Vormingen

Bijvoorbeeld: 10/04/2020
Bijvoorbeeld: 10/04/2020

Congres ouderenzorg: 'help, ik vergeet'

Georganiseerd door UPC Z.Org Leuven

Het falen van hersenfuncties is wellicht het grootste angstbeeld van ouder wordende mensen. Dit congres besteedt volle aandacht aan innovatieve diagnostiek, behandeling en begeleiding van milde cognitieve beperking en beginnende dementie. Het richt zich tot iedereen die direct of indirect...

Meer lezen

Congres “Geestelijke gezondheid voor personen met een (licht) verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven”

Georganiseerd door Werkcentrum voor internationaal vormingswerk

Voor de tweede keer organiseren het P.C. Dr. Guislain, Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk vzw (W.I.V.) en Hogeschool Gent het Vlaams-Nederlandse congres “Geestelijke gezondheid voor personen met een (licht) verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven...

Meer lezen

CHi-opleiding: Thematische intervisie voor verpleegkundigen in oncologie

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Intervisie heeft tot doel de werkbekwaamheid van de onco-verpleegkundige in het werken met kankerpatiënten en hun omgeving, te vergroten. Hoe werk je samen met anderen, hoe treed je op in moeilijke en belastende situaties, hoe ga je om met ernstige emoties, hoe maak je een oordeel of analyse......

Meer lezen

Wondverbanden aan de hand van casussen

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-wondverbanden

Ga je geregeld aan de slag met wondzorg, maar vind je het nog steeds moeilijk om de belangrijkste verbanden uit elkaar te houden? Kan je de specifieke eigenschappen van een alginaat, een hydrogel of een collageenverband niet...

Meer lezen

Wondzorg: Oncologische wondzorg

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

In de gezondheidszorg wordt u als verpleegkundige regelmatig geconfronteerd met uitgebreide wondzorg doordat patiënten meer en meer ambulant behandeld worden in het ziekenhuis en/of vroeger naar huis komen. Hierdoor wordt u meer geconfronteerd met (uitgebreide) oncologische wondzorg en staat u...

Meer lezen

Maak van kwaliteitszorg de motor van je organisatie - Het ABC van kwaliteitszorg voor nieuwe kwaliteitscoördinatoren én ervaren mensen die hun kennis willen opfrissen en uitbreiden

Georganiseerd door KEIK - Mensen in Beweging

Kwaliteitszorg in welzijn van A tot Z. Kwaliteitszorg is een krachtig instrument om te bouwen aan je organisatie. Het is een tool om je visie, missie en waarden te vertalen naar de dagelijkse praktijk zodat de mensen die een beroep doen op je organisatie de ondersteuning krijgen die ze nodig...

Meer lezen

Laat de zorg niet aan je rug komen!

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

In deze vorming leren we met behulp van een reeks basisprincipes onze rug beschermen bij het verplaatsen van personen en materialen. Het is een praktische vorming vertrekkend vanuit principes. Die principes worden toegepast in de effectieve vaardigheden voor situaties in de zorg. Bij iedere...

Meer lezen

Smart Care 2020 Praktijkgerichte inspiratiemiddag over BelRAI en Pyxicare.

Georganiseerd door Pyxicare

Op 26 mei verwelkomen we jou graag in AuditoRium4 te Gent voor Smart Care 2020. Het wordt een inspirerende studiedag over BelRAI en Pyxicare op maat van zorgorganisaties die hun zorgkwaliteit willen optimaliseren. Prof. Dr. Veronique Boscart vertelt over...

Meer lezen

Eerste hulp bij zorgplanning

Georganiseerd door De VoorZorg Antwerpen

Het is niet altijd eenvoudig om te praten over de zorg die je later wil. Waarop let je bij een ziekenhuisopname, na een ernstige val of bij een zware diagnose? Weet je welke zorgwensen of prioriteiten de persoon heeft voor wie je zorgt? Hoe bereid je je voor op een bezoek aan een zorginstelling...

Meer lezen

Wondzorg: beenulcera en compressietherapie

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Een wonde aan het onderbeen kan vele oorzaken hebben en daarmee ook vele therapeutische mogelijkheden. Deze cursus gaat over veneuze en arteriële insufficiëntie, bijzondere oorzaken zoals vasculitis, necrobiosis lipoidica, micro-angiopathie, maligne huidaandoeningen, wonden na erysipelas en...

Meer lezen

Opleiding Expert valpreventie bij ouderen - 2020

Georganiseerd door Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de...

Meer lezen

Beroepsuitoefening en grensoverschrijdend gedrag

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Beroepsprofiel, IFIC, … Wet op de privacy, GDPR, beroepsgeheim, meldingsplicht, zwijgplicht, schuldig verzuim, …
Gebruik van elektronisch dossier: do’s en don’ts
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag: wetgeving, ethisch kader en praktijkcasussen

Meer lezen

Behoudsdagen BBK-T OUDERENZORG

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg Intimiteit en seksualiteit maken een leven lang deel uit van de levenskwaliteit van mensen. Toch berust op vandaag nog steeds een taboe op dit thema. Er is vaak schroom en onwennigheid om dit thema met onze cliënten/...

Meer lezen

Bewaar de sonde voor de laatste ronde!

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Op deze vorming benaderen we de verschillende katheterisaties met de daarbij passende laatste richtlijnen. De verschillende katheterisaties omvatten: plaatsen transurethrale katheter- wisselen suprapubische katheter- toepassen éénmalige sondage waarbij intermittente als zelfsondage aan bod komen...

Meer lezen

CHi-opleiding: Thematische intervisie voor verpleegkundigen in oncologie

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Intervisie heeft tot doel de werkbekwaamheid van de onco-verpleegkundige in het werken met kankerpatiënten en hun omgeving, te vergroten. Hoe werk je samen met anderen, hoe treed je op in moeilijke en belastende situaties, hoe ga je om met ernstige emoties, hoe maak je een oordeel of analyse......

Meer lezen

Collaborate and Engage in Personalised Rehabilitation

Georganiseerd door RIMS

ANNUAL RIMS CONFERENCE

Main European event for healthcare professionals, researchers and patient representatives to share knowledge and experiences, and collaborate on topics on rehabilitation in Multiple Sclerosis.
Who? Rehabilitation physicians and...

Meer lezen

Specifieke doelgroepen en voorzieningen

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Doelgroepgericht aanbod binnen de sociale en GGZ: een overzicht
Jongeren versus volwassen: transitie -18 > +18
Zorg voor mensen met een mentale beperking in de sociale en GGZ
Forensische psychiatrie
Recente wetgeving rond sociale uitkeringen
Aangepaste...

Meer lezen

Forfaitair betalingssysteem: iets voor jou?

Georganiseerd door Centrum Huisartsgeneeskunde UAntwerpen

Voor wie

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen wil op deze avond huisartsen in opleiding, Jong Domus, praktijkopleiders, VIHP’s en geïnteresseerde huisartsen informeren over het forfaitaire betalingssysteem in de eerstelijn. 

... Meer lezen

Opleiding Participatiegericht werken aan de hand van de ICF

Georganiseerd door Instituut Permanente Vorming Kinesitherapie (IPVK)

De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt steeds meer gebruikt in de revalidatiesector om klinisch te redeneren, gezondheidsgegevens te ordenen en interdisciplinair te communiceren. Bovendien wordt participatie bij kinderen*, volwassenen* en ouderen* naar...

Meer lezen

Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)?

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze vorming kan je:
• Conflicten, die een grote impact hebben, op je groep, afdeling of in je organisatie aanpakken op een herstelgerichte manier
• Een hergo-certificaat ontvangen...

Meer lezen