Vormingen

Bijvoorbeeld: 29/01/2020
Bijvoorbeeld: 29/01/2020

Opleiding Kwaliteitszorg (in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving)

Georganiseerd door KU Leuven

Mag ik erop vertrouwen dat het resultaat van mijn bloedanalyse correct is? Bevat dit doosje het medicijn dat vermeld staat op de verpakking? Dit zijn maar enkele van de vragen en uitdagingen die de basis vormen van de opleiding “Kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of...

Meer lezen

Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen… naar een kwaliteitsvolle dementiezorg

Georganiseerd door ECD Vlaanderen

Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen… naar een kwaliteitsvolle dementiezorg

“Op zoek naar praktijkvertaling van principes van kleinschalig, genormaliseerd wonen op maat van personen met dementie”

Inhoud ...

Meer lezen

Studieavond "Alarmeringen"

Georganiseerd door ZORG.tech

Zoals gebruikelijk wil ZORG.tech ook in 2020 verder gaan met technische ontmoetingen tussen ZORG.tech leden en interessante firma’s.

Vandaar bieden we jullie een studieavond aan op woensdag 19/02/2020 met een programma waar zowel woonzorgcentra als ziekenhuizen dagelijks mee...

Meer lezen

Bijscholingsdagen Palliatieve zorg: Verhoog je veerkracht

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Mw. Gerke Verthriest, verlies en rouwconsulente, leert je hoe je je veerkracht kan verhogen.

Meer lezen

Bijscholingsdagen Palliatieve zorg: Communicatie en begeleiding in de palliatieve zorg

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Dhr. Erik Verliefde, psycholoog leert hoe je het best communiceert en mensen begeleidt in de palliatieve zorg.

Meer lezen

Sorrybox 3.0.: preventieve manieren om met kinderen of jongeren met een lage sociaal-emotionele leeftijd te werken rond probleemgedrag en werken aan herstel na conflict

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

- Inzicht in concrete werkvormen om met kinderen/jongeren en hun begeleiders te werken rond preventie en hantering van probleemgedrag.
- Op een verbindende manier leren werken rond een...

Meer lezen

Dr. Monika Kornacka: Innovation in clinical psychology: from mobile apps to virtual reality

Georganiseerd door UGent - Department of Developmental, Personality and Social Psychology

The increasing accessibility of new technologies gives new dynamics and opens new opportunities to the research in clinical psychology, but also to the psychological treatment. The processes and mechanisms responsible for risk, maintenance and relapse of various psychological disorders,...

Meer lezen

Dr. Monika Kornacka: Transdiagnostic processes in cognitive behavioral therapy – from research to clinical application

Georganiseerd door UGent - Department of Developmental, Personality and Social Psychology

Transdiagnostic processes are generally defined as processes responsible for risk, maintainance, and relapse in more than one psychological disorder. According to the processual approach in cognitive-behavioral therapy, addressing those processes directly might be a potential solution for...

Meer lezen

Voeding in de geriatrie 19-20

Georganiseerd door Erasmus Hogeschool Brussel

Binnen de opleiding voedings- en dieetkunde aan de Erasmushogeschool Brussel wordt jaarlijks de navorming ‘voeding in de geriatrie’ georganiseerd. Deze navorming is gericht op paramedici die werkzaam zijn binnen de ouderenzorg. De navorming bestaat uit 5 lesdagen, telkens op een donderdag....

Meer lezen

Dr. Monika Kornacka: Using ecological momentary assessment in clinical psychology research – opportunities and challenges

Georganiseerd door UGent - Department of Developmental, Personality and Social Psychology

The amount of research using ecological momentary assessment (EMA), i.e. measuring psychological variables in participants everyday life, several times a day, raised dramatically along with the use of mobile devices in psychological research. This methodology provides new opportunities, not only...

Meer lezen

Studiedag BBT Pediatrie en neonatologie: Allergie bij kinderen (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Studiedag 1 - 16 september 2019: Pasgeborenen op de kinderafdeling en specifieke kinderziekten
• borstvoeding en kunstvoeding
• fototherapie
• specifieke kinderziekten: Kawasaki, HenochSchönlein, sikkelcelanemie, ...

Studiedag 2 - 21...

Meer lezen

Groepen kinderen positief begeleiden

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

- Leren kijken voorbij het gedrag van kinderen en jongeren.
- Zien en aanvoelen wat de rol van stress, hechting en trauma is in de ontwikkeling van gedragsproblemen.
- Leren begrenzen...

Meer lezen

Intravasale acces in de residentiële sector

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-intravasale-acces

Verkorting van de ligduur in de ziekenhuizen. Kwaliteitsvolle zorg in de thuiszorg. Als verpleegkundige in een residentiële setting kom je steeds meer in contact met intraveneuze therapieën en dit zowel perifeer, centraal als...

Meer lezen

Train de trainer: agressiebeheersing

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze opleiding
- Heb je zicht op je eigen en de nodige expertise rond “omgaan met agressie”
- Ken je de plaats van training binnen het agressiebeleid van de organisatie
-...

Meer lezen

Stresshantering en mentale fitheid

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN EN PROGRAMMA

In de opleiding:
- krijg je inzicht in stress. Wat is het wel en wat is het niet? Wat doet stress met mij? En hoe herken ik stress bij mezelf en bij anderen? Wat is de invloed...

Meer lezen

Incontinentie: aanpakken in plaats van inpakken

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Teveel wordt urinaire incontinentie, omwille van zijn niet levensbedreigende karakter, niet aangepakt. We bieden enkel incontinentiemateriaal aan (= inpakken). Dit kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. In deze namiddag worden de verschillende soorten incontinentie toegelicht met...

Meer lezen

Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)?

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze vorming kan je:
• Conflicten, die een grote impact hebben, op je groep, afdeling of in je organisatie aanpakken op een herstelgerichte manier
• Een hergo-certificaat ontvangen...

Meer lezen

DSM under scrutiny why we need to be cautious and how to use it (nevertheless)?

Georganiseerd door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Op 5 maart 2020 organiseert de Hoge Gezondheidsraad in Brussel een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen”. In dit advies, dat in juni 2019 werd gepubliceerd, stelt de HGR vast dat de meest gebruikte...

Meer lezen

Workshop: “Hoe maak je van je woonzorgcentrum een thuis om fier op te zijn?”

Georganiseerd door Politeia Events

Een woonzorgcentrum of zorgteam dat zich wil onderscheiden, vraagt zich voortdurend af wat goed gaat en wat kan verbeteren. Gezonde zelfkritiek is het begin van kwaliteit. In het eerste deel van de workshop maken wij kennis met goede praktijkvoorbeelden van persoonsgerichte zorg, kwaliteitszorg...

Meer lezen

Atypische vormen van dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Dementie is het gevolg van hersenschade. Maar die is niet altijd het gevolg van de ziekte van Alzheimer. Er zijn meer dan 60 aandoeningen die dementie kunnen ver-oorzaken. Andere aandoeningen leiden tot andere vormen van dementie. Enkele van de meest gekende zijn vasculaire...

Meer lezen