuele denkkader

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

In de zorg voor personen met dementie komen we ook steeds in contact met de familie (partner, kinderen, andere betrokkenen) van de zorgvrager. Ook zij kijken naar de geboden zorg vanuit een bepaald perspectief, gekleurd door hun unieke relatie als familielid. Hoe ga je op een...

Meer lezen

Agressief gedrag van jongeren vertalen op een geweldloze manier

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Achterhaal de betekenis achter de boosheid van jongeren. 
Ontdek de verschillende manieren van luisteren bij boosheid, anders dan agressie of geweld.
Leer hoe je empathisch...

Meer lezen

Hulpverlening of HOOPverlening?

Georganiseerd door Sociopolis Annuntiaten Heverlee

In deze reeks wil Sociopolis Annuntiaten Heverlee, samen met 6 eminente sprekers, op zoek gaan naar de unieke kansen die verscholen liggen in de relatie tussen zorggever en zorgvrager, maar bij uitbreiding tussen alle mensen die op een of andere wijze zorg dragen voor mekaar. Zorg dragen kan en...

Meer lezen

Gespecialiseerd verpleegkundige uro-onco / Module nier-, penis- en testiskanker (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Gespecialiseerde verpleegkundige uro-onco / MODULE NIER-, PENIS- en TESTISKANKER

Dankzij deze opleiding kun je de uro-oncologische patiënt herkennen en zorg op maat bieden. Het programma is modulair opgebouwd en richt zich vooral tot geregistreerde verpleegkundigen....

Meer lezen

Kids’ Skills en Mission Impossible. Gedragsproblemen overwinnen door het leren van nieuwe vaardigheden

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via-5 vorming

DOELSTELLINGEN

• Zicht krijgen op alle ingrediënten van gedragsverandering bij kinderen en jongeren.
• Kinderen en jongeren leren begeleiden op basis van de methode Kids' Skills en Mission Possible....

Meer lezen

Verpleegtechnische vaardigheden: bloedafname, infuustherapie en poortkatheter

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

In deze vorming zullen we dieper ingaan op diverse technieken omtrent bloedafname, infuustherapie en gebruik van de poortkatheter.

Voor meer informatie: http://vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/1841

Meer lezen

Training: afscheid dat verbindt

Georganiseerd door Afscheid dat verbindt

Wie weet dat zijn leven ten einde loopt, wil vaak iets nalaten voor de geliefden en zoekt daar woorden voor. Een (interview-)gesprek kan helpen om woorden te vinden voor wat diep vanbinnen leeft aan vragen, angsten, vreugde, dankbaarheid, spijt, verdriet en hoop bij het einde van het leven. In...

Meer lezen

Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen… naar een kwaliteitsvolle dementiezorg

Georganiseerd door ECD Vlaanderen

Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen… naar een kwaliteitsvolle dementiezorg

“Op zoek naar praktijkvertaling van principes van kleinschalig, genormaliseerd wonen op maat van personen met dementie”

Inhoud ...

Meer lezen

Bijscholingsdagen Palliatieve zorg: Verhoog je veerkracht

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Mw. Gerke Verthriest, verlies en rouwconsulente, leert je hoe je je veerkracht kan verhogen.

Meer lezen

Bijscholingsdagen Palliatieve zorg: Communicatie en begeleiding in de palliatieve zorg

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Dhr. Erik Verliefde, psycholoog leert hoe je het best communiceert en mensen begeleidt in de palliatieve zorg.

Meer lezen

Sorrybox 3.0.: preventieve manieren om met kinderen of jongeren met een lage sociaal-emotionele leeftijd te werken rond probleemgedrag en werken aan herstel na conflict

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

- Inzicht in concrete werkvormen om met kinderen/jongeren en hun begeleiders te werken rond preventie en hantering van probleemgedrag.
- Op een verbindende manier leren werken rond een...

Meer lezen

Studiedag BBT Pediatrie en neonatologie: Allergie bij kinderen (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Studiedag 1 - 16 september 2019: Pasgeborenen op de kinderafdeling en specifieke kinderziekten
• borstvoeding en kunstvoeding
• fototherapie
• specifieke kinderziekten: Kawasaki, HenochSchönlein, sikkelcelanemie, ...

Studiedag 2 - 21...

Meer lezen

Groepen kinderen positief begeleiden

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

- Leren kijken voorbij het gedrag van kinderen en jongeren.
- Zien en aanvoelen wat de rol van stress, hechting en trauma is in de ontwikkeling van gedragsproblemen.
- Leren begrenzen...

Meer lezen

Train de trainer: agressiebeheersing

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze opleiding
- Heb je zicht op je eigen en de nodige expertise rond “omgaan met agressie”
- Ken je de plaats van training binnen het agressiebeleid van de organisatie
-...

Meer lezen

Stresshantering en mentale fitheid

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN EN PROGRAMMA

In de opleiding:
- krijg je inzicht in stress. Wat is het wel en wat is het niet? Wat doet stress met mij? En hoe herken ik stress bij mezelf en bij anderen? Wat is de invloed...

Meer lezen

Incontinentie: aanpakken in plaats van inpakken

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Teveel wordt urinaire incontinentie, omwille van zijn niet levensbedreigende karakter, niet aangepakt. We bieden enkel incontinentiemateriaal aan (= inpakken). Dit kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. In deze namiddag worden de verschillende soorten incontinentie toegelicht met...

Meer lezen

Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)?

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze vorming kan je:
• Conflicten, die een grote impact hebben, op je groep, afdeling of in je organisatie aanpakken op een herstelgerichte manier
• Een hergo-certificaat ontvangen...

Meer lezen