Nieuws

23/06/2017

Wie hulp wil inroepen van de brandweer, een ziekenwagen of de politie, kan voortaan gebruik maken van de app "112 BE". De nieuwe toepassing biedt het voordeel dat ze de exacte locatie kan bepalen van wie de noodcentrale probeert te bereiken. 

De app biedt nog meer mogelijkheden. Naast de identiteit krijgt de hulpcentrale onmiddellijk de medische gegevens op het scherm afgebeeld, bijvoorbeeld de bloedgroep of eventuele gezondheidsproblemen. Die informatie kan je immers invullen bij de installatie van de app. De operator kan voorts ook een real time chat opstarten. Dat is...

23/06/2017

We stellen graag het jaarverslag 2016 van Zorgnet-Icuro voor, dat je online kan bekijken op www.zorgnet-icuro-jaarverslag.be. Het jaarverslag biedt in één oogopslag een overzicht van een reeks thema’s die in 2016 belangrijk waren. Het congres Open Minds, de ontwikkelingen binnen VIPA, BelRAI, Prezo Woonzorg, de vorming van ziekenhuisnetwerken, kwaliteit en veiligheid in de verschillende sectoren, ethische thema's, burn-out, om er enkele te noemen. Door te klikken op een blokje krijg je meer informatie over het betreffende topic. Het...

22/06/2017

Op 22 februari 2018 wordt voor de tweede keer De Megafoon uitgereikt. De prijs richt zich naar organisaties die in het welzijnswerk maar ook in de brede samenleving het welzijn van kwetsbare mensen willen bevorderen, en die dat willen realiseren mede via de inbreng van vrijwilligers of andere niet-professionelen. Voor de eerste editie werden er 46 ‘zorgzame’ dossiers ingediend. De Ruimte Vaart, een geëngageerd project rond en van mensen in armoede, werd de eerste winnaar. Het Ventiel, een gedreven buddyproject rond personen met jongdementie, en Auxilia, dat gratis lessen geeft aan...

20/06/2017

Op 26 oktober wordt in Gent een dag besteed aan vorming met werkwinkels en een ruim aanbod van materiaal voor goede pastorale en zin-zorg in diverse voorzieningen. De vorming is vooral gericht naar pastorale medewerkers en pastorale animatoren in ouderenzorg en zorg voor personen met een beperking, maa ook pastores, vrijwilligers en medewerkers van werkgroepen in AZ en PZ zijn welkom en kunnen hun gading vinden. Het is een dag voor iedereen die zich door spirituele zorg weet aangesproken. Bekijk hier de...

20/06/2017

Tien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland slaan gedurende vier jaar de handen in elkaar om een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel te ontwikkelen en uit te testen, vertrekkende vanuit de ervaren noden van mensen met dementie en hun mantelzorger. Het project kreeg de naam CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe). Vanuit Vlaanderen nemen Emmaüs en Zorggroep H. Hart deel.

Binnen het project wordt een innoverend persoonsgericht zorgmodel ontwikkeld op basis van ervaringen uit vier partnerregio’s. In twee...

19/06/2017

AZ Jan Palfijn Gent stapt als eerste ziekenhuis in het O-box-project dat voor patiënten die, ten gevolge van een chemokuur, een verstoorde smaakperceptie hebben, een broodrecept op maat ontwikkelt. Het doel van dit project is om de patiënten weer voldoende te laten eten door hun smaakbeleving te verbeteren. Op basis van een smaaktest met de O-box zal Medirest voor de betrokken patiënten een gepersonaliseerd broodrecept ontwikkelen met natuurlijke ingrediënten.

Het Center for Primary Food Care Leuven (CPFC) ontwikkelde de O-box die dit jaar in drie Europese ziekenhuizen wordt...

19/06/2017

Het Sint-Franciscusziekenhuis heeft het NIAZ-kwaliteitslabel behaald. Met de slagzin "SFZ - dat is zorg aan jouw zijde" wil het ziekenhuis warme en persoonlijke veilige zorg naar de patiënten toe benadrukken.

Het accreditatietraject werd enkele jaren geleden opgestart en de laatste periode werd nog intensiever gewerkt aan de voorbereiding van de externe audit: alle medewerkers doorheen de organisatie werden betrokken in het accreditatieproces via interne audits, tracers en informatiesessies, nieuwsbrieven…  Begin november 2016 ondergingen ze een proefaudit....

16/06/2017

Het UZ Brussel blikt opnieuw op een eigenzinnige manier terug op 2016. Deze terugblik brengt authentieke verhalen, bijzondere foto’s, relevante feiten en voor wie het wil, verdieping.

U vindt dat allemaal op www.echtemensen.be.

15/06/2017

Het Dr. Arlette Wertelaers Fonds voor valpreventie bij ouderen, opgericht aan de KU Leuven, heeft als doel de kennis en het onderzoek naar de preventie van valincidenten bij ouderen te bevorderen. Aan dit fonds is ook de tweejaarlijkse “Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen” verbonden. De prijs ter waarde van 2.500 euro bekroont innovatieve onderzoeksprojecten of praktijkinitiatieven in het domein van valproblematiek bij ouderen. De deadline voor het indienen van onderzoeksprojecten of praktijkinitiatieven is 30 september 2017.

Meer informatie over het fonds...

14/06/2017

Ziekenhuizen hebben een grote behoefte aan energie, zowel voor hun installaties, verwarming als warm water. De voorbije jaren hebben vele ziekenhuizen geïnvesteerd in duurzamere technieken. Dat is ook het geval in het UZA in Antwerpen, dat onder meer een WKK-installatie plaatste. Bekijk hier de reportage van Kanaal Z.

13/06/2017

Er heerst een taboe bij het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is.

Partnergeweld kan fysieke, psychologische, seksuele en financiële misbehandeling zijn, maar ook verwaarlozing en schending van de persoonlijke rechten. Er zijn redenen om aan te nemen dat het even vaak voorkomt bij ouderen als bij...

12/06/2017
Op zondag 18 maart 2018 wordt zorg en welzijn opnieuw in de kijker gezet. De inschrijvingen voor Dag van de Zorg zijn gestart. Schrijf nu in en ontvang
 15% vroegboekkorting tot 31 juli 2017.  Door de positieve reacties wordt het thema van vorig jaar behouden. Zet ook dit jaar mee je schouders onder het thema ‘Samen Zorgkrachtig’ want de kracht van samen zorg dragen voor elkaar staat...
12/06/2017

Er werd massaal deelgenomen aan de ‘Award Week van de Valpreventie 2017’. Liefst 194 organisaties uit verschillende settings (thuissetting, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere) streden mee voor de Award, waarvan er slechts eentje kon winnen. De Passantenhuizen van vzw Ikoo kwamen als winnaar uit de bus.

De jury verkoos naar eigen zeggen een organisatie die valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker zet en voldeed aan alle vooropgestelde criteria: een origineel initiatief, met extra aandacht voor moeilijk te bereiken senioren en een samenwerking tussen verschillende...

08/06/2017

Kom op tegen Kanker roept zeventigplussers met kanker en hun naasten op om hun ervaringen met de kankerbehandeling en –zorg te delen via zeventigpluskanker.be of via het gratis nummer 0800 35 445. Kanker treft vooral ouderen. 45% van de mensen die de diagnose krijgen, is 70 jaar of ouder. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal ouderen met kanker de volgende jaren nog toenemen. Die toename is op zich een uitdaging voor de kankerzorg. Bovendien hebben oudere kankerpatiënten hebben andere noden dan jongere patiënten.

De behandeling van ouderen met...

07/06/2017

Op 1 juni 2017 organiseerde Zorgnet-Icuro, in het kader van haar informatiemomenten rond de ziekenhuisnetwerken, een gerichte bijeenkomst over ‘accreditatie in en van netwerken’. Dat dit een erg actueel thema is, mocht blijken uit de aanwezigheid van maar liefst meer dan 150 deelnemers uit algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Naast accreditatie- en kwaliteitscoördinatoren mochten we algemeen directeurs, hoofdartsen, directieleden, voorzitters medische raden en bestuursleden verwelkomen.

De avond werd ingeleid door prof. Dominique Vandijck die het thema kaderde en enkele...

07/06/2017

Gisteren vond de allereerste Belgische What Matters To You-dag plaats. Meer dan 100 initiatieven werden door onze voorzieningen georganiseerd en bij een deel mochten we gisteren mee de sfeer opsnuiven. We hebben al heel wat beelden van de verschillende acties ontvangen. Jullie kunnen ze ons nog steeds bezorgen via wmty@zorgneticuro.be en ze bekijken op de Facebookpagina.

De eerste editie van de Belgische What Matters To You-actie was meer dan geslaagd, en dat hebben we te danken aan jullie allemaal! We konden op enkele plaatsen mee de sfeer opsnuiven en verzamelden enkele...

02/06/2017

Gevoelige thema’s zoals gewicht, eetgedrag en eetstoornissen leven sterk in onze huidige maatschappij en maken dan ook frequent het onderwerp uit van berichtgeving in de media. Om tegemoet te komen aan de vraag van steeds meer journalisten hoe ze hier op een doordachte wijze kunnen over berichten, werd met logistieke steun van de Vlaamse Vereniging van Journalisten werk gemaakt van een media-aanbeveling.

Eetstoornissen zijn complexe psychische stoornissen met ernstige fysieke gevolgen. Ongeveer 3,5% van de Belgische bevolking en ongeveer 10% van alle jonge...

01/06/2017

Vandaag manifesteren in Brussel vakbondsmilitanten uit de social profit. Zij klagen het "gebrek aan politiek engagement" van zowel de Vlaamse als de federale regering aan om tot nieuwe sociale akkoorden voor de sector te komen. Zowel Vlaams als federaal zijn de onderhandelingen van start gegaan; tot nu toe werd weinig tot geen resultaat geboekt.

Vlaamse VIA5

Begin mei lichtte de Vlaamse regering haar voorstel van onderhandelingskader toe voor een nieuw intersectoraal akkoord in de social profit, het zogeheten VIA5. Dat kader omvat 3 grote luiken:...

01/06/2017

FARO ontwikkelde de voorbije jaren rond welzijn en gezondheid de publicatie- en vormingstrajecten Erfgoed en Dementie en Meer dan erfgoed. Met verschillende partners uit de cultureel erfgoed- en zorgsector werden nog enkele andere langetermijnprojecten opgezet. De focus ligt telkens op de inzet van erfgoedcollecties om het welzijn en de gezondheid van mensen...

31/05/2017

Volgende week is het zover: de allereerste keer dat de "What Matters To You"-actie plaatsvindt in België. Jullie stuurden met z'n allen ruim 100 initiatieven in via www.whatmatterstoyou.be en daar willen we jullie ontzettend voor bedanken. Op 6 juni gaat een team van Zorgnet-Icuro langs bij verschillende deelnemende voorzieningen om een handje toe te steken bij de WMTY-acties.

We proberen tijdens de WMTY-dag bij zoveel mogelijk voorzieningen langs te gaan. Zij krijgen op voorhand een seintje van onze medewerkers. We kunnen jammer genoeg niet overal een bezoek brengen, maar...

Schrijf je in op de nieuwsbrief